Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88464758248288878872373350000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
675037026476590766898316485531870948833990565831957557992298
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
749856621366351963678395965086621497435167751658886639978529
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1126601183671152951040468923267379505246898658660618937070660085
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99843870461296048408086741114746940131030381016771055819741099886
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
95050846158812277329680967128077698847107851610370495860101202
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
603475521254299558059366376407735706240463326678698233083372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
362464377736402323544463258389559795098054051562326648853658
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
312962735630983305413060730801296182936328986305113443532404
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
311203004430190263712565025341283312740127617270662733924408
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000001261250329490277742931233968
 1. Strona główna BIP - najnowsze publikacje
  Wyświetleń: 487378
 2. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 265874
 3. GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia 2015
  Wyświetleń: 173504
 4. Konkursy
  Wyświetleń: 117265
 5. Obwieszczenia Burmistrza dotyczące inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 92465
 6. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 82212
 7. Zapytania ofertowe do 14000 € - w 2013 roku
  Wyświetleń: 70544
 8. GTBS Sp. z o.o. - ZAPYTANIA OFERTOWE
  Wyświetleń: 67674
 9. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 66193
 10. Aktualności z Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 65643
 11. Ogłoszenia o przetargach w sprawie oddania w dzierżawę/najem nieruchomości
  Wyświetleń: 63050
 12. Zapytania ofertowe do 14000 € - w 2012 roku
  Wyświetleń: 62222
 13. Zapytania ofertowe do 14000 € - w 2014 roku
  Wyświetleń: 61919
 14. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 60538
 15. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2017 roku
  Wyświetleń: 56128
 16. OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 54784
 17. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2015 roku
  Wyświetleń: 53967
 18. Zapytania ofertowe do 14000 € - w 2011 roku
  Wyświetleń: 50054
 19. Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż i oddanie w dzierżawę/najem nieruchomości
  Wyświetleń: 49782
 20. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 49555
 21. Spis numerów telefonicznych Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 49426
 22. GTBS Sp. z o.o. - OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 49317
 23. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 47869
 24. Zawiadomienia Burmistrza Głubczyc
  Wyświetleń: 46688
 25. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 42469
 26. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 39956
 27. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 38916
 28. Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 38709
 29. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 37429
 30. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 37346
 31. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 37032
 32. Jednostki gospodarcze
  Wyświetleń: 36353
 33. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 33789
 34. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2016 roku
  Wyświetleń: 33553
 35. Obwieszczenia Burmistrza
  Wyświetleń: 30507
 36. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 30055
 37. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 29904
 38. Statut Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 28514
 39. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2015
  Wyświetleń: 28110
 40. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 27090
 41. Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 26245
 42. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2018 roku
  Wyświetleń: 26205
 43. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 25865
 44. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 25058
 45. Usługi Komunalne sp. z o.o.
  Wyświetleń: 24344
 46. Kontakt z Urzędem dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 24084
 47. Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej VI kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 23910
 48. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 23747
 49. Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 23060
 50. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 22655
 51. Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 22642
 52. Przetargi
  Wyświetleń: 22615
 53. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 22315
 54. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2014 roku
  Wyświetleń: 22305
 55. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 22247
 56. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 21410
 57. Miejski Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 21338
 58. Dom Dziennego Pobytu
  Wyświetleń: 21072
 59. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 20748
 60. Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 20483
 61. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 19918
 62. Szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 19251
 63. Przedszkola
  Wyświetleń: 18698
 64. Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 17935
 65. Wydział Komunalno-Inwestycyjny
  Wyświetleń: 17930
 66. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 17627
 67. Dotacja na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 17500
 68. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Wyświetleń: 17226
 69. Wydział Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 16879
 70. Wybory Samorządowe w 2014 roku
  Wyświetleń: 16697
 71. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 16177
 72. GTBS Sp. z o.o. - PRZETARGI
  Wyświetleń: 15933
 73. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Głubczyce
  Wyświetleń: 15587
 74. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 15555
 75. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 15397
 76. Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Wyświetleń: 15295
 77. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2012
  Wyświetleń: 15222
 78. Przetargi do 14000 €
  Wyświetleń: 15162
 79. Zarządzenia Burmistrza Głubczyc
  Wyświetleń: 14854
 80. Podatki 2013
  Wyświetleń: 14500
 81. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 14344
 82. Protokoły - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 14270
 83. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14213
 84. Gimnazja
  Wyświetleń: 14184
 85. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14157
 86. GWiK przetargi
  Wyświetleń: 14098
 87. Mieszkaniowy Zasób Gminy - Ogłoszenia
  Wyświetleń: 14045
 88. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 14043
 89. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2010
  Wyświetleń: 14042
 90. Prowadzone rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 13990
 91. WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R
  Wyświetleń: 13720
 92. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 13715
 93. Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 13596
 94. Usuwanie Azbestu
  Wyświetleń: 13562
 95. Ankieta ubezpieczeniowa
  Wyświetleń: 13399
 96. Budżet 2011
  Wyświetleń: 13102
 97. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2009
  Wyświetleń: 12744
 98. Wnioski, decyzje, wykazy
  Wyświetleń: 12740
 99. Stawki podatkowe 2011
  Wyświetleń: 12637
 100. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 12525
 101. Mieszkania komunalne i socjalne
  Wyświetleń: 12458
 102. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 12412
 103. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2013
  Wyświetleń: 12268
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12205
 105. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2012
  Wyświetleń: 12197
 106. Strategia rozwoju gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 12188
 107. Usługi Komunalne
  Wyświetleń: 11966
 108. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11777
 109. Wynajmowanie lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 11720
 110. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 11661
 111. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11529
 112. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11403
 113. Zwolnienia podatkowe 2011
  Wyświetleń: 11293
 114. Formularze podatkowe 2011
  Wyświetleń: 11262
 115. OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 11204
 116. Odroczenia, ulgi, umorzenia
  Wyświetleń: 11139
 117. DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 11061
 118. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 10972
 119. Regulacje prawne
  Wyświetleń: 10963
 120. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10771
 121. Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 10601
 122. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2020
  Wyświetleń: 10557
 123. Projekty aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 10544
 124. GTBS Sp. z o.o. - INFORMACJE
  Wyświetleń: 10523
 125. Burmistrz - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10450
 126. Oferty - GTBS sp. z o.o.
  Wyświetleń: 10399
 127. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2020 roku
  Wyświetleń: 10341
 128. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 10260
 129. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 10220
 130. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2014
  Wyświetleń: 10008
 131. Budżet 2012
  Wyświetleń: 9969
 132. Stawki podatkowe 2012
  Wyświetleń: 9868
 133. Formularze podatkowe 2012
  Wyświetleń: 9846
 134. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 9842
 135. 2013-05-02 WYKONANIE ALTANY REKREACYJNEJ WRAZ Z MEBLAMI (ŁAWKI 5 SZT. STÓŁ 1 SZT.) W MIEJSCOWOŚCI LENARCICE NA DZIAŁCE NR 112/2.
  Wyświetleń: 9738
 136. Podatki 2015
  Wyświetleń: 9678
 137. Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9590
 138. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 9313
 139. Wybory Samorządowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 9271
 140. Budżet 2013
  Wyświetleń: 9221
 141. Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej VII kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9192
 142. Podatki 2014
  Wyświetleń: 9168
 143. Sprawy meldunkowe
  Wyświetleń: 9143
 144. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9114
 145. Usługi Komunalne - przetargi i ogłoszenia
  Wyświetleń: 8985
 146. Podatki 2016
  Wyświetleń: 8851
 147. Zwolnienia podatkowe 2012
  Wyświetleń: 8824
 148. GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia ARCHIWUM lata: 2005-2010
  Wyświetleń: 8796
 149. GTBS Sp. z o.o. - OFERTA
  Wyświetleń: 8795
 150. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2011
  Wyświetleń: 8505
 151. Formularze podatkowe 2013
  Wyświetleń: 8319
 152. Formularze podatkowe 2014
  Wyświetleń: 8263
 153. GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia 2011-2014
  Wyświetleń: 8254
 154. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2014
  Wyświetleń: 8243
 155. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8168
 156. Karty Usług
  Wyświetleń: 8044
 157. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
  Wyświetleń: 7997
 158. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2015
  Wyświetleń: 7914
 159. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 7887
 160. Załatwianie spraw - Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7753
 161. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 7672
 162. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2019 roku
  Wyświetleń: 7669
 163. Kodeks etyczny
  Wyświetleń: 7667
 164. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7427
 165. 2011-08-18 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP
  Wyświetleń: 7418
 166. GTBS Sp. z o.o. - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 7322
 167. Podatki 2017
  Wyświetleń: 7165
 168. Statut Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 7154
 169. Konsultacje programu współpracy na 2015 r.
  Wyświetleń: 7124
 170. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 7064
 171. Budżet 2014
  Wyświetleń: 7025
 172. Narodowy Spis Powszechny 2011
  Wyświetleń: 6895
 173. Regulmin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 6819
 174. Paszporty
  Wyświetleń: 6745
 175. Informacje
  Wyświetleń: 6721
 176. Wybory do SEJMU RP i do SENATU RP zarządzone na dzień 25 października 2015
  Wyświetleń: 6553
 177. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 6550
 178. Nabór na zadania z zakresu rozwoju sportu
  Wyświetleń: 6542
 179. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 6539
 180. Budżet 2015
  Wyświetleń: 6310
 181. REFERENDUM 2015
  Wyświetleń: 6301
 182. 2013-03-19 Budowa i eksploatacja Farmy Wiatrowej Zawiszyce.
  Wyświetleń: 6264
 183. BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 6219
 184. Ośrodek Pomocy Społecznej - przetargi i ogłoszenia
  Wyświetleń: 6129
 185. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6122
 186. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2011 ROK - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 6056
 187. Numer PESEL
  Wyświetleń: 6017
 188. Zarząd Oświaty Kultury i Sportu - nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5938
 189. 2012-10-18 Malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach ul. Dworcowa 2
  Wyświetleń: 5932
 190. Formularze podatkowe 2015
  Wyświetleń: 5920
 191. Formularze podatkowe 2016
  Wyświetleń: 5913
 192. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2012 ROK - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 5896
 193. Informacja adresowa
  Wyświetleń: 5821
 194. 2011-08-05 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.626.217 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO 2011 R.
  Wyświetleń: 5763
 195. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 5753
 196. 2012-04-19 REMONT SANITARIATÓW ŚWIETLICY W PIETROWICACH.
  Wyświetleń: 5652
 197. 2011-10-04 ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA
  Wyświetleń: 5539
 198. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 5517
 199. Załatwianie spraw - Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 5514
 200. 2011-09-05 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU,REKONSTRUKCJI I RENOWACJI BUDYNKU BRAMNEGO Z CZĘŚCIĄ OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 5478
 201. 2012-03-13 Wyniki konkursu na zadania publiczne
  Wyświetleń: 5418
 202. 2013-05-2013 ZAKUP I DOSTAWA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ - ZADASZENIA NA PLAC ZABAW DLA SOŁECTWA LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 5360
 203. 2011-07-07 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP
  Wyświetleń: 5296
 204. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 5210
 205. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5158
 206. 2014-04-10 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5144
 207. 2014-06-26 PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 5138
 208. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 5128
 209. Konsultacje STRATEGII ROZWOJU Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 5128
 210. Podatki 2018
  Wyświetleń: 5109
 211. 2011-12-13 REMONT I RENOWACJA BUDYNKU BRAMNEGO I CZĘŚCI OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W GŁUBCZYCACH WG PROJEKTU - ETAP I.
  Wyświetleń: 5077
 212. 2012-09-26 PRZENIESIENIE I USTAWIENIE FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 5059
 213. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2013
  Wyświetleń: 5037
 214. 2011-12-15 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW NA WYKONANIE OGRODZENIA W MIEJSCOWOŚCI ZAWISZYCE.
  Wyświetleń: 5034
 215. 2011-08-18 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 5032
 216. 2011-09-05 PROJEKT REMONTU I WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA POSESJI NR 2 PRZY UL.CHROBREGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 5008
 217. Protokoły - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4987
 218. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 4977
 219. 2011-09-01 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE.
  Wyświetleń: 4975
 220. 2014-10-01 Konserwację i rekonstrukcję drzwi wejściowych do przedszkola w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami I-III w Grobnikach ul. Św. Jana 13
  Wyświetleń: 4975
 221. 2011-12-15 ZAKUP I DOSTAWA WYKASZARKI SPALINOWEJ DLA SOŁECTWA GROBNIKI.
  Wyświetleń: 4958
 222. Sprawozdania finansowe 2011
  Wyświetleń: 4929
 223. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 4910
 224. Zalesianie gruntów porolnych w ramach Programu dla Odry 2006
  Wyświetleń: 4883
 225. 2011-12-07 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW NA WYKONANIE POSADZKI ŻYWICZNEJ NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 4867
 226. 2012-11-19 Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do realizacji projektu Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w szkołach podstawowych Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 4841
 227. 2011-11-16 ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 4810
 228. PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 4807
 229. KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
  Wyświetleń: 4797
 230. 2012-02-01 Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w miejscowości Nowy Rożnów 6 na działce o numerze ewidencyjnym 32/1.
  Wyświetleń: 4759
 231. DORAŹNA KOMISJA INWENTARYZACYJNA
  Wyświetleń: 4751
 232. 2011-08-25 KONSERWACJA ROWU W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE PRZY DZIAŁKACH GMINNYCH NR. 108 I 121. ( II )
  Wyświetleń: 4688
 233. Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc w sprawie wolnych lokali użytkowych
  Wyświetleń: 4665
 234. 2011-12-05 WYKONANIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W RAMACH PROJEKTU NR PL.3.22/2.2.00/09.01512."CZESKO - POLSKA BAZA KULTURALNO - TURYSTYCZNA GŁUBCZYCE - KRNOV".
  Wyświetleń: 4650
 235. 2011-10-11 UPRZĄTNIĘCIE PŁYT AZBESTOWYCH Z DROGI GMINNEJ RELACJI ZUBRZYCE - KRZYŻOWICE NR 853 OBRĘB ZUBRZYCE ORAZ DROGI NR 796 OBRĘB BOGDANOWICE.
  Wyświetleń: 4646
 236. 2011-11-25 WYKONANIE '' AKTUALIZACJI PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE".
  Wyświetleń: 4642
 237. 2011-07-05 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH - ETAP II: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH - ŚCIANA ZACHODNIA
  Wyświetleń: 4606
 238. Budżet 2017
  Wyświetleń: 4593
 239. 2013-08-06 WYKONANIE PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA UL.MONIUSZKI, BAŁUCKIEGO, KLASZTORNEJ, ZAKONNEJ, PLACU JÓZEFA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 4592
 240. 2011-11-16 PRZEBUDOWA I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 4585
 241. 2011-10-20 ODBUDOWA ROWU W MIEJSCOWOŚCI STUDZIENICA.
