Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-06-09 PRZEBUDOWA DROGI ULICY POWSTAŃCÓW W GŁUBCZYCACH.

HTM2020-06-09 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.htm

DOC2020-06-09 - SIWZ - ULICA POWSTAŃCÓW.doc

DOC2020-06-09 - PROJEKT UMOWY - ULICA POWSTAŃCÓW.doc

PDF2020-06-09 - PRZEDMIAR ROBÓT - ULICA POWSTAŃCÓW.pdf

PDF2020-06-09 - STWIORB - ULICA POWSTAŃCÓW.pdf

ZIP2020-06-09 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ 1.zip

ZIP2020-06-09 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ 2.zip

PDF2020-06-16 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA SIWZ - 1.pdf

PDF2020-06-17 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA O SIWZ - 2.pdf

PDF2020-06-24 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ULICA POWSTAŃCÓW.pdf

PDF2020-07-02 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

 

Wersja XML