Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata skarbowa

O P Ł A T A   S K A R B O W A
 
Od dnia 01.01.2007r. obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 z 2006r.)
 
Zgodnie z art.8 w/w ustawy zmienia się sposób uiszczania opłaty skarbowej.
 
Znaki opłaty skarbowej zastąpiono zapłatą opłaty skarbowej wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głubczycach
 
Nr  konta  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127
 
W treści przelewu należy podać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) wpłacającego i określenie czynności.
Wersja XML