  Wyświetleń: 4582
 242. Formularze podatkowe 2017
  Wyświetleń: 4570
 243. 2011-07-29 Zalesienie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną, w ramach Programu dla Odry 2006
  Wyświetleń: 4558
 244. Projekt budżetu na 2012 oraz WPF
  Wyświetleń: 4544
 245. KOMISJA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 4542
 246. 2012-12-03 Zakup i dostawa pozostałego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w szkołach podstawowych Gminy Głubczyce”
  Wyświetleń: 4526
 247. 2011-01-13 Budowa zbiorników na zboże wraz z przenośnikiem ślimakowym i suszarnią w Zubrzycach
  Wyświetleń: 4517
 248. 2011-10-13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.PRZEDBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 4516
 249. 2012-01-24 Budowa dwóch hal na potrzeby zakładu produkcji urządzeń grzewczych w Dobieszowie
  Wyświetleń: 4499
 250. KOMISJA ZDROWIA, SPORTU I REKREACJI
  Wyświetleń: 4491
 251. KOMISJA MIESZKALNICTWA I ZASOBÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 4487
 252. Projekt budżetu na 2013 oraz WPF
  Wyświetleń: 4483
 253. Dożynki Gminne Bogdanowice 2016 - zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 4470
 254. 2011-11-08 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ OGRODZENIA W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 4467
 255. Obwieszczenie o LIII Sesji RM
  Wyświetleń: 4456
 256. 2013-01-09 Zapytanie cenowe - materiały biurowe
  Wyświetleń: 4451
 257. 2014-03-19 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Fiat STILO
  Wyświetleń: 4451
 258. 2011-11-15 REMONT POSADZKI ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 4446
 259. 2012-03-01 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 2
  Wyświetleń: 4444
 260. 2011-09-12 ZAKUP I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO 19 SZTUK SZTALUG STUDYJNYCH, BUKOWYCH,TRÓJNÓG.
  Wyświetleń: 4440
 261. 2016-09-09 Zapytanie cenowe na realizację i emisję spotu telewizyjnego dotyczącego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 4422
 262. 2012-09-27 Transport i utylizacja opon rolniczych z miejscowości Głubczyce
  Wyświetleń: 4411
 263. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4407
 264. 2013-12-13 Zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Głubczyce w terminie od 02 stycznia do 27 czerwca 2014r
  Wyświetleń: 4404
 265. 2013-01-09 Zapytanie cenowe - środki czystości
  Wyświetleń: 4403
 266. Obwieszczenie o II Sesji RM
  Wyświetleń: 4392
 267. 2011-10-24 WYKONANIE PROJEKTU ALTANY WRAZ Z DOKONANIEM ZGŁOSZENIA DO STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH ORAZ WYKONANIE JEJ KONSTRUKCJI ( BEZ POKRYCIA ) DLA MIEJSCOWOŚCI TARNKOWA.
  Wyświetleń: 4366
 268. DORAŹNA KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 4364
 269. DORAŹNA KOMISJA REGULAMINOWO-STATUTOWA
  Wyświetleń: 4356
 270. 2012-02-28 OGŁOSZENIE NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2012 R. - Termin składania ofert do 15 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4344
 271. 2012-11-19 WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 4333
 272. 2011-10-11 WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ " PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW DROGI GMINNEJ - ULICY KOŚCIUSZKI I ULICY GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH" W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011.
  Wyświetleń: 4282
 273. 2011-09-21 REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY.
  Wyświetleń: 4269
 274. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE, W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ GRUNTY WSI ZAWISZYCE
  Wyświetleń: 4257
 275. 2012-11-30 WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 4241
 276. Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 4237
 277. Obwieszczenie o XXXV Sesji RM
  Wyświetleń: 4226
 278. 2013-06-05 Ogłoszenie - zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach, w okresie sezonu letniego 2013
  Wyświetleń: 4220
 279. 2012-12-06 ZAKUP I DOSTAWA 8 SZT.STALOWYCH SŁUPÓW PIŁKOCHWYTÓW (80x80mm) O WYSOKOŚCI 4 M WRAZ Z TULEJAMI NA BOISKO SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE.
  Wyświetleń: 4219
 280. 2012-02-16 Budowa magazynu wyrobów gotowych na terenie zakładu "GALMET"
  Wyświetleń: 4217
 281. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK - KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 4205
 282. KOMISJA ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWA
  Wyświetleń: 4198
 283. 2012-11-22 WYKONANIE PODŁOGI Z KOSTKI BRUKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA NA DZ. NR 24/4.
  Wyświetleń: 4187
 284. 2012-01-25 WYDRUK ULOTEK DOTYCZĄCYCH ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.
  Wyświetleń: 4186
 285. 2011-09-12 WYKONANIE UPORZĄDKOWANIA "DZIKIEGO WYSYPISKA" NA DRODZE GMINNEJ NR 190 W OBRĘBIE WSI RADYNIA.
  Wyświetleń: 4185
 286. 2012-03-09 WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA KOSTKĘ BETONOWĄ SZARĄ GR. 8 CM, NA DZIAŁCE NR 392 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA.
  Wyświetleń: 4180
 287. 2011-11-16 Wykonanie utwardzenia przy szatni w Chowiąży.
  Wyświetleń: 4179
 288. 2012-08-20 PROJEKT I WYKONANIE PIELĘGNACJI DRZEWOSTANU ALEI LIPOWEJ W KLISINIE - POMNIKA PRZYRODY
  Wyświetleń: 4176
 289. 2011-03-22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą techniczną dla aglomeracji Lisięcice
  Wyświetleń: 4164
 290. 2011-10-11 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 4151
 291. Obwieszczenie o XXII Sesji RM
  Wyświetleń: 4145
 292. 2012-08-09 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOPARKO-ŁADOWARKI
  Wyświetleń: 4142
 293. 2012-11-09 ZAKUP ENERGII ELEKTYCZNEJ.
  Wyświetleń: 4134
 294. 2011-09-27 WYKONANIE 1 SZT. TABLICY PCV O WYMIARACH 700X1000 ORAZ JEJ MONTAŻ
  Wyświetleń: 4130
 295. 2013-07-29 AKTUALIZACJA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE ORAZ OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017 DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 4106
 296. Obwieszczenia Starosty przekazane zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Wyświetleń: 4105
 297. 2017-02-08 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 4104
 298. 2011-10-28 WYKONANIE PROJEKTU ALTANY WRAZ Z DOKONANIEM ZGŁOSZENIA DO STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH DLA MIEJSCOWOŚCI TARNKOWA.
  Wyświetleń: 4100
 299. 2012-05-07 BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDANOWICE.
  Wyświetleń: 4097
 300. 2011-10-11 UPRZĄTNIĘCIE PAPY Z DROGI GMINNEJ NR 199/1 W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW.
  Wyświetleń: 4092
 301. Obwieszczenie XXXIV RM
  Wyświetleń: 4081
 302. 2012-12-05 REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 14.
  Wyświetleń: 4071
 303. Obwieszczenie o LII Sesji RM
  Wyświetleń: 4062
 304. 20130-10-09 Wykonanie opasek z kiszki faszynowej na rowie gminnym działka nr 409 w Nowej Wsi Głubczyckiej
  Wyświetleń: 4057
 305. 2011-11-24 REMONT POSADZKI ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA. (II)
  Wyświetleń: 4047
 306. 2013-12-24 OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ OPINII W SPRAWIE PODZIAŁU W FORMIE POSTANOWIENIA DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 4047
 307. Obwieszczenie o XXV Sesji RM
  Wyświetleń: 4043
 308. 2012-10-05 WYMIANA PODŁOGI Z DESEK W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 4037
 309. 2013-12-19 UPORZĄDKOWANIE TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA O NR. EW. 136 - OBRĘB NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA
  Wyświetleń: 4031
 310. 2013-01-31 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 4025
 311. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2017 r.
  Wyświetleń: 4025
 312. 25-11-2013 REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICZKI
  Wyświetleń: 4017
 313. Konsultacje projektu uchwały RM dotyczącej trybu powołania Rady Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 4014
 314. 2012-10-17 Zakup usług edukacyjnych na potrzeby szkół podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w szkołach podstawowych Gminy Głubczyce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4003
 315. 2013-12-13 NAPRAWA DRÓG GMINNYCH UL. RYBNICKIEJ I UL. STELMACHA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3994
 316. 2017-01-26 Indywidualna interpretacja podatkowa
  Wyświetleń: 3988
 317. 2011-11-21 ZAKUP,DOSTAWA ORAZ MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA BRACISZÓW.
  Wyświetleń: 3983
 318. Zgromadzenia publiczne
  Wyświetleń: 3981
 319. 2012-02-22 Budowa zbiornika na RSM w miejscowości Bogdanowice Kolonia
  Wyświetleń: 3976
 320. 2013-06-04 Budowa zbiornika na gnojowicę typu laguna na terenie Zakładu Rolnego Gołuszowice
  Wyświetleń: 3975
 321. 2012-08-02 OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE, W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEGO GRUNTY WSI ZAWISZYCE
  Wyświetleń: 3971
 322. Obwieszczenie XXVIII Sesja RM. 26 września 2012
  Wyświetleń: 3968
 323. Obwieszczenie XXIX Sesja RM. 24 października 2012
  Wyświetleń: 3956
 324. 2011-06-03 Zmiana sposobu użytkowania części hal magazynowych w zakładzie produkcyjnym firmy GALMET w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 36 na hale produkcyjne
  Wyświetleń: 3952
 325. 2013-04-04 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEPUSTU DROGOWEGO WRAZ Z UTWARDZENIEM PARKINGU NA DZIAŁCE NR 222/1 W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 3952
 326. 2013-05-06 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 3950
 327. Zamówienia publiczne - profil nabywcy 2011
  Wyświetleń: 3949
 328. 2012-12-03 WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO PO BUDOWIE DROGI GMINNEJ LEWICE - ZUBRZYCE ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU.
  Wyświetleń: 3938
 329. 2013-01-23 Budowa mieszalni pasz wraz z silosami zbożowymi, koszem zasypowym i podnośnikiem kubełkowym w Klisinie.
  Wyświetleń: 3934
 330. 2011-08-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny DPS w Klisinie.
  Wyświetleń: 3924
 331. 2011-10-11 WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU NR CZ.3.22/2.2.00/09.01512. CZESKO - POLSKA BAZA KULTURALNO TURYSTYCZNA GŁUBCZYCE - KRNOV.
  Wyświetleń: 3912
 332. 2012-11-06 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 12 I 14 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3911
 333. 2012-02-13 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNO-KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 3907
 334. 2012-08-02 Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego firmy "GALMET Sp.z o.o." Spółka Komandytowa
  Wyświetleń: 3907
 335. Jednostki pomocnicze - Aktualności
  Wyświetleń: 3906
 336. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 2017 roku
  Wyświetleń: 3905
 337. Obwieszczenie XXIII sesja RM. 25 kwietnia 2012
  Wyświetleń: 3893
 338. 2011-08-31 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBRZYCY
  Wyświetleń: 3888
 339. 2013-08-21 ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W CZASIE PRZEWOZU DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3884
 340. 2014-05-14 PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC KOLEJOWEJ I KRNOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3882
 341. 2012-08-21 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 3881
 342. Obwieszczenie XXXVII o sesji RM
  Wyświetleń: 3879
 343. 2011-07-14 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE
  Wyświetleń: 3872
 344. 2017-01-26 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108624 O ULICY SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, PLEBISCYTOWEJ I MONIUSZKI W GŁUBCZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ RONDA.
  Wyświetleń: 3871
 345. 2013-11-29 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3870
 346. 2012-11-09 PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KLISINO.
  Wyświetleń: 3867
 347. 2012-01-18 Obwieszczenie Burmistrza w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach o wykazie kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 3863
 348. 2011-09-23 Zmiana sposobu użytkowania istniejących magazynów na zakład produkcji urządzeń grzewczych w Dobieszowie
  Wyświetleń: 3860
 349. Obwieszczenie o VII Sesji RM
  Wyświetleń: 3855
 350. Obwieszczenia Wojewody przekazane zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Wyświetleń: 3847
 351. 2012-10-30 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W KIETLICACH.
  Wyświetleń: 3830
 352. 2012-02-10 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA SPORTOWEGO W LISIĘCICACH
  Wyświetleń: 3816
 353. 2012-10-30 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W SŁAWOSZOWIE.
  Wyświetleń: 3813
 354. 2013-04-18 I Publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali gastronomicznych
  Wyświetleń: 3808
 355. 2013-11-14 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KARUZELI TARCZOWEJ Z KIEROWNICĄ I ŁAWECZKAMI POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA OPAWICA
  Wyświetleń: 3805
 356. 2014-06-11 PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3804
 357. 2011-07-05 REMONT SANITARIATÓW NA I PIĘTRZE ORAZ NATRYSKÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH
  Wyświetleń: 3803
 358. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2013 ROK - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 3793
 359. 2011-10-19 ZAKUP I DOSTAWA 10 KOMPLETÓW JADALNYCH ( 10 STOŁÓW I 40 KRZESEŁ ) DLA SOŁECTWA CHRÓSTNO.
  Wyświetleń: 3792
 360. 2014-05-20 USUWANIE DRZEW Z CMENTARZY W GMINIE GŁUBCZYCE W 2014r. - ZMIANA
  Wyświetleń: 3788
 361. Podatki 2019
  Wyświetleń: 3787
 362. Obwieszczenie o XLIX Sesji RM
  Wyświetleń: 3783
 363. 2014-01-29 - OGŁOSZENIE NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2014 R.
  Wyświetleń: 3774
 364. Obwieszczenie o VI Sesji RM
  Wyświetleń: 3773
 365. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 3770
 366. 2012-01-25 Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Równe
  Wyświetleń: 3762
 367. 2016-09-07 Zapytanie cenowe na wydruk materiałów promocyjnych w postaci ulotek oraz plakatów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 3754
 368. 2012-05-14 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W POMORZOWICZKACH.
  Wyświetleń: 3752
 369. 2012-08-14 KONSERWACJA GONTOWEGO POKRYCIA DACHU BASZTY PRZY UL. SIENKIEWICZA Z ZABYTKOWEGO UKŁADU MURÓW OBRONNYCH M. GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3749
 370. Obwieszczenie o LI Sesji RM
  Wyświetleń: 3748
 371. 2012-01-23 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 3746
 372. KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3745
 373. Obwieszczenie XXXVIII o sesji RM
  Wyświetleń: 3745
 374. 2013-03-25 WYMIANA OKIEN I CYKLINOWANIE PARKIETU W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE.
  Wyświetleń: 3737
 375. 2013-11-04 MALOWANIE ELEWACJI ŚWIETLICY W CHOMIĄŻY
  Wyświetleń: 3730
 376. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3728
 377. 2013-10-30 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3726
 378. Obwieszczenie o V Sesji RM
  Wyświetleń: 3724
 379. 2012-04-06 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI UL. OPAWSKA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM.
  Wyświetleń: 3719
 380. 2012-07-23 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚCIBORZYCE MAŁE.
  Wyświetleń: 3718
 381. 2012-05-10 PRZEDBUDOWA POMIESZCZEŃ SALI POD ANIOŁEM RATUSZA MIEJSKIEGO NA BIURA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I USC URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3717
 382. 2012-03-21 WYKONANIE OGRODZENIA PRZY DDP - UL. CHROBREGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3711
 383. 2015-03-11 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW W GŁUBCZYCACH - PLAC JANA PAWŁA II
  Wyświetleń: 3711
 384. 2013-08-23 WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 3706
 385. 2013-01-02 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY W 2013 ROKU - PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM, WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 3705
 386. 2012-07-05 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3702
 387. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 3687
 388. 2011-10-19 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 2 SZTUK BRAMEK STALOWYCH DO PIŁKI RĘCZNEJ O WYMIARACH 3 X 2 M DLA SOŁECTWA KRASNE POLE.
