Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. - link do strony głównej firmy na której zamieszczone są informacje dotyczące Spółki (m.in. zakres jej działalności, ceny usług, informacje o awariach, informacje o jakości wody, itp.)

 

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

PDFTaryfy za wodę i ścieki w 2017 roku.pdf


Nowe Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 maja 2018 roku i wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.

PDFDecyzja GL.RET.070.7.170.2018.pdf
PDFTaryfy dot. decyzji GL.RET.070.7.170.2018.pdf
 

STAWKI ZA WYWÓZ ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

DOCUchwała Nr XI-101-11 z 29.06.11 w spr. ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...[1].doc

 

Wersja XML