Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-05-07 PRZEBUDOWA DROGI ULICY RACIBORSKIEJ W GŁUBCZYCACH.

HTM2020-05-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.htm

DOC2020-05-07 SIWZ - ULICA RACIBORSKA.doc

DOC2020-05-07 PROJEKT UMOWY - ULICA RACIBORSKA.doc

PDF2020-05-07 PRZEDMIAR ROBÓT - ULICA RACIBORSKA.pdf

PDF2020-05-07 STWIORB - ULICA RACIBORSKA.pdf

ZIP2020-05-07 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ.1.zip

ZIP2020-05-07 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ.2.zip

ZIP2020-05-07 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ.3.zip

PDF2020-05-07 INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY PLIKU.pdf

PDF2020-05-15 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ.pdf

PDF2020-05-15 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA O SIWZ.pdf

PDF2020-05-15 PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA.pdf

PDF2020-05-15 MIEJSCE WYSTĘPOWANIA PŁYT GRANITOWYCH.pdf

PDF2020-05-15 PRZEKRÓJ G-G.pdf

PDF2020-05-18 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA O SIWZ - 2.pdf

PDF2020-05-18 MIEJSCA ROZBIÓRKI TRYLINKI ORAZ PŁYT CHODNIKOWYCH.pdf

PDF2020-05-19 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA O SIWZ - 3.pdf

PDF2020-05-20 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA O SIWZ - 4.pdf

PDF2020-05-20 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA O SIWZ - 5.pdf

PDF2020-05-21 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA O SIWZ - 6.pdf

PDF2020-05-22 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ULICA RACIBORSKA.pdf

PDF2020-06-02 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

Wersja XML