  Wyświetleń: 3684
 389. 2014-09-23 REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE
  Wyświetleń: 3683
 390. 2012-05-24 PRZENIESIENIE I USTAWIENIE FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 3680
 391. Obwieszczenie XXXIX o sesji RM
  Wyświetleń: 3677
 392. 2013-11-25 WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO ZGODNIE Z ZATWIERDZONĄ ORGANIZACJĄ RUCHU DLA UL. MONIUSZKI, BAŁUCKIEGO, KLASZTORNEJ, ZAKONNEJ, PLACU JÓZEFA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3667
 393. 2012-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Lisięcice
  Wyświetleń: 3659
 394. 2014-04-17 Remont sanitariatów I i II piętra w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach ul. Kochanowskiego 31
  Wyświetleń: 3650
 395. Zbiórki publiczne i zgromadzenia
  Wyświetleń: 3649
 396. 2015-09-03 Wykonanie i wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 12
  Wyświetleń: 3640
 397. 2014-10-30 PRZEBUDOWA GARAŻU NA SZATNIĘ PRZY BOISKU SPORTOWYM W POMORZOWICACH
  Wyświetleń: 3629
 398. 2012-02-27 ZAPYTANIE CENOWE NA DOSTAWĘ TUSZÓW I TONERÓW DO DRUKAREK
  Wyświetleń: 3627
 399. 2015-02-09 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 3624
 400. 2014-10-03 REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 3623
 401. 2013-02-22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIEJSKIEGO BASENU KĄPIELOWEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3618
 402. 2015-08-06 SFINANSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GŁUBCZYCE POPRZEZ PRZEJĘCIE DŁUGU W KWOCIE 9507147,90 ZŁ.
  Wyświetleń: 3610
 403. 2012-08-24 WYKONANIE DRENAŻU ŚWIETLICY W ZUBRZYCACH.
  Wyświetleń: 3609
 404. Obwieszczenie XXVI sesja RM. 11 lipca 2012
  Wyświetleń: 3609
 405. 2012-05-08 BUDOWA SZATNI KONTENEROWEJ NA BOISKU W MIEJSCOWOŚCI ZOPOWY.
  Wyświetleń: 3600
 406. 2012-02-28 ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO I TERENU PRZYLEGŁEGO NA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA
  Wyświetleń: 3597
 407. 2011-01-13 Budowa linii nasiennej na terenie Gospodarstwa Rolnego Widok
  Wyświetleń: 3596
 408. 2012-04-13 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 3593
 409. Projekt wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2017 roku
  Wyświetleń: 3589
 410. 2012-10-18 WYMIANA PODŁOGI Z DESEK W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 3585
 411. 2014-06-04 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W NOWYM ROŻNOWIE.
  Wyświetleń: 3577
 412. 2014-08-04 Przerób odpadów z tworzyw sztucznych w Klisinie
  Wyświetleń: 3575
 413. 2012-02-23 REMONT ŚWIETLICY TOWARZYSTWA KULTURALNO - SPOŁECZNEGO ROMÓW W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3570
 414. 2013-10-24 OCIEPLENIE REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  Wyświetleń: 3562
 415. 2012-10-09 PRZENIESIENIE I USTAWIENIE FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 3561
 416. 2013-12-13 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH W ROKU 2014.
  Wyświetleń: 3559
 417. 2012-09-06 WYKONANIE STROPU PODWIESZONEGO W ŚWIETLICY, W MOKREM.
  Wyświetleń: 3558
 418. Obwieszczenie o IX Sesji RM
  Wyświetleń: 3558
 419. 2012-02-14 ZAPYTANIE CENOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY STACJONARNEGO LODOWISKA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3553
 420. 2015-10-07 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3552
 421. 2012-06-05 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA WIDOK.
  Wyświetleń: 3542
 422. 2012-03-27 REMONT BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ORAZ REMONT SZATNI SPORTOWEJ I JEJ WYPOSAŻENIE W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY.
  Wyświetleń: 3540
 423. 2014-11-05 WYKONANIE OGRZEWANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KIETLICACH ZA POMOCĄ GAZU PROPAN BUTAN WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA OGRZEWANIA
  Wyświetleń: 3539
 424. 2014-12-31 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
  Wyświetleń: 3537
 425. 2011-11-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Lisięcice
  Wyświetleń: 3530
 426. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
  Wyświetleń: 3525
 427. 2012-07-04 REMONT STADIONU PRZY PLACU SPORTOWYM 1 W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3519
 428. 2012-10-08 OPRACOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ NIEZBĘDNEJ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PLANOWANEGO PROJEKTU INFORMATYCZNEGO „Rozwój e-usług Urzędu Miejskiego w Głubczycach”
  Wyświetleń: 3516
 429. 2011-12-02 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Lisięcicach
  Wyświetleń: 3514
 430. 2013-02-08 Zapytanie cenowe - Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w związku z zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 3511
 431. 2013-03-22 REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 14.
  Wyświetleń: 3507
 432. 2011-08-04 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 3501
 433. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3500
 434. 2014-10-29 SADZENIE DRZEW NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W GŁUBCZYCACH, DEBRZYCY, DOBIESZOWIE, ZAWISZYCACH, ZOPOWYCH.
  Wyświetleń: 3499
 435. 2013-03-22 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE NA DZIAŁCE NR 885/4.
  Wyświetleń: 3494
 436. 2012-03-09 PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 W GŁUBCZYCACH DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
  Wyświetleń: 3490
 437. 2013-08-20 ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  Wyświetleń: 3490
 438. 2012-06-06 ZAPYTANIE CENOWE-KONSERWACJA ROWU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARP W KIETLICACH
  Wyświetleń: 3486
 439. 2017-01-12 Ogłoszenie o wolnych lokalach
  Wyświetleń: 3483
 440. 2012-05-09 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 3482
 441. Obwieszczenie o XXXVI sesji RM
  Wyświetleń: 3479
 442. 2012-04-12 PROJEKT TECHNICZNY UZBROJENIA TERENÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3477
 443. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3477
 444. Zapytania ofertowe do 130 000 zł - w 2021 roku
  Wyświetleń: 3469
 445. 2012-07-02 REMONT DACHU NA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH UL. OLIMPIJSKA 1
  Wyświetleń: 3462
 446. 2014-01-03 PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE.
  Wyświetleń: 3462
 447. 2012-06-06 ZAPYTANIE CENOWE-KONSERWACJA ROWU W GOŁUSZOWICACH
  Wyświetleń: 3461
 448. 2012-10-09 Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP
  Wyświetleń: 3459
 449. 2012-10-23 WYKONANIE PODŁOGI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA NA DZ. NR 24/4.
  Wyświetleń: 3459
 450. Archiwum-Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3455
 451. 2012-08-02 Ogłoszenie przetargu - zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 3451
 452. 2012-08-30 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ 1 SZTUKI TABLICY INFORMACYJNEJ (O WYMIARACH MIN 50x80cm) Z CZARNEGO GRANITU TYPU "SZWED" NAPIS W KOLORZE SREBRZONYM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM.
  Wyświetleń: 3444
 453. Stawki dotacji na rok 2017 w oparciu subwencję oświatową obowiązujące na jednego ucznia lub wychowanka szkól i placówek oświatowych prowadzony przez inne podmioty niż Gmina Głubczyce
  Wyświetleń: 3444
 454. 2012-08-23 WYMIANA 4 SZT. OKIEN W SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDANOWICE.
  Wyświetleń: 3443
 455. 2017-06-23 WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN (INIEKCJI KRYSTALICZNEJ) BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 6 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3443
 456. 2013-03-01 Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce na rok 2013
  Wyświetleń: 3442
 457. 2012-02-29 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 3439
 458. 2011-08-05 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW REKREACYJNYCH WSI KLISINO.
  Wyświetleń: 3438
 459. 2012-10-04 BUDOWA LODOWISKA STACJONARNEGO W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU BIAŁY ORLIK 2012
  Wyświetleń: 3437
 460. 2015-06-30 Zapytanie cenowe - przygotowanie banerów na Dożynki Gminno-Powiatowe Głubczyce 2015
  Wyświetleń: 3435
 461. 2013-09-27 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3426
 462. 2014-12-31 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2015 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ W SFERZE KULTURY I SZTUKI
  Wyświetleń: 3425
 463. 2011-12-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w miejscowości Lisięcice
  Wyświetleń: 3424
 464. 2011-12-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazu ś/c w miejscowości Gadzowice, dz. nr 366/1,365,267 i 274/9
  Wyświetleń: 3423
 465. 2014-05-05 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Fiat STILO
  Wyświetleń: 3422
 466. 2012-08-01 ZAKUP ORAZ DOSTAWA 120M2 BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI EUROFLEX NA PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚĆI LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 3415
 467. 2012-10-30 MONTAŻ OGRZEWACZA GAZOWEGO W ŚWIETLICY W GOŁUSZOWICACH
  Wyświetleń: 3414
 468. Obwieszczenie o L Sesji RM
  Wyświetleń: 3412
 469. 2012-02-14 ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZADANIA "PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W GŁUBCZYCACH"
  Wyświetleń: 3411
 470. 2013-09-23 ZAKUP I DOSTAWA KOSIARKI SPALINOWEJ - TRAKTOREK DLA MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 3401
 471. 2014-12-15 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2015 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ RODZINY, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 3396
 472. 2012-10-30 WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH NIEPODLEGŁOŚCI 12-14
  Wyświetleń: 3394
 473. 2013-05-10 DOCIEPLENIE ŚCIAN SZATNI SPORTOWEJ W BOGDANOWICACH.
  Wyświetleń: 3392
 474. 2012-07-12 REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI I-III W KLISINIE
  Wyświetleń: 3387
 475. Obwieszczenie XLI o sesji RM
  Wyświetleń: 3384
 476. 2012-08-31 ZAPYTANIE CENOWE-SORTY MUNDUROWE
  Wyświetleń: 3378
 477. 2012-03-02 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE.
  Wyświetleń: 3377
 478. 2013-03-13 Obwieszczenie - wiosenna deratyzacja
  Wyświetleń: 3376
 479. 2013-06-11 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 365 W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE
  Wyświetleń: 3372
 480. 2013-03-14 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OŚRODKA REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO - CAMPING NR 240 W PIETROWICACH
  Wyświetleń: 3369
 481. 2013-03-20 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRE.
  Wyświetleń: 3369
 482. 2015-08-04 KONCEPCJA I PROJEKT BUDOWY KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3368
 483. 2012-10-15 WYKONANIE OPASKI PRZY UL.KAROLA MIARKI W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3367
 484. 2011-08-02 WYKONANIE ŚCIEKU Z KOSTKI BRUKOWEJ W NOWEJ WSI.
  Wyświetleń: 3365
 485. 2012-11-20 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu na punkt skupu złomu i metali kolorowych w Klisinie 145.
  Wyświetleń: 3364
 486. 2015-02-20 UTWORZENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŚCIBORZYCE MAŁE
  Wyświetleń: 3362
 487. 2013-07-19 REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MOKRE
  Wyświetleń: 3360
 488. 2012-09-07 PRZEBUDOWA ULICY OPAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3357
 489. 2016-09-12 Zapytanie cenowe na wykonanie materiałów w postaci długopisów, notesów, teczek, prezentacji dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 3357
 490. 2012-05-10 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3346
 491. 2012-10-19 WYKONANIE ALTANY REKREACYJNEJ NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE ZGODNIE Z OPRACOWANYM PROJEKTEM TECHNICZNYM.
  Wyświetleń: 3346
 492. 2012-07-02 WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA KOSTKĘ BETONOWĄ SZARĄ GR. 8 CM, NA DZIAŁCE NR 392 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA.
  Wyświetleń: 3345
 493. 2014-05-13 I publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali znajdujących się na terenie Basenu kąpielowego w Głubczycach
  Wyświetleń: 3344
 494. 2013-05-14 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 3341
 495. Obwieszczenie XL o sesji RM
  Wyświetleń: 3341
 496. Formularze podatkowe 2018
  Wyświetleń: 3340
 497. 2015-05-04 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3338
 498. Obwieszczenie o XXVIII RM
  Wyświetleń: 3338
 499. 2012-08-13 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA ŁAMANEGO DROGOWEGO FRAKCJI 0-32 (NIESORT) ORAZ 0-63 (NIESORT) DLA SOŁECTWA LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 3337
 500. 2013-05-27 - I Publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu gastronomicznego - Pietrowice
  Wyświetleń: 3333
 501. 2015-08-19 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3327
 502. 2012-07-05 ROBOTY ELEKTRYCZNE I BUDOWLANE W PRZEDSZKOLU NR 3 W GŁUBCZYCACH UL. WAŁOWA 4
  Wyświetleń: 3325
 503. Obwieszczenie o XLVIII Sesji RM
  Wyświetleń: 3325
 504. Obwieszczenie o X Sesji RM
  Wyświetleń: 3322
 505. 2015-09-30 REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE.
  Wyświetleń: 3318
 506. 2016-09-14 Zapytanie cenowe na świadczenie usługi wynajmu sali konferencyjnej na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 3316
 507. 2012-04-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Głubczyce Sady,obręb ewidencyjny Lwowiany, działki nr 22/5 i 13
  Wyświetleń: 3315
 508. 2012-05-11 Przebudowa przepustu drogowego w Grobnikach
  Wyświetleń: 3315
 509. 2012-11-28 Modrnizacja węzła osadowego oczyszczalni ścieków w Głubczycach
  Wyświetleń: 3315
 510. 2013-03-20 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 3314
 511. 2014-04-01 Wykaz wolnych lokali użytkowych znajdujących się na terenie Miejskiego Basenu Kąpielowego w Głubczycach przeznaczonych do oddania w najem w sezonie letnim 2014
  Wyświetleń: 3314
 512. 2013-11-07 WYKONANIE INSTALACJI C.O. W ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MOKRE
  Wyświetleń: 3313
 513. 2011-07-29 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W CHOMIĄŻY.
  Wyświetleń: 3308
 514. 2012-05-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Głubczyce Sady na działkach nr 22/5 i 22/4
  Wyświetleń: 3308
 515. 2013-10-16 WYKONANIE CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH PRZY SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI
  Wyświetleń: 3306
 516. 2013-09-11 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE
  Wyświetleń: 3298
 517. 2013-08-06 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3297
 518. 2012-02-14 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ GRUNTY WSI ZAWISZYCE
  Wyświetleń: 3293
 519. 2012-02-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 18+315 w miejscowości Grobniki
  Wyświetleń: 3293
 520. 2012-09-21 ZAPYTANIE OFERTOWE - DYREKTOR ZARZĄDU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH OGŁASZA NABÓR NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZAJĘĆ DODATKOWYCH
  Wyświetleń: 3292
 521. 2013-11-08 WYKONANIE CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH PRZY SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI
  Wyświetleń: 3290
 522. 2012-08-10 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SALI POD ANIOŁEM RATUSZA MIEJSKIEGO NA BIURA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I USC URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3289
 523. 2012-06-20 ROBOTY BUDOWLANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 GŁUBCZYCE UL. DWORCOWA 2
  Wyświetleń: 3288
 524. 2012-04-06 REMONT ŚWIETLICY W GOŁUSZOWICACH.
