Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-09-09 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOZIELSKIEJ W GŁUBCZYCACH.

HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm

DOCsiwz - ulica Kozielska.doc

DOCprojekt umowy - ulica Kozielska.doc

PDFPRZEBUDOWA ULICY KOZIELSKIEJ W GLUBCZYCACH - przedmiar.pdf

ZIPSPECYFIKACJA TECHNICZNA.zip

ZIPDOKUMENTACJA PROJEKTOWA cz.1.zip

ZIPDOKUMENTACJA PROJEKTOWA cz.2.zip

DOCKlauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych.doc

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o odrzuceniu oferty.pdf

PDFInformacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.pdf

ZIPKopia odwołania.zip

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

PDFWyrok KIO 1950_19.pdf

Wersja XML