Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdania z realizacji programu współpracy przedkładane Radzie Miejskiej w Głubczycach
zgodnie z art 5a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

PDFSprawozdanie za 2020 r.pdf

PDFSprawozdanie za 2019 r.pdf

PDFSprawozdanie za 2018 r.pdf

PDFSprawozdanie za 2017 r..pdf

PDFSprawozdanie za 2016 r..pdf

PDFSprawozdanie za 2015 r..pdf

PDFSprawozdanie za 2014 r..pdf

PDFSprawozdanie za 2013 r..pdf

PDFSprawozdanie za 2012 r..pdf

PDFSprawozdanie za 2011 r..pdf

PDFSprawozdanie za 2010 r..pdf

PDFSprawozdanie za 2009 r..pdf

 

Wersja XML