  Wyświetleń: 3286
 525. 2013-09-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołuszowice, na działkach nr 649/3, 650 i 652
  Wyświetleń: 3284
 526. 2012-06-15 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHOMIĄŻA NA DZIAŁCE NR 232.
  Wyświetleń: 3280
 527. 2013-08-02 WYKONANIE DRENAŻU BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 3278
 528. 2012-05-17 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PIETROWICE NA DZIAŁCE NR 138.
  Wyświetleń: 3277
 529. 2014-04-03 REMONT PRZEPUSTU W NOWEJ WSI GŁUBCZYCKIEJ
  Wyświetleń: 3276
 530. 2013-01-29 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku usługowego (dom pomocy społecznej, motel)z infrastrukturą tech.,budowa sieci wodociągowej, Nowy Rożnów
  Wyświetleń: 3270
 531. 2012-06-28 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW I BOISKA W MIEJSCOWOŚCI LENARCICE NA DZIAŁCE NR 112/2.
  Wyświetleń: 3267
 532. 2012-09-24 WYKONANIE,DOSTAWA ORAZ MONTAŻ SOLARNEJ LAMPY PARKOWEJ PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3264
 533. Obwieszczenie XXXII o sesji RM
  Wyświetleń: 3264
 534. Wyjaśnienia i informacje PKW część III - zgłaszanie kandydatów do rady gminy,miasta
  Wyświetleń: 3262
 535. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015 ROK - KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 3260
 536. 2013-10-16 WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWE SADY
  Wyświetleń: 3259
 537. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA KONIEC KADENCJI - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 3258
 538. 2012-01-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazu ś/c w miejscowości Gadzowice, dz. nr 366/1,365,267 i 274/9
  Wyświetleń: 3253
 539. Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 31 sierpnia 2013r. zmarł w wieku 60 lat Pan Józef Pich
  Wyświetleń: 3248
 540. 2012-06-22 PRZYSTOSOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 2, DO WARUNKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH - ETAP I ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 3246
 541. Obwieszczenie o III Sesji RM
  Wyświetleń: 3243
 542. 2013-05-28 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3242
 543. 2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Bukowej w Głubczycach
  Wyświetleń: 3240
 544. 2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Morawskiej w Głubczycach
  Wyświetleń: 3238
 545. 2013-04-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazu ś/c w miejscowości Gołuszowice
  Wyświetleń: 3238
 546. 2014-04-17 REMONT DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3238
 547. 2012-04-30 OPRACOWANIE DOK. TECH. ZAGOSP. TERENU PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO SŁUŻĄCEGO RÓWNOCZEŚNIE JAKO TEREN SPOT. INTEGRACYJNYCH TJ.UTWARDZENIE POW. ORAZ WYK. ODPŁYWU WODU DESZCZOWEJ Z TERENU PRZYSTANKU DO POTOKU W M. PIELGRZYMÓW NA DZ.NR 84/1 I 84/2.
  Wyświetleń: 3234
 548. 2013-05-15 ZAKUP I DOSTAWA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ - ZADASZENIE NA PLACU ZABAW DLA SOŁECTWA LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 3232
 549. GTBS Sp. z o.o. - ARCHIWUM
  Wyświetleń: 3231
 550. 2012-05-30 ZAPYTANIE CENOWE - DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH
  Wyświetleń: 3230
 551. Obwieszczenie XXVII Sesja RM. 3 września 2012
  Wyświetleń: 3228
 552. 2015-03-30 OCHRONA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW W CZASIE "DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH"
  Wyświetleń: 3227
 553. 2013-10-18 UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ KAMIENIEM ŁAMANYM W MIEJSCOWOŚCI STARA WIEŚ
  Wyświetleń: 3219
 554. Obwieszczenie o IV Sesji RM
  Wyświetleń: 3218
 555. 2012-08-09 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 3.925.982 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIE NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO 2012 R.
  Wyświetleń: 3213
 556. 2012-04-16 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA ŁAMANEGO DROGOWEGO PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3209
 557. 2012-06-05 Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach oraz Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego w Pietrowicach w okresie sezonu letniego 2012
  Wyświetleń: 3203
 558. 2013-09-04 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOBIESZOWIE
  Wyświetleń: 3202
 559. 2012-08-13 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do wyposażenia kuchni
  Wyświetleń: 3201
 560. 2015-06-25 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE VI-NABÓR
  Wyświetleń: 3199
 561. 2014-09-08 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ LATARNI SOLARNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3198
 562. 2011-12-15 ZAKUP I DOSTAWA KAMIENIA - NIESORT SZAROGŁAZOWY 0-63 DLA SOŁECTWA STARA WIEŚ.
  Wyświetleń: 3194
 563. Zaktualizowane stawki dotacji na rok 2017 w oparciu o wydatki bieżące gminnych placówek oświat. obowiązujące na jednego ucznia lub wych. szkół i placówek oświat. prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Głubczyce (Stawki nie dot. dzieci niepełnospr.)
  Wyświetleń: 3192
 564. 2013-05-17 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE NA DZIAŁCE NR 108.
  Wyświetleń: 3189
 565. 2013-09-06 Zapytanie cenowe - konserwacja rowu w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 3189
 566. 2015-09-03 REMONT ULICY KOSZAROWEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3186
 567. 2013-06-14 NAPRAWA PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 3185
 568. 2013-07-05 WYKONANIE I DOSTARCZENIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE- I ETAP"WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH RPOWO 2007-2013
  Wyświetleń: 3184
 569. 2012-07-23 WYMIANA OKNA I DRZWI, REMONT POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W KRÓLOWEJ.
  Wyświetleń: 3183
 570. 2013-08-06 REMONT CHODNIKA ORAZ PARKINGU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY
  Wyświetleń: 3181
 571. 2014-06-27 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3178
 572. Obwieszczenie o XXX Sesji RM
  Wyświetleń: 3173
 573. 2013-09-19 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ WRAZ Z INSTALACJĄ I PRZYŁĄCZENIEM GAZU DO BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 14 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3169
 574. 2012-04-03 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH STANOWIACYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3168
 575. Projekt budżetu na 2014 oraz WPF
  Wyświetleń: 3167
 576. 2013-02-08 Zapytanie cenowe - wydruk ulotek dotyczących praw i obowiązków właścicieli nieruchomości dot. utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 3161
 577. 2014-05-14 REMONT ELEWACJI ŚWIETLICY W DOBIESZOWIE
  Wyświetleń: 3160
 578. 2012-02-06 Ogłoszenie przetargu na opiekę nad dziećmi podczas przewozów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 3159
 579. 2012-04-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 18+315 w miejscowości Grobniki
  Wyświetleń: 3157
 580. 2013-02-08 Montaż stojaków piętrzących wodę oraz przebudowa zastawki na stawach w Pielgrzymowie
  Wyświetleń: 3154
 581. 2013-10-04 WYKONANIE CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH PRZY SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI
  Wyświetleń: 3152
 582. 2012-12-17 Rozbudowa linii nasiennej i budowa instalacji do magazynowania gazu płynnego w ZR Widok
  Wyświetleń: 3151
 583. 2011-06-09 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R.
  Wyświetleń: 3150
 584. 2012-07-20 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIDOK.
  Wyświetleń: 3150
 585. 2013-06-06 Umocnienie skarp w Bogdanowicach
  Wyświetleń: 3149
 586. Obwieszczenie o XLIII Sesji RM
  Wyświetleń: 3148
 587. 2013-05-07 ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE NA DZIAŁCE NR 227.
  Wyświetleń: 3147
 588. 2013-06-06 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ TABLICY PAMIATKOWEJ NA GRUNCIE Z PŁYTY GRANITOWEJ O GRUBOŚCI 6 CM I ŚREDNICY 140 CM GÓRA PŁOMIENIOWANA DOTYCZĄCEJ PROJEKTU NR WND-RPOP.06.01.00-16-027/10 PN."REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP"
  Wyświetleń: 3141
 589. 2012-09-03 PRZENIESIENIE I USTAWIENIE FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 3139
 590. 2013-05-15 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
  Wyświetleń: 3136
 591. 2011-07-28 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ.
  Wyświetleń: 3132
 592. 2013-03-21 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ 120 M PIŁKOCHWYTU ZA BRAMKAMI NA BOISKU W MIEJSCOWOŚCI KLISINO.
  Wyświetleń: 3132
 593. 2013-03-20 ŚWIADCZENIE SERWISI SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3130
 594. 2013-06-06 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ POD ALTANĄ W MIEJSCOWOŚCI TARNKOWA NA DZIAŁCE NR 59/4.
  Wyświetleń: 3129
 595. 2013-10-16 WYKONANIE POKRYCIA DACHU W LWOWIANACH
  Wyświetleń: 3129
 596. 2012-08-06 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW I BOISKA W MIEJSCOWOŚCI LENARCICE NA DZIAŁCE NR 112/2.
  Wyświetleń: 3128
 597. 2013-02-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Bernacicach Górnych
  Wyświetleń: 3125
 598. 2012-09-25 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3123
 599. 2013-05-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Zakładu Wodociągowego przy ul. Kołłątaja w Głubczycach
  Wyświetleń: 3123
 600. 2014-03-10 - WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2014 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM A TAKŻE W SFERZE KULTURY I SZTUKI
  Wyświetleń: 3122
 601. 2012-07-12 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PIETROWICE.
  Wyświetleń: 3117
 602. 2012-09-06 REMONT ŚWIETLICY W BERNACICACH.
  Wyświetleń: 3108
 603. Obwieszczenie XXIV sesja RM. 06 czerwiec 2012
  Wyświetleń: 3108
 604. 2015-01-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Radynia
  Wyświetleń: 3107
 605. Obwieszczenie XXXIII o sesji RM
  Wyświetleń: 3107
 606. 2013-03-22 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI NA DZIAŁCE NR 709.
  Wyświetleń: 3100
 607. 2013-10-10 NAPRAWA PRZEPUSTU PRZY DRODZE GMINNEJ (DZIAŁKA NR 539) W MIEJSCOWOŚCI BRACISZÓW
  Wyświetleń: 3100
 608. 2015-05-07 OPS w Głubczycach ogłasza przetarg na ZAKUP POSIŁKÓW W FORMIE JEDNEGO GORĄCEGO DANIA
  Wyświetleń: 3100
 609. 2013-06-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Zakładu Wodociągowego przy ul. Kołłtaja w Głubczycach
  Wyświetleń: 3096
 610. 2015-03-11 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3096
 611. 2013-08-13 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ŚWIETLICY W POMORZOWICZKACH
  Wyświetleń: 3095
 612. Obwieszczenie XXXI sesja RM. 7 grudnia 2012
  Wyświetleń: 3092
 613. 2012-07-18 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH PROGRAMU REMONTUJEMY ABY LEPIEJ MIESZKAĆ.
  Wyświetleń: 3085
 614. 2013-05-21 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 365 W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE.
  Wyświetleń: 3085
 615. 2013-07-12 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOBIESZOWIE
  Wyświetleń: 3084
 616. MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3082
 617. 2012-08-30 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ 1 SZTUKI TABLICY INFORMACYJNEJ (O WYMIARACH MIN 50x80 cm) Z CZARNEGO GRANITU TYPU "SZWED" NAPIS W KOLORZE SREBRZONYM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM
  Wyświetleń: 3081
 618. 2013-09-18 ZAKUP I DOSTAWA SORTÓW MUNDUROWYCH NA WYPOSAŻENIE STRAŻY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3081
 619. 2015-10-09 Zapytanie cenowe - Sukcesywna dostawa transportem dostawcy opału w ilości do 80 ton do świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach
  Wyświetleń: 3081
 620. 2013-04-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lekkiego masztu kratownicowego na dachu budynku świetlicy w miejscowości Chomiąża
  Wyświetleń: 3079
 621. 2013-04-12 ZAKUP I DOSTAWA NAMIOTU 6x12m DLA SOŁECTWA ZOPOWY OSIEDLE.
  Wyświetleń: 3078
 622. 2013-10-25 ZAKUP I DOSTAWA SIATKI POLIPROPYLENOWEJ ZIELONEJ 60x4 m, OCZKO 8x8 cm, GRUBOŚĆ SPLOTU SIATKI 5 mm DLA MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE
  Wyświetleń: 3076
 623. 2013-05-21 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ POD ALTANĄ W MIEJSCOWOŚCI TARNKOWA NA DZIAŁCE NR 59/4.
  Wyświetleń: 3075
 624. 2013-07-19 REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GOŁUSZOWICE
  Wyświetleń: 3075
 625. 2013-10-25 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-32 (NIESORT) ORAZ 0-63 (NIESORT) DLA SOŁECTWA TARNKOWA
  Wyświetleń: 3071
 626. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2018
  Wyświetleń: 3071
 627. 2013-09-06 WYKONANIE ŁAPACZA WODY W DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERNATÓW
  Wyświetleń: 3068
 628. 2012-06-19 REMONT KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 33
  Wyświetleń: 3067
 629. 2013-06-24 PRZEBUDOWA ULICY MORAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3065
 630. 2013-07-12 WYKONANIE DRENAŻU BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 3062
 631. 2013-03-07 ZORGANIZOWANIE I ADMINISTROWANIE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3061
 632. 2012-07-18 ZAKUP ORAZ DOSTAWA 40 SZT. KRZESEŁ SKŁADANYCH DLA MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 3059
 633. Wyjaśnienia i informacje PKW część I - zgłaszanie komitetów wyborczych wyborców
  Wyświetleń: 3057
 634. 2013-01-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Bernacicach Górnych
  Wyświetleń: 3056
 635. 2016-12-21 Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 3056
 636. 2014-05-14 REMONT ELEWACJI ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 3055
 637. Obwieszczenie o XLVI Sesji RM
  Wyświetleń: 3051
 638. 2014-01-28 Zalesianie gruntów porolnych w ramach Programu dla Odry 2006
  Wyświetleń: 3050
 639. 2013-08-06 PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3049
 640. Obwieszczenie o XLIV sesji RM
  Wyświetleń: 3049
 641. 2014-04-18 WYKONANIE PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU SKRZYŻOWANIA UL.KOZIELSKIEJ Z UL.KOPERNIKA W GŁUBCZYCACH ORAZ DOSTAWA WYKONANIE I MONTAŻ OZNAKOWANIA NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU SKRZYŻOWANIA UL.KOZIELSKIEJ I KOPERNIKA
  Wyświetleń: 3044
 642. 2015-05-7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1219O Bogdanowice Kolonia-Zubrzyce
  Wyświetleń: 3038
 643. 2015-09-09 Przebudowa drogi w ciągu ulicy św. Jana w Grobnikach wraz z remontem mostu.
  Wyświetleń: 3038
 644. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3037
 645. 2013-06-18 WYKONANIE PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA UL. WAŁOWEJ W GŁUBCZYCACH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ OZNAKOWANIA NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU DLA ULICY WAŁOWEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3035
 646. 2013-04-12 ZAKUP I DOSTAWA 2 SZT. NAMIOTÓW (NOWYCH LUB UŻYWANYCH) 6x12m DLA SOŁECTWA GROBNIKI.
