Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulacje prawne

PDFGminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.pdf


UCHWAŁA NR XIV/173/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 roku


2018-11-28 Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku


UCHWAŁA NR II/17/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 28 listopada 2018 r. W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku

Uchwała nr XXXVII/308/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku.

Uchwała nr XLVII/439/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


DOCX2019-07-11 OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx
DOCX2019-07-11 OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx
DOCX2019-07-11 ROCZNE-SPRAWOZDANIE-MERYTORYCZNE-załacznik-1.docx
DOCX2019-07-11 ROCZNE-UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-MERYTORYCZNE-załącznik-2.docx
DOCX2019-07-11 SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx
DOCX2019-07-11 SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-6.docx
DOCX2019-07-11 UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx
DOCX2019-07-11 UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-4.docx
DOCX2019-07-11 UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx
DOCX2019-07-11 UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx

PDFRozporządzenie MRPiPS - wzory ofert, ramowych umów oraz sprawozdań z realizacji zadania publicznego - obowiązujące od 3 września 2016 r.pdf

DOC2016_zał. 1. wzór_oferta_oferta wspólna_otwarte konkursy ofert_z załacznikami-1.doc

DOCwzór oferty uproszczonej zadania 2018.doc

 

Wersja XML