Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe

Wzór oświadczeń majątkowych radnych

 

Wersja edytowalna 2020 (Word) Formularz aktywny 2020 (PDF)
DOCOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego (wersja 2020).doc PDFOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego (wersja 2020 FORMULARZ).pdf

 

Wzór oświadczeń majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 

Wersja edytowalna 2020 (Word) Formularz aktywny 2020 (PDF)
DOCOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta sekretarza skrabnika (wersja 2020).doc PDFOŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta sekretarza skarbnika (wersja 2020 FORMULARZ).pdf

 

 

Wersja XML