  Wyświetleń: 3031
 647. 2013-06-10 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na najem lokalu gastronomicznego w Pietrowicach
  Wyświetleń: 3025
 648. 2013-08-16 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW NA DZIAŁKACH NR 84/1 I 84/2
  Wyświetleń: 3022
 649. 2013-10-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiaty - zadaszenia, w miejscowości Nowe Gołuszowice, obręb ewidencyjny Gołuszowice,na dz.nr 1/12
  Wyświetleń: 3017
 650. 2013-07-12 NAPRAWA PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  Wyświetleń: 3016
 651. 2014-09-03 MALOWANIE DACHU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 12
  Wyświetleń: 3016
 652. 2015-05-18 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE
  Wyświetleń: 3016
 653. 2015-05-07 Negocjacje na sprzedaż pojazdu marki LUBLIN
  Wyświetleń: 3009
 654. 2014-02-18 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Zakładu Wodociągowego przy ul.Kołłątaja w Głubczycach
  Wyświetleń: 3007
 655. 2012-09-12 Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce w 2012r.
  Wyświetleń: 3006
 656. 2013-03-22 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWE SADY NA DZIAŁCE NR 14/14.
  Wyświetleń: 3004
 657. 2013-08-07 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO DLA SOŁECTWA KLISINO
  Wyświetleń: 3004
 658. 2013-04-12 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŚCIBORZYCE MAŁE NA DZIAŁCE NR 281/1.
  Wyświetleń: 3001
 659. 2013-05-29 POPRAWA SYTUACJI BYTOWEJ ROMÓW POPRZEZ REMONT LOKALI - REMONT ŚWIETLICY PRZY UL.KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2997
 660. 2016-09-14 Zapytanie cenowe na świadczenie usług cateringowych realizowanych na terenie miasta Głubczyce w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 2996
 661. 2013-06-07 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA I SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 2994
 662. 2014-02-07 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2993
 663. 2015-12-29 Posiłki dla podopiecznych OPS w Głubczycach w 2016 roku - zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 2993
 664. 2012-12-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi powiatowej – zabudowa rowu otwartego, w miejscowości Pomorzowice
  Wyświetleń: 2988
 665. 2011-07-08 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA I SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 2986
 666. 2012-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi powiatowej w miejscowości Pomorzowice
  Wyświetleń: 2983
 667. 2013-07-08 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  Wyświetleń: 2970
 668. 2014-02-14 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2014 ROKU W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 2969
 669. 2015-05-14 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA "REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH"
  Wyświetleń: 2968
 670. Obwieszczenie o XII Sesji RM
  Wyświetleń: 2965
 671. 2015-01-16 OGŁOSZENIE NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2015 R.
  Wyświetleń: 2961
 672. 2013-11-19 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2959
 673. 2012-08-23 Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach oraz Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego w Pietrowicach
  Wyświetleń: 2956
 674. Wyjaśnienia i informacje PKW część II - zgłaszanie komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń
  Wyświetleń: 2948
 675. 2012-07-05 REGULACJA I REMONT ROWU OTWARTEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU RUROWEGO NA ODCINKU OD WYLOTU Z PRZEPUSTU POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 38 DO RZEKI CYNY W GŁUBCZYCACH-I ETAP.
  Wyświetleń: 2947
 676. 2014-05-09 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej sieci napowietrznej 15kV relacji Głubczyce - Klisino, w miejscowości Ściborzyce Małe
  Wyświetleń: 2946
 677. 2014-07-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE, Nowe Gołuszowice, działki nr 3/10, 3/6, 4, 5/1, 21, 22 i 23
  Wyświetleń: 2946
 678. 2012-10-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej Ø 110 PN-10, w miejscowości Równe, obręb ewidencyjny Równe, działki nr 614 i 618/1
  Wyświetleń: 2945
 679. 2014-09-09 Budowa stacji diagnostycznej wraz z parkingiem w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 2945
 680. 2011-07-28 BUDOWA ALTANY W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW
  Wyświetleń: 2940
 681. Wyjaśnienia i informacje PKW część IV - zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  Wyświetleń: 2940
 682. Obwieszczenie o XXVI Sesji RM
  Wyświetleń: 2939
 683. 2013-07-05 REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE GRYSEM I EMULSJĄ ASFALTOWĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 2938
 684. 2014-09-04 WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 2926
 685. 2017-06-21 Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 1 w Głubczycach. Wymiana oświetlenia na LED.
  Wyświetleń: 2922
 686. 2011-12-22 OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2012 ROKU W SFERZE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ O...
  Wyświetleń: 2921
 687. 2012-09-27 OGŁOSZENIE DODATKOWEGO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2012 R. - Termin składania ofert do 12 października 2012 r.
  Wyświetleń: 2920
 688. 2011-07-19 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOŚCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ.
  Wyświetleń: 2917
 689. 2015-01-22 PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC STELMACHA I RYBNICKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2917
 690. 2014-07-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 50 PE, w miejscowości Gołuszowice, działka nr 656/1
  Wyświetleń: 2915
 691. 2014-04-24 OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA GŁUBCZYCE (ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE ZMIANĘ USTALEŃ TEKSTOWYCH PLANU)
  Wyświetleń: 2914
 692. 2013-02-11 WYNIKI KONKURSU NA ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2910
 693. 2013-06-06 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ 3 TABLIC INFORMACYJNYCH DWUSTRONNYCH (METALOWYCH) O MINIMALNYCH WYMIARACH 70 CM X 90 CM DOTYCZĄCYCH PROJEKTU NR WND-RPOP.06.01.00-16-027/10 PN. "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP"
  Wyświetleń: 2906
 694. 2011-07-21 ROBOTY ZEWNĘTRZNE PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZOWIE.
  Wyświetleń: 2896
 695. 2015-04-24 WYKONANIE I URZĄDZENIE BOISKA DO GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 2896
 696. 2011-07-06 WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 2893
 697. Obwieszczenie o XLII Sesji RM
  Wyświetleń: 2888
 698. 2013-10-16 ZAKUP I DOSTAWA SIATKI POLIPROPYLENOWEJ ZIELONEJ 60x4 m, OCZKO 8x8 cm, GRUBOŚĆ SPLOTU SIATKI 5 mm DLA MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE
  Wyświetleń: 2887
 699. 2013-03-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lekkiego masztu kratownicowego na dachu budynku świetlicy w miejscowości Chomiąża
  Wyświetleń: 2886
 700. 30-09- 2013 Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji na terenie miasta i gminy Głubczyce w 2013r.
  Wyświetleń: 2883
 701. 2012-07-12 REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z KLASAMI I-III W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13
  Wyświetleń: 2881
 702. 2015-07-06 UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW WNIOSKU O DOTACJĘ ZADANIA REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 2881
 703. 2015-05-14 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA "PRZEBUDOWA ULICY ŚW. JANA W GROBNIKACH NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 38 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 WRAZ Z REMONTEM MOSTU"
  Wyświetleń: 2880
 704. 2015-04-21 Sukcesywna dostawa 10 ton podchlorynu sodu oraz jednorazowa dostawa 600 kg siarczanu glinu
  Wyświetleń: 2875
 705. 2013-09-04 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ŚWIETLICY W POMORZOWICZKACH
  Wyświetleń: 2874
 706. 2014-08-06 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2873
 707. 2012-03-12 PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI GASTRONOMICZNYCH POSIADAJĄCYCH CZĘŚCIOWE WYPOSAŻENIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO-GASTRONOMICZNEJ
  Wyświetleń: 2871
 708. 2015-01-27 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2015 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ W SFERZE KULTURY I SZTUKI
  Wyświetleń: 2867
 709. Zarząd Oświaty Kultury i Sportu - nabór na wolne stanowiska - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
  Wyświetleń: 2866
 710. 2014-01-10 Zakup i dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2864
 711. 2015-06-26 REMONT PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE
  Wyświetleń: 2864
 712. 2015-04-30 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  Wyświetleń: 2861
 713. 2014-04-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Zakładu Wodociągowego przy ul. Kołłątaja w Głubczycach
  Wyświetleń: 2855
 714. 2015-02-2 Przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła - przebudowa jednej obory w Zakładzie Rolnym Gołuszowice
  Wyświetleń: 2848
 715. Podatki 2020
  Wyświetleń: 2848
 716. 2013-10-04 ZAKUP I DOSTAWA SIATKI POLIPROPYLENOWEJ ZIELONEJ 60x4 m, OCZKO 8x8 cm, GRUBOŚĆ SPLOTU SIATKI 5 mm DLA MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE
  Wyświetleń: 2845
 717. 2011-07-19 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 2844
 718. 2013-09-04 - OGŁOSZENIE DODATKOWEGO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2013 R. Termin składania ofert do 18 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2844
 719. 2014-08-27 WYMIANA POKRYCIA DACHU REMIZY OSP W LISIĘCICACH
  Wyświetleń: 2844
 720. 2013-11-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiaty - zadaszenia, w miejscowości Nowe Gołuszowice
  Wyświetleń: 2843
 721. 2012-09-24 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ DWÓCH TABLIC INFORMACYJNYCH DWUSTRONNYCH (METALOWYCH) DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE"
  Wyświetleń: 2841
 722. 2014-09-30 Obwieszczenie jesienna deratyzacja 2014
  Wyświetleń: 2838
 723. 2011-07-20 REMONT SANITARIATÓW SWIETLICY W PIETROWICACH.
  Wyświetleń: 2835
 724. 2013-06-06 ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA W PRASIE DOTYCZĄCEGO REALIZACJI PROJEKTU NR WND-RPOP.06.01.00-16-027/10 PN. "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP"
  Wyświetleń: 2829
 725. 2014-11-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oraz przebudowa części pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Radynia
  Wyświetleń: 2827
 726. 2012-10-19 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SOŁECTWA CHOMIĄŻA.
  Wyświetleń: 2826
 727. 2012-02-07 OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2012 ROKU W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
  Wyświetleń: 2824
 728. 2015-06-02 Remont murów oporowych w Ściborzycach Małych
  Wyświetleń: 2819
 729. Obwieszczenie Deratyzacja wiosenna 2014 rok
  Wyświetleń: 2819
 730. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK - KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 2817
 731. 2013-05-21 REMONT I NAPRAWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ 394 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA.
  Wyświetleń: 2812
 732. 2017-01-13 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU PN. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2810
 733. 2011-07-21 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA DOBIESZÓW.
  Wyświetleń: 2808
 734. 2013-08-21 MODERNIZACJA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LWOWIANY
  Wyświetleń: 2808
 735. 2013-10-10 WYKONANIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNO
  Wyświetleń: 2807
 736. 2013-12-06 Zmiana sposobu użytkowania istniejących hal magazynowych na hale produkcji pomp ciepła na terenie zakładu "GALMET Sp. z o.o."
  Wyświetleń: 2807
 737. 2016-12-22 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
  Wyświetleń: 2804
 738. 2019-05-09 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2018 ZOKiS
  Wyświetleń: 2803
 739. 2015-06-02 Konserwacja odcinka rowu w Bogdanowicach
  Wyświetleń: 2802
 740. 2012-12-19 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa budynku usługowego(dom pomocy społecznej,motel)z infrastrukturą tech.,budowa sieci wodociągowej-Nowy Rożnów
  Wyświetleń: 2800
 741. 2014-05-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 50 PE, w miejscowości Gołuszowice, na działce nr 656/1
  Wyświetleń: 2799
 742. 2013-07-12 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW NA DZIAŁCE NR 84/1 I 84/2
  Wyświetleń: 2797
 743. 2014-05-30 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE - V NABÓR
  Wyświetleń: 2797
 744. 2014-02-28 Remont drogi powiatowej Gołuszowice-Nowa Wieś Głubczycka
  Wyświetleń: 2788
 745. 2014-03-07 ZAKUP I DOSTAWA KOSIARKI SPALINOWEJ - TRAKTOREK DLA MIEJSCOWOŚCI OPAWICA
  Wyświetleń: 2785
 746. 2013-09-26 ZAKUP I DOSTAWA SIATKI POLIPROPYLENOWEJ ZIELONEJ 60x4 m OCZKO 8x8, GRUBOŚĆ SPLOTU SIATKI 5 mm DLA MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE
  Wyświetleń: 2777
 747. 2013-06-04 Realizacja stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Głubczycach na ul. Rożnowskiej.
  Wyświetleń: 2774
 748. 2015-04-14 Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż samochodu osobowego marki Lublin
  Wyświetleń: 2774
 749. 2013-06-06 WYKONANIE I DOSTARCZENIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE- I ETAP"WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH RPOWO 2007-2013
  Wyświetleń: 2771
 750. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 2770
 751. 2013-03-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazu ś/c w miejscowości Gołuszowice
  Wyświetleń: 2767
 752. 2014-08-06 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LWOWIANY
  Wyświetleń: 2765
 753. 2013-08-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiaty - zadaszenia, w miejscowości Nowe Gołuszowice, na działce o numerze ewidencyjnym 1/12
  Wyświetleń: 2764
 754. Obwieszczenie XXX Sesja RM. 28 listopada 2012
  Wyświetleń: 2764
 755. 2013-07-15 Umocnienie skarp odcinka110 mb w Bogdanowicach
  Wyświetleń: 2760
 756. 2013-08-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, w miejscowości Gołuszowice, na działkach o numerach ewidencyjnych 649/3, 650 i 652.
  Wyświetleń: 2755
 757. 2014-07-22 OCHRONA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW W CZASIE „Dożynek Gminnych Mokre 2014”
  Wyświetleń: 2753
 758. 2018-01-26 ORGANIZACJA DOŻYNEK GMINNYCH W GADZOWICACH 2018
  Wyświetleń: 2752
 759. 2016-07-27 REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY PLACU ZGODY 6 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2750
 760. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 2742
 761. 2015-11-04 OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA GMINY GŁUBCZYCE ORAZ PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2740
 762. 2011-07-01 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2732
 763. 2013-08-27 KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN. "PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W GŁUBCZYCACH" W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ W OKRESIE GWARANCJI NA WYKONANIE ROBOTY
  Wyświetleń: 2725
 764. Gimnazja - Przetargi i Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 2724
 765. 2014-02-18 PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 2718
 766. PARTNERSTWO NYSKIE - Strategia Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2717
 767. 2011-07-15 ZAKUP, DOSTAWA KOSIARKI I WYKASZARKI SPALINOWEJ DLA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE
  Wyświetleń: 2715
 768. 2014-03-19 Obwieszczenie wykaz kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2014 roku
  Wyświetleń: 2705
 769. 2014-07-22 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2698
 770. 2014-06-05 Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach okresie sezonu letniego 2014 r.
