Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoły podstawowe

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
  - Głubczyce ul. Dworcowa 2
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka - Głubczyce ul. Kochanowskiego 2
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głubczycach ul. Kochanowskiego 31
 4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej - Lisięcice ul. Szkolna 5 
 5. Zespół Szkół  im. Jana Pawła II - Pietrowice


ZARZĄDZENIE NR 767/21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 746/21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 842/17 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

PDFWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego.pdf

PDFOświadczenie - Szkoła Podstawowa

PDFZgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej.pdf

PDFUCHWAŁA NR XXVIII/233/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Głubczyce jest organem prowadzącym

Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Głubczycach

2019-04-23 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach

2019-04-23 Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głubczycach 

Wersja XML