Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze podatkowe 2013

Formularze podatkowe 2013

PDFDL-1 Deklaracje na podatek leśny.pdf

PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

PDFDR-1 Deklaracje na podatek rolny.pdf

PDFIL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf

PDFIN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

PDFIR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf

PDFZW Dane o współwłaścicielach.pdf

PDFDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

PDFDT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

Wersja XML