  Wyświetleń: 2687
 771. 2015-06-02 Konserwacja rowu - obręb wsi Bernacice
  Wyświetleń: 2683
 772. 2016-03-11 PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC SUDECKIEJ, ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I KARPACKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2683
 773. 2011-07-14 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM - PRZEBUDOWA PLACU PRZY UL. GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH - UTWARDZENIE TERENU, WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
  Wyświetleń: 2678
 774. 2014-08-05 ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W CZASIE PRZEWOZU DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2676
 775. 2013-11-14 UPORZĄDKOWANIE DZIKIEGO WYSYPISKA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI NA DZIAŁCE NR 1208 OBRĘB GROBNIKI
  Wyświetleń: 2674
 776. 2015-11-25 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2674
 777. 2017-09-28 REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO (OFICYNA) PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 14A W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 2671
 778. 2016-05-20 REMONT ULICY MICKIEWICZA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2670
 779. 2017-01-10 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta z realizacji zadania dotyczącego przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 2665
 780. 2013-08-02 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW NA DZIAŁKACH NR 84/1 I 84/2
  Wyświetleń: 2661
 781. 2016-06-14 REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE.
  Wyświetleń: 2661
 782. 2011-07-08 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ŚWIETLICY W BERNACICACH GÓRNYCH
  Wyświetleń: 2659
 783. 2015-03-13 Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż samochodu osobowego marki Lublin
  Wyświetleń: 2657
 784. 2015-05-22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie wewnętrznej sieci gazowej w miejscowości Nowe Gołuszowice
  Wyświetleń: 2654
 785. 2015-05-24 Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie basenu kąpielowego w Głubczycach w okresie sezonu letniego 2015
  Wyświetleń: 2651
 786. 2013-11-14 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KARUZELI TARCZOWEJ Z KIEROWNICĄ I ŁAWECZKAMI POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA CIERMIĘCICE
  Wyświetleń: 2650
 787. 2013-05-14 REMONT DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2640
 788. 2014-03-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej sieci napowietrznej 15kV relacji Głubczyce - Klisino, w miejscowości Ściborzyce Małe
  Wyświetleń: 2640
 789. Rejestr zbiorów danych osobowych
  Wyświetleń: 2640
 790. 2013-10-10 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KIETLICE
  Wyświetleń: 2638
 791. 2015-01-08 Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2638
 792. 2013-08-27 KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN. "PRZEBUDOWA ULICY MORAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH" W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ W OKRESIE GWARANCJI NA WYKONANIE ROBOTY
  Wyświetleń: 2633
 793. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
  Wyświetleń: 2632
 794. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2016 r.
  Wyświetleń: 2629
 795. Obwieszczenie o XI Sesji RM
  Wyświetleń: 2629
 796. Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej VIII kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2627
 797. XVIII Sesja Rady Miejskiej 23-11-2011 godz.15:00
  Wyświetleń: 2625
 798. 2014-01-20 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W ZAWISZYCACH
  Wyświetleń: 2618
 799. 2015-06-02 Konserwacja odcinka rowu gminnego w Lisięcicach wraz z umocnieniem płytami
  Wyświetleń: 2616
 800. 2015-09-14 Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2614
 801. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2614
 802. OGŁOSZENIE Otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2016 r. w sferze działalności na rzecz rodziny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2593
 803. 2014-09-19 PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA
  Wyświetleń: 2591
 804. 2014-04-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE, w miejscowości Nowe Gołuszowice, obręb ewidencyjny Gołuszowice
  Wyświetleń: 2584
 805. 2014-03-27 ZAKUP I DOSTAWA 10 KPL. ŁAWOSTOŁÓW (10 STOŁÓW, 20 ŁAW) DLA SOŁECTWA GROBNIKI
  Wyświetleń: 2578
 806. 2015-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacj transformatorowej 15/0,4 kV z linią napowietrzną 15 kV w Bogdanowice-Kolonia
  Wyświetleń: 2575
 807. 2015-09-04 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu ś/c DN 90/63 do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach
  Wyświetleń: 2574
 808. 2014-08-19 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 2573
 809. 2014-03-07 REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE GRYSAMI I EMULSJĄ ASFALTOWĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 2568
 810. 2011-07-19 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 2562
 811. 2016-06-28 REMONT ULICY MICKIEWICZA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI.
  Wyświetleń: 2558
 812. Stawki dotacji na rok 2017 w oparciu o wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych obowiązujące na jednego ucznia lub wychowanka szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Głubczyce(stawki nie dotyczą dzieci niepełnosprawny)
  Wyświetleń: 2556
 813. Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2556
 814. 2015-07-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN z elektrowni wiatrowych FW Zawiszyce do GPZ Głubczyce
  Wyświetleń: 2555
 815. 2016-07-01 REMONT BUDYNKU SZATNI NA STADIONIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2555
 816. Obwieszczenie o XLVII Sesji RM
  Wyświetleń: 2550
 817. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2549
 818. 2014-02-13 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W BOGDANOWICACH
  Wyświetleń: 2548
 819. 2016-07-01 Zapytanie cenowe - Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 2547
 820. 2015-01-16 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2015 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ RODZINY, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 2546
 821. 2014-02-07 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2542
 822. 2014-12-18 Spółka Usługi Komunalne w Głubczycach sprzeda samochód ciężarowy marki LIAZ – PIASKARKA
  Wyświetleń: 2537
 823. 2015-07-29 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chróstno
  Wyświetleń: 2537
 824. Obwieszczenie o XLV Sesji RM
  Wyświetleń: 2531
 825. 2015-05-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyco wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie przebiegu trasy linii 15kV wraz z budową stacji transformatorowej w Radyni
  Wyświetleń: 2530
 826. Formularze podatkowe 2019
  Wyświetleń: 2525
 827. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2522
 828. 2014-01-27 ZAKUP I DOSTAWA 3 SZT. ŁAWOSTOŁÓW DLA SOŁECTWA BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 2518
 829. 2014-07-08 PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MOKRE
  Wyświetleń: 2510
 830. 2015-01-21 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI NA GORĄCO NA DROGACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNELNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2509
 831. 2014-02-03 ZAKUP I DOSTAWA 70 SZT. KRZESEŁ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE
  Wyświetleń: 2507
 832. 2015-07-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu ś/c DN 90/63 do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach
  Wyświetleń: 2507
 833. 2014-03-25 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA MOKRE KOLONIA
  Wyświetleń: 2506
 834. 2014-04-09 Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego "GALMET Sp. z o.o." w Głubczycach
  Wyświetleń: 2506
 835. 2015-08-17 ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W CZASIE PRZEWOZU DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2504
 836. Obwieszczenie o XIV Sesji RM
  Wyświetleń: 2504
 837. 2014-01-16 ZAKUP I DOSTAWA KOSIARKI SPALINOWEJ - TRAKTOREK DLA MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI
  Wyświetleń: 2497
 838. 2015-07-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie przebiegu trasy linii 15kV wraz z budową stacji transformatorowej DPS Radynia
  Wyświetleń: 2494
 839. XI Sesja Rady Miejskiej 29-06-2011r. godz.14:00
  Wyświetleń: 2494
 840. Zgłoszenie zgromadzenia w dniu 28.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2494
 841. 2011-10-21 Przebudowa stacji elelktroenergetycznej 110/15 kV GPZ Głubczyce
  Wyświetleń: 2486
 842. Umowa Partnerska na rzecz Projektu Nie-Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne
  Wyświetleń: 2481
 843. 2014-01-07 ZAKUP I DOSTAWA PATELNI ELEKTRYCZNEJ PE 1R DLA SOŁECTWA NOWY ROŻNÓW.
  Wyświetleń: 2474
 844. 2012-09-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej Ø 110 PN-10, w miejscowości Równe, obręb ewidencyjny Równe, dz. nr 614 i 618/1
  Wyświetleń: 2465
 845. 2014-03-07 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
  Wyświetleń: 2464
 846. 2015-05-07 Ogłoszenie - II publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali znajdujących się na terenie Basenu kąpielowego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2457
 847. Obwieszczenie o XXVII Sesji RM
  Wyświetleń: 2454
 848. 2015-04-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyco wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie wewnętrznej sieci gazowej od przyłącza gazowego do suszarni zboża w miejscowości Nowe Gołuszowice
  Wyświetleń: 2449
 849. Konsultacje oceny oddziaływania na środowisko projektu STRATEGII ROZWOJU OF PN 2020
  Wyświetleń: 2447
 850. PARTNERSTWO NYSKIE - Strategia Rynku Pracy i Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2437
 851. Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2427
 852. 2017-02-23 Dostawa sprzętu gimnastycznego do przeprowadzenia Aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 2425
 853. 2014-02-03 ZAKUP I DOSTAWA 10 KPL. ŁAWOSTOŁÓW (10 STOŁÓW, 20 ŁAW) DLA SOŁECTWA GROBNIKI
  Wyświetleń: 2423
 854. 2015-05-18 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyco wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chróstno
  Wyświetleń: 2417
 855. 2014-03-27 WYKONANIE PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ OZNAKOWANIA NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU CELEM WYKONANIA PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA DRODZE W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE
  Wyświetleń: 2392
 856. 2014-03-07 ZAKUP I DOSTAWA ZMYWARKI DO NACZYŃ DLA SOŁECTWA PIETROWICE
  Wyświetleń: 2384
 857. XVII Sesja Rady Miejskiej wnioskowa 14-11-2011 godz.11:00
  Wyświetleń: 2379
 858. 2014-06-04 ZAKUP CZTERECH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2370
 859. 2015-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w DPS Klisino
  Wyświetleń: 2364
 860. 2017-02-23 Dostawa sprzętu nagłaśniającego do przeprowadzenia Zajęć relaksacyjno-pobudzających (muzyka, dźwięk) osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 2363
 861. 2015-08-18 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN z zespołu elektrowni wiatrowych FW Zawiszyce do GPZ Gł-ce
  Wyświetleń: 2362
 862. 2015-10-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych 342/1 i 374 w miejscowości Gadzowice
  Wyświetleń: 2356
 863. 2015-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyco wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie części pomieszczenia klatki schodowej na pomieszczenie pralni w DPS Klisino
  Wyświetleń: 2355
 864. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na zadania publiczne realizowane w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 2354
 865. 2015-02-24 Obwieszczenie wykaz kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2015 roku
  Wyświetleń: 2353
 866. Obwieszczenie o XXI Sesji RM
  Wyświetleń: 2345
 867. Obwieszczenie o XIII Sesji RM
  Wyświetleń: 2343
 868. 2015-09-08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części klatki schodowej na palarnię w DPS Klisino
  Wyświetleń: 2319
 869. 2017-01-30 Zapytanie cenowe na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2297
 870. Dożynki Gminne Bogdanowice 2016 - zapytanie cenowe - 2
  Wyświetleń: 2293
 871. Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2286
 872. 2017-02-09 PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2275
 873. 2019-01-21 Informacja o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dz.u. z 2017r. poz. 2203)
  Wyświetleń: 2274
 874. Przedszkole Nr 2
  Wyświetleń: 2271
 875. 2017-06-26 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie wezwania osób o stwierdzonym zawłaszczeniu dróg gruntowych i rowów melioracyjnych oraz ich zwrotu na rzecz Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 2260
 876. 2017-07-11 Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Gimnazjum nr 1 w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 31
  Wyświetleń: 2260
 877. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2017 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,przeciwdziałania uzależnieniom oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2259
 878. 2014-02-21 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ BETONOWEGO STOŁU DO GRY W PIŁKARZYKI POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA TARNKOWA
  Wyświetleń: 2249
 879. PARTNERSTWO NYSKIE - Strategia Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2244
 880. 2017-08-17 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Żuk A-15
  Wyświetleń: 2241
 881. 2017-03-20 Dostawa sprzętu gimnastycznego do przeprowadzenia Aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 2239
 882. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Wyświetleń: 2236
 883. 2014-03-07 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ 2 SZT. WIAT STADIONOWYCH NA BOISKU W MIEJSCOWOŚCI KLISINO
  Wyświetleń: 2235
 884. 2016-10-04 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce (11 obszarów)
  Wyświetleń: 2226
 885. 2017-06-09 Remont budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Wałowej 4 w Głubczycach
  Wyświetleń: 2225
 886. Obwieszczenie o XX Sesji RM
  Wyświetleń: 2225
 887. 2014-01-10 Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2224
 888. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2017 roku w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony zwierząt
  Wyświetleń: 2220
 889. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice
  Wyświetleń: 2219
 890. Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2219
 891. 2014-01-22 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ LATARNIA SOLARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE
  Wyświetleń: 2218
 892. 2016-12-21 Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie zajęć relaksacyjno-pobudzających (muzyka, dźwięk) osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach – jako uzupełnienie treningu ruchowego
  Wyświetleń: 2214
 893. 2015-09-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie oraz zm. sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na przedszkole w Grobnikach
  Wyświetleń: 2212
 894. Obwieszczenie o XV Sesji RM
  Wyświetleń: 2204
 895. 2014-01-17 ZAKUP DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-63 (NIESORT) DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE
  Wyświetleń: 2193
 896. 2015-11-17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych 342/1 i 374 w miejscowości Gadzowice
  Wyświetleń: 2192
 897. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 2190
 898. Rozbudowa drogi krajowej Nr 38 na odcinku Granica Państwa - Pietrowice
  Wyświetleń: 2186
 899. Uruchomienie punktu zbiórki odpadów na terenie istniejącej stacji demontażu pojazdów w Głubczycach ul. Oświęcimska 11, adaptacja istniejących pomieszczeń w związku z planowanym zwiększeniem ilości pojazdów poddawanych demontażowi
  Wyświetleń: 2186
 900. 2015-08-21 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie przebiegu trasy linii 15kV wraz z budową stacji transformatorowej w Radyni
  Wyświetleń: 2184
 901. 2017-06-01 ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - I ETAP - PRZEDBUDOWA ULICY ALEJA ŚLĄSKA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2177
 902. Przedszkola - Przetargi i Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 2167
 903. 2017-11-23 Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Głubczycach - Remont pomieszczeń poddasza
  Wyświetleń: 2160
 904. 2016-04-28 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁUBCZYCACH UL. DWORCOWA 2
  Wyświetleń: 2156
 905. 2016-01-27 WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 2151
 906. Przebudowa dróg w ciągu ul. Sobieskiego, Jana Pawła II, Moniuszki, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi w Głubczycach wraz z przebudową skrzyżowania przy ul. Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 2145
 907. XV Sesja Rady Miejskiej 28-09-2011r. godz.15:00
  Wyświetleń: 2139
 908. 2017-04-03 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2138
 909. XVI Sesja Rady Miejskiej 26-10-2011r. godz.15:30
  Wyświetleń: 2137
 910. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino
  Wyświetleń: 2135
 911. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2019
  Wyświetleń: 2134
 912. 2015-08-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2133
 913. 2015-12-29 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa drogi w ciągu ulicy Św. Jana w Grobnikach wraz z remontem mostu".
  Wyświetleń: 2132
 914. 2016-02-15 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2128
 915. Obwieszczenie o XVI Sesji RM
  Wyświetleń: 2118
 916. XII Sesja Rady Miejskiej nieplanowana 28-07-2011r. godz.15:30
  Wyświetleń: 2111
 917. 2016-04-14 REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 14 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2110
 918. 2017-09-12 ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLISINIE O POMIESZCZENIA OSP I POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE - STAN SUROWY.
  Wyświetleń: 2107
 919. 2017-04-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.
  Wyświetleń: 2104
 920. 2017-06-05 Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 1 w Głubczycach
  Wyświetleń: 2100
 921. 2015-03-12 Zapytanie ofertowe na sprzedaż wraz z dostawą farby do malowania basenów
  Wyświetleń: 2097
 922. 2017-05-24 REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ OZNACZONEJ DZIAŁKĄ NUMER 137 Z DOJAZDAMI BOCZNYMI W RADYNI.
  Wyświetleń: 2097
 923. 2015-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Zmiana sposobu użytk. wraz z nadbudową części budynku byłej poczty na świetlicę w Ściborzycach Małych"
  Wyświetleń: 2096
 924. 2018-02-01 PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ I KRĘTEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2096
 925. Obwieszczenie o XXIX Sesji RM
  Wyświetleń: 2089
 926. Przebudowa drogi gminnej nr 108624 O - ulicy Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej i Moniuszki w Głubczycach wraz z budową ronda
  Wyświetleń: 2083
 927. Rozbudowa zakładu "Galmet Sp. z o.o." sp.k. o część magazynowo - produkcyjną w Głubczycach ul. Raciborska 36
  Wyświetleń: 2083
 928. Obwieszczenie o XVII Sesji RM
  Wyświetleń: 2077
 929. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 2072
 930. Rozbudowa drogi krajowej nr 38 Granica Państwa - Pietrowice - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 2072
 931. Wybory do SEJMU RP i do SENATU RP zarządzone na dzień 13 października 2019
  Wyświetleń: 2071
 932. OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2070
 933. 2013-09-26 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ CZĘŚCI URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE
  Wyświetleń: 2069
 934. 2016-01-28 WYKONANIE CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE - I ETAP.
  Wyświetleń: 2061
 935. STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 2052
 936. Obwieszczenie o XIX Sesji RM
  Wyświetleń: 2049
 937. Obwieszczenie o XVIII Sesji RM
  Wyświetleń: 2048
 938. XIV Sesja Rady Miejskiej 30-08-2011r. godz.14:00
  Wyświetleń: 2046
 939. 2016-01-29 Ciąg pieszo-jezdny ul. Żeromskiego - Al. Lipowa w Głubczycach
  Wyświetleń: 2038
 940. 2015-11-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa drogi w ciągu ulicy Św. Jana w Grobnikach wraz z remontem mostu".
  Wyświetleń: 2034
 941. 2016-11-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej nN przewodem izolowanym w miejscowości Ciermięcice
  Wyświetleń: 2027
 942. 2016-01-20 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI NA GORĄCO NA DROGACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2026
 943. 2014-09-22 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW W PIETROWICACH
  Wyświetleń: 2018
 944. Przetargi 2021
  Wyświetleń: 2016
 945. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 2002
 946. 2015-10-20 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu odmownej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie stacj transformatorowej 15/0,4 kV z linią napowietrzną 15 kV w Bogdanowice-Kolonia
  Wyświetleń: 1994
 947. 2015-03-05 OBWIESZCZENIE o wolnych lokalach na terenie Miejskiego Basenu Kąpielowego w Głubczycach przeznaczonych do oddania w najem w sezonie letnim 2015
  Wyświetleń: 1990
 948. 2016-05-20 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE - VII NABÓR.
  Wyświetleń: 1990
 949. XIII Sesja Rady Miejskiej nieplanowana 19-08-2011r. godz.15:30
  Wyświetleń: 1987
 950. 2016-02-22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 1983
 951. 2016-07-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w Gołuszowicach na dz. nr 151/7 i 152.
  Wyświetleń: 1978
 952. 2017-02-16 REMONT ULICY MICKIEWICZA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI - ETAP II.
  Wyświetleń: 1976
 953. 2016-09-16 Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 1970
 954. 2018-02-09 AKTUALIZACJA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE ORAZ OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2018-2021 DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1961
 955. 2016-05-25 ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1960
 956. 2015-04-14 Ogłoszenie - I publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali znajdujących się na terenie Basenu kąpielowego w Głubczycach
  Wyświetleń: 1954
 957. Obwieszczenie o XXIII Sesji RM
  Wyświetleń: 1954
 958. 2017-07-25 Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1953
 959. Interpelacje i zapytania 2019
  Wyświetleń: 1953
 960. 2017-03-10 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.02.2017 Dostawa sprzętu gimnastycznego do przeprowadzenia aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 1951
 961. Obwieszczenie o XXXIV Sesji RM
  Wyświetleń: 1948
 962. 2012-08-24 Adaptacja budynku kotłowni na warsztat elektromechaniki samochodowej w Głubczycach ul. Kołłątaja
  Wyświetleń: 1946
 963. 2015-12-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania DPS w Chomiąży na działce o nr ewidencyjnym 211"
  Wyświetleń: 1946
 964. Żłobek
  Wyświetleń: 1941
 965. 2016-08-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino.
  Wyświetleń: 1940
 966. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2018 r.
  Wyświetleń: 1934
 967. 2016-05-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn.PRZEBUDOWA DROGI UL. ŻEROMSKIEGO-ALEJA LIPOWA (POMNIK PRZYRODY) W GŁUBCZYCACH, obszar Gadzowice i Lwowiany
  Wyświetleń: 1933
 968. 2017-02-02 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Rozbudowie budynku DPS w Klisinie Filia Radynia o pomieszczenie palarni wraz z przebudową wiatrołapu.
  Wyświetleń: 1932
 969. 2016-09-06 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary w granicach adm. m. Głubczyce (5 obszarów) wraz z uzasadnieniem i prognozą oddz. na środowisko.
  Wyświetleń: 1924
 970. 2016-01-12 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
  Wyświetleń: 1912
 971. 2015-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.„Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy wraz z jej przebudową w Kietlicach".
  Wyświetleń: 1902
 972. Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020”
  Wyświetleń: 1902
 973. 2015-11-06 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na przedszkole w Grobnikach
  Wyświetleń: 1900
 974. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 15.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1895
 975. 2016-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o podjęciu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy w Kietlicach
  Wyświetleń: 1894
 976. 2016-02-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania DPS w Chomiąży na działce o nr ewidencyjnym 211"
  Wyświetleń: 1892
 977. 2016-08-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn. budowie fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Mokre Kolonia, na dz. nr 375/13, 539, 492, 357/1
  Wyświetleń: 1889
 978. 2017-11-30 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1879
 979. 2016-01-11 Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia obejmującego zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 1872
 980. 2017-02-15 WYKONANIE CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE - ETAP II.
  Wyświetleń: 1872
 981. 2017-01-23 Dostawa sprzętu gimnastycznego do aktywizacji ruchowej osób korzystających z DDP w Głubczycach
  Wyświetleń: 1870
 982. 2018-10-31 Informacja o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2203) – aktualizacja
  Wyświetleń: 1860
 983. 2016-04-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacj transformatorowej 15/0,4 kV z linią napowietrzną 15 kV w Bogdanowice-Kolonia
  Wyświetleń: 1857
 984. 2016-04-28 REMONT PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY ULICY DWORCOWEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1849
 985. STRATEGIA RYNKU PRACY OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 1847
 986. 2016-01-29 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 1845
 987. 2016-04-28 REMONT PLACU SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1845
 988. Budżet Obywatelski - Głubczyce 2019
  Wyświetleń: 1838
 989. STRATEGIA TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 1835
 990. 2016-11-09 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(II)
  Wyświetleń: 1830
 991. Protokoły - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1827
 992. Budżet Obywatelski - Głubczyce 2018
  Wyświetleń: 1824
 993. 2016-10-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino.
  Wyświetleń: 1823
 994. 2017-11-23 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów i Gołuszowice.
  Wyświetleń: 1822
 995. 2016-02-29 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia, na dz. nr 789/1,789/2,249,206/2 w Bogdanowicach".
  Wyświetleń: 1820
 996. 2016-01-11 Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia obejmującego zakup i dostawę środków czystości do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 1818
 997. 2016-05-05 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów w obrębie wsi Lwowiany
  Wyświetleń: 1817
 998. 2018-02-20 BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 2.
  Wyświetleń: 1817
 999. 2016-03-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.„Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy wraz z jej przebudową w Kietlicach".
  Wyświetleń: 1812
 1000. 2017-05-11 Zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 1811
 1001. Formularze podatkowe 2020
  Wyświetleń: 1808
 1002. 2017-11-16 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 847 204 ZŁ. Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2017 R.
  Wyświetleń: 1807
 1003. 2016-03-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.budowie indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla DPS w Klisinie, filii w Radyni
  Wyświetleń: 1805
 1004. Konsultacje STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNEGO Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1802
 1005. 2016-08-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Zabudowa rowu przydrożnego i budowa chodnika w ciągu dr.powiat.nr 1216O w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 1797
 1006. 2017-04-05 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO ASFALTOWYMI NA GORĄCO DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1795
 1007. Projekt Uchwały w sprawie STRATEGII ROZWOJU OF PN 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku
  Wyświetleń: 1793
 1008. 2017-03-01 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1792
 1009. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2018 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,przeciwdziałania uzależnieniom oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1792
 1010. 2016-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o uzupełnieniu wniosku w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, w Gołuszowicach na dz.nr 151/7 i 152.
  Wyświetleń: 1790
 1011. Obwieszczenie o XXIV Sesji RM
  Wyświetleń: 1789
 1012. 2016-10-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(IV)
  Wyświetleń: 1781
 1013. Ankieta diagnostyczna dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji
  Wyświetleń: 1775
 1014. 2016-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn.Zabudowa rowu przydrożnego i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 12160 w Gołuszowicach na dz.667/3
  Wyświetleń: 1773
 1015. 2017-10-09 ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLISINIE O POMIESZCZENIA OSP I POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE - STAN SUROWY.
  Wyświetleń: 1770
 1016. 2016-09-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Zabudowa rowu przydrożnego i budowa chodnika w ciągu dr.powiat.nr 1216O w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 1768
 1017. 2017-01-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Zagospodarowaniu terenu boiska sportowego w Grobnikach, na dz. nr 952.
  Wyświetleń: 1749
 1018. 2016-05-10 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 1747
 1019. 2016-01-18 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ.Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy i jej przebudowa w Kietlicach
  Wyświetleń: 1742
 1020. Obwieszczenie o VIII Sesji RM
  Wyświetleń: 1734
 1021. 2016-03-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacj transformatorowej 15/0,4 kV z linią napowietrzną 15 kV w Bogdanowice-Kolonia
  Wyświetleń: 1730
 1022. OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
  Wyświetleń: 1726
 1023. 2016-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla DPS w Klisinie, filii w Radyni
  Wyświetleń: 1725
 1024. Budowa instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami na gaz w Ściborzycach Małych
  Wyświetleń: 1722
 1025. 2016-09-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(V)
  Wyświetleń: 1717
 1026. 2016-04-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w Gołuszowicach na dz. nr 151/7.
  Wyświetleń: 1709
 1027. 2016-01-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia, na dz. nr 789/1,789/2,249,206/2 w Bogdanowicach"
  Wyświetleń: 1695
 1028. 2017-03-10 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.02.2017 Dostawa sprzętu nagłaśniającego do przeprowadzenia "Zajęć relaksacyjno-pobudzających (muzyka, dźwięk) osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 1682
 1029. 2017-04-13 WYKONANIE KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ W GŁYBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1680
 1030. 2016-03-17 Obwieszczenie dot. projeku uchwały w sprawie wykazu kapielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2016 roku
  Wyświetleń: 1679
 1031. 2017-02-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Zagospodarowaniu terenu boiska sportowego w Grobnikach, na dz. nr 952.
  Wyświetleń: 1678
 1032. 2017-03-07 OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 38 NA ODCINKU GRANICY PAŃSTWA - PIETROWICE KM 0+000,00 - KM 2+750,00
  Wyświetleń: 1678
 1033. 2017-01-23 Dostawa sprzętu nagłaśniającego do zajęć relaksacyjno-pobudzających osób korzystających z DDP w Głubczycach
  Wyświetleń: 1677
 1034. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2018 roku w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony zwierząt
  Wyświetleń: 1666
 1035. 2016-06-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. PRZEBUDOWA DROGI UL. ŻEROMSKIEGO-ALEJA LIPOWA (POMNIK PRZYRODY) W GŁUBCZYCACH, obszar Gadzowice i Lwowiany
  Wyświetleń: 1663
 1036. 2017-04-05 REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE WIEJSKIM GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1662
 1037. Przebudowa ciągu ulic Sudeckiej, Karpackiej i Świętokrzyskiej w Głubczycach
  Wyświetleń: 1647
 1038. 2018-03-12 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1640
 1039. 2016-09-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o podjęciu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publ.pn.Zabudowa rowu przydrożnego i budowa chodnika w ciągu dr.powiatowej w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 1638
 1040. 2016-01-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Zmiana sposobu użytk. wraz z nadbudową części budynku byłej poczty na świetlicę w Ściborzycach Małych"
  Wyświetleń: 1635
 1041. 2017-07-18 ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - I ETAP - PRZEBUDOWA ULICY ALEJA ŚLĄSKA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1634
 1042. Obwieszczenia o obowiązku deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 1626
 1043. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1615
 1044. Deratyzacja na terenie Gminy Głubczyce w 2017 roku
  Wyświetleń: 1615
 1045. 2018-07-25 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ.
  Wyświetleń: 1611
 1046. 2017-02-16 Przeprowadzenie zajęć relaksacyjno-pobudzających (muzyka, dźwięk) osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach - jako uzupełnienie treningu ruchowego
  Wyświetleń: 1610
 1047. Przedszkole Nr 1
  Wyświetleń: 1587
 1048. 2018-06-04 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. DWORCOWA 2.
  Wyświetleń: 1585
 1049. Szkoły podstawowe - Przetargi i Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 1584
 1050. 2017-02-16 Przeprowadzenie aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 1572
 1051. 2016-10-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(III)
  Wyświetleń: 1566
 1052. 2018-04-16 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1564
 1053. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej
  Wyświetleń: 1558
 1054. 2017-08-11 ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - I ETAP - PRZEBUDOWA ULICY ALEJA ŚLĄSKA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1556
 1055. 2017-12-07 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
  Wyświetleń: 1545
 1056. Konsultacje "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ..."
  Wyświetleń: 1535
 1057. 2018-01-25 REMONT MOSTU W ULICY ŚW.JANA W GROBNIKACH
  Wyświetleń: 1532
 1058. 2017-04-21 OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 38 NA ODCINKU GRANICA PAŃSTWA - PIETROWICE KM 0+000,00 - KM 2+750,00.
  Wyświetleń: 1522
 1059. Obwieszczenie o XLI Sesji RM
  Wyświetleń: 1522
 1060. Obwieszczenie o IV Sesji RM
  Wyświetleń: 1513
 1061. 2018-01-10 REMONT ULICY MICKIEWICZA W GŁUBCZYCACH - ETAP III.
  Wyświetleń: 1504
 1062. 30-03-2015 Obwieszczenie Deratyzacja wiosenna 2015 rok
  Wyświetleń: 1503
 1063. 2019-09-09 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOZIELSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1501
 1064. 2017-05-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7001A, na dz. nr 577/2 w Lisięcicach
  Wyświetleń: 1500
 1065. 2017-03-03 Remont elewacji południowej klinkierowej (wraz z wymianą stolarki okiennej na strychu) oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Plac Zgody 6 w Głubczycach
  Wyświetleń: 1492
 1066. 2016-10-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(V)
  Wyświetleń: 1489
 1067. Obwieszczenie o II Sesji RM
  Wyświetleń: 1489
 1068. 2017-11-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa odcinka około 200 m ul. Kwiatowej w Bogdanowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej.
  Wyświetleń: 1478
 1069. 2017-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarne w Bernacicach, dz. nr 128.
  Wyświetleń: 1474
 1070. 2016-09-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(III)
  Wyświetleń: 1467
 1071. 2017-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klisinie o pomieszczenia OSP i pomieszczenie magazynowe.
  Wyświetleń: 1466
 1072. 2018-01-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zawiszycach wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Wyświetleń: 1463
 1073. Przedszkole Nr 3
  Wyświetleń: 1461
 1074. 2017-11-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dawnej komendy Joannitów w Grobnikach.
  Wyświetleń: 1460
 1075. 2016-09-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(IV)
  Wyświetleń: 1459
 1076. 2019-05-22 BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO UL. WAŁOWA 4 W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1459
 1077. 2016-12-20 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej nN przewodem izolowanym w miejscowości Ciermięcice
  Wyświetleń: 1455
 1078. 2017-08-30 REMONT NAWIERZCHNI DRÓG OSIEDLOWYCH W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICE DZIAŁKI NUMER1 /17 I 1/12.
  Wyświetleń: 1453
 1079. Modernizacja węzła betoniarskiego zlokalizowanego w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej 13
  Wyświetleń: 1453
 1080. Obwieszczenie o XXXVIII Sesji RM
  Wyświetleń: 1453
 1081. 2018-07-26 NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO PUNKTU POCZTOWEGO NA POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ŚCIBORZYCE MAŁE.
  Wyświetleń: 1450
 1082. 2017-04-12 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY BAŁUCKIEGO 4 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1449
 1083. Obwieszczenie o XXXVII Sesji RM
  Wyświetleń: 1445
 1084. Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1445
 1085. 2016-05-10 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW w Opawicy
  Wyświetleń: 1444
 1086. Obwieszczenie o XLIII Sesji RM
  Wyświetleń: 1436
 1087. 2016-09-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Mokre Kolonia, na dz. nr 375/13, 539, 492, 357/1
  Wyświetleń: 1431
 1088. 2016-10-26 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(I)
  Wyświetleń: 1431
 1089. 2017-05-19 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE - VIII NABÓR.
  Wyświetleń: 1427
 1090. Podłączenie do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Lwowiany
  Wyświetleń: 1427
 1091. Obwieszczenie o XXXI Sesji RM
  Wyświetleń: 1416
 1092. Interpelacje i zapytania 2020
  Wyświetleń: 1415
 1093. Obwieszczenie o XXXVI Sesji RM
  Wyświetleń: 1412
 1094. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2019 r.
  Wyświetleń: 1409
 1095. 2018-03-21 REMONT MOSTU W ULICY ŚW. JANA W GROBNIKACH
  Wyświetleń: 1401
 1096. 2017-06-05 Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Głubczyc z dnia 01.06.2017 r. dot. Rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Klisinie o pomieszczenie OSP i pomieszczenie magazynowe.
  Wyświetleń: 1399
 1097. Szkoły podstawowe - Przetargi i Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 1398
 1098. 2018-01-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa węzła sieciowego, linii napowietrznych i kablowych, złącza, wymiana słupów w Ściborzycach Małych
  Wyświetleń: 1397
 1099. 2018-02-02 Zapytanie ofertowe na zakup wykładziny linoleum
  Wyświetleń: 1390
 1100. Przedszkola - Przetargi i Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 1386
 1101. 2016-09-05 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(I)
  Wyświetleń: 1385
 1102. 2017-03-22 Ogłoszenie o I przetargu na najem lokali na terenie basenu kąpielowego w Głubczycach w sezonie letnim 2017
  Wyświetleń: 1385
 1103. 2017-10-06 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa odcinka około 200 m ul. Kwiatowej w Bogdanowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej.
  Wyświetleń: 1381
 1104. 2017-11-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7005A, na dz. nr 39 w Braciszowie.
  Wyświetleń: 1380
 1105. Fundusz Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 1375
 1106. 2014-05-02 DOSTAWA TRZECH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
  Wyświetleń: 1366
 1107. 2017-04-13 ODNAWIANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1366
 1108. Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do linii produkcyjnej w zakładzie KOSMED
  Wyświetleń: 1364
 1109. 2017-02-13 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1361
 1110. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1350
 1111. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 1348
 1112. 2017-06-01 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klisinie o pomieszczenie OSP i pomieszczenie magazynowe.
  Wyświetleń: 1343
 1113. 2017-03-24 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY BAŁUCKIEGO 4 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1342
 1114. 2018-01-25 PRZEBUDOWA ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1342
 1115. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2018-202 z perspektywą na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 1341
 1116. 2017-10-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarne w Bernacicach, dz. nr 128.
  Wyświetleń: 1339
 1117. 2018-01-10 PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
  Wyświetleń: 1338
 1118. 2017-03-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowie budynku DPS w Klisinie Filia Radynia o pomieszczenie palarni wraz z przebudową wiatrołapu.
  Wyświetleń: 1334
 1119. 2015-06-25 ROBOTY POLEGAJĄCE NA WYKONANIU CIENKIEGO DYWANIKA NA ZIMNO W DWÓCH WARSTWACH, NA POWIERZCHNI OK. 2 600 M2 NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1331
 1120. 2018-01-23 Obwieszczenie do postanowienia Burmistrza Głubczyc z dnia 23.01.2018 r. prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 22.11.2017 r., znak KI.6733.10.3.2017.MG
  Wyświetleń: 1329
 1121. 2018-03-15 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ.
  Wyświetleń: 1325
 1122. DORAŹNA KOMISJA REGULAMINOWO-STATUTOWA
  Wyświetleń: 1325
 1123. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2020
  Wyświetleń: 1325
 1124. 2016-09-05 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(II)
  Wyświetleń: 1319
 1125. 2018-02-21 ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLISINIE O POMIESZCZENIA OSP I POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE.
  Wyświetleń: 1315
 1126. 2017-08-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa budynku użyteczności publicznej (dom spotkań) w Opawicy, dz. nr 24/4.
  Wyświetleń: 1313
 1127. 2018-03-26 REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE WIEJSKIM GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1307
 1128. 2017-10-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa budynku użyteczności publicznej (dom spotkań) w Opawicy, dz. nr 24/4.
  Wyświetleń: 1303
 1129. 2018-08-30 Ogłoszenie Burmistrza Głubczyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1297
 1130. Obwieszczenie o VII Sesji RM
  Wyświetleń: 1291
 1131. 2017-03-28 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1287
 1132. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA KONIEC KADENCJI
  Wyświetleń: 1287
 1133. rok 2021
  Wyświetleń: 1286
 1134. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
  Wyświetleń: 1276
 1135. 2020-03-09 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 2 W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1269
 1136. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1267
 1137. 2018-07-11 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1264
 1138. 2018-09-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1254
 1139. Podłączenie do eksploatacji studni nr 2,3,4 na ujęciu wody podziemnej w m. Bogdanowice-Kolonia i Włodzienin-Kolonia
  Wyświetleń: 1251
 1140. 2018-02-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa budynku świetlicy o klatkę schodową w Nowej Wsi Głubczyckiej, dz. nr 65/4 i 65/5
  Wyświetleń: 1250
 1141. 2018-05-16 UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE - W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 1249
 1142. 2018-02-02 Zapytanie ofertowe na zakup krzesła konferencyjnego ISO
  Wyświetleń: 1241
 1143. Obwieszczenie o XLII Sesji RM
  Wyświetleń: 1232
 1144. Obwieszczenie o XLV Sesji RM
  Wyświetleń: 1232
 1145. Obwieszczenie o V Sesji RM
  Wyświetleń: 1227
 1146. Obwieszczenie o VIII Sesji RM
  Wyświetleń: 1222
 1147. Obwieszczenie o XXXIX Sesji RM
  Wyświetleń: 1222
 1148. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2020 r.
  Wyświetleń: 1221
 1149. Obwieszczenie o XL Sesji RM
  Wyświetleń: 1211
 1150. 2018-01-22 Zapytanie cenowe na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 1207
 1151. 2017-05-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego linia napowietrzna Nn realizowana na terenie Gadzowic oraz Gołuszowic.
  Wyświetleń: 1206
 1152. 2018-03-06 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa węzła sieciowego, linii napowietrznych i kablowych, złącza,wymiana słupów w Ściborzycach Małych
  Wyświetleń: 1195
 1153. 2017-08-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dawnej komendy Joannitów w Grobnikach.
  Wyświetleń: 1194
 1154. 2018-02-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zawiszycach wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Wyświetleń: 1187
 1155. 2018-03-14 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.STASZICA 3 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1186
 1156. 2018-10-13 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1181
 1157. 2018-08-30 BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 1175
 1158. Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  Wyświetleń: 1170
 1159. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2019 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałania uzależnieniom...
  Wyświetleń: 1167
 1160. Postanowienie Komisarza Wyborczego o I Sesji RM
  Wyświetleń: 1167
 1161. 2018-10-16 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 3 207 038,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU.
  Wyświetleń: 1160
 1162. 2020-05-07 PRZEBUDOWA DROGI ULICY RACIBORSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1158
 1163. Obwieszczenie o XLIV Sesji RM
  Wyświetleń: 1149
 1164. Obwieszczenie o IX Sesji RM
  Wyświetleń: 1148
 1165. 2018-04-09 MINERAŁY I FLORA NA CZESKO - POLSKIM POGRANICZU - REWITALIZACJA CZĘŚCI PARKU PRZY UL. SOBIESKIEGO W GŁUBCZYCACH, DZ. NR 343/4.
  Wyświetleń: 1143
 1166. 2018-04-27 PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ETAP I KANALIZACJA DESZCZOWA I OŚWIETLENIE ULICZNE.
  Wyświetleń: 1143
 1167. 2018-02-22 REMONT ULICY NIEPODLEGŁOŚCI W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1138
 1168. 2017-08-03 Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Głubczyc z dnia 27.07.2017 r. dot. Modernizacji odcinka linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce-Gołuszowice-Odgałęzienie Zubrzyce.
  Wyświetleń: 1129
 1169. 2017-06-19 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7001A, na dz. nr 577/2 w Lisięcicach
  Wyświetleń: 1123
 1170. Deratyzacja na terenie Gminy Głubczyce w 2018 roku
  Wyświetleń: 1123
 1171. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa budynku świetlicy o klatkę schodową w Nowej Wsi Głubczyckiej, dz. nr 65/4 i 65/5
  Wyświetleń: 1110
 1172. 2018-09-20 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z wykonaniem nowych utwardzeń oraz remontem schodów terenowych w Grobnikach
  Wyświetleń: 1109
 1173. 2017-07-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Modernizacja odcinka linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce-Gołuszowice-Odgałęzienie Zubrzyce.
  Wyświetleń: 1108
 1174. Obwieszczenie o XLVI Sesji RM
  Wyświetleń: 1104
 1175. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1102
 1176. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2019 roku w sferze pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa...
  Wyświetleń: 1091
 1177. 2017-06-29 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego linia napowietrzna Nn realizowana na terenie Gadzowic oraz Gołuszowic.
  Wyświetleń: 1088
 1178. Obwieszczenie o III Sesji RM
  Wyświetleń: 1087
 1179. 2017-09-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7005A, na dz. nr 39 w Braciszowie.
  Wyświetleń: 1079
 1180. 2017-06-21 USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚW. ORAZ WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚW. - WYCHOW. I UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚW. I OŚW – WYCH. GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1072
 1181. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1070
 1182. 2017-09-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Modernizacja odcinka linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce-Gołuszowice-Odgałęzienie Zubrzyce.
  Wyświetleń: 1061
 1183. ZARZĄDZENIE Burmistrza Głubczyc nr 45-18 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1053
 1184. 2018-05-23 Obwieszczenie do postanowienia Burmistrza Głubczyc z dnia 23.05.2018 r. prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 06.03.2018 r., znak KI.6733.1.7.2018.MG
  Wyświetleń: 1046
 1185. Obwieszczenie o X Sesji RM
  Wyświetleń: 1043
 1186. 2018-05-28 BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 1042
 1187. 2018-06-22 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI WEWNĘTRZNEJ OZNACZONEJ DZIAŁKAMI NR 368/1 I 369 W GADZOWICACH - ETAP I.
  Wyświetleń: 1040
 1188. 2018-06-22 REMONT MOSTU W ULICY ŚW. JANA W GROBNIKACH.
  Wyświetleń: 1027
 1189. Obwieszczenie o XI Sesji RM
  Wyświetleń: 1017
 1190. 2018-10-25 Zapytanie cenowe na wykonanie tabliczki informacyjnej ze słupkiem wraz z montażem (szt.18)
  Wyświetleń: 1007
 1191. 2018-03-29 Obwieszczenie do postanowienia Burmistrza Głubczyc z dnia 29.03.2018 r. prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 07.11.2017 r., znak KI.6733.7.8.2017.MG
  Wyświetleń: 1000
 1192. 2018-10-25 Zapytanie cenowe na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem
  Wyświetleń: 997
 1193. 2019-01-22 PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC WYSPIAŃSKIEGO I MIŁOSZA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 996
 1194. Przedszkola - Przetargi i Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 995
 1195. Zmiana decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 21.07.2017 r. znak KI.6220.6.48.2015.AF określającej firmie Galmet Sp. z o.o.” Sp. k., w wariancie „II”, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu „Galmet Sp.z o.o"
  Wyświetleń: 993
 1196. 2018-02-22 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO ASFALTOWYMI NA GORĄCO DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 979
 1197. 2018-05-07 REMONT ULICY NIEPODLEGŁOŚCI NA ODCINKU OD ULICY SOBIESKIEGO DO ULICY KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 972
 1198. Budowa dwóch stawów hodowlanych na działkach nr 637/1 oraz 989 - obręb Równe
  Wyświetleń: 971
 1199. 2019-01-18 PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ETAP II NAWIERZCHNIA.
  Wyświetleń: 964
 1200. 2019-07-03 AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 961
 1201. 2018-11-22 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 936
 1202. Obwieszczenie o XII Sesji RM
  Wyświetleń: 936
 1203. 2019-02-18 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CIĄGU UL. ŚW. JANA W GROBNIKACH OD DROGI KRAJOWEJ NR 38 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 - PRZEBUDOWA MOSTU.
  Wyświetleń: 935
 1204. 2019-07-31 BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 935
 1205. Obwieszczenie o VI Sesji RM
  Wyświetleń: 931
 1206. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 14.09.2018 r
  Wyświetleń: 921
 1207. 2018-05-16 Obwieszczenie do postanowienia Burmistrza Głubczyc z dnia 16.05.2018 r. prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 22.02.2018 r., znak KI.6733.11.7.2017.MG
  Wyświetleń: 919
 1208. KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI RADY
  Wyświetleń: 916
 1209. 2019-08-19 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PLACU ARMII KRAJOWEJ W GŁUBCZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, SKABLOWANIEM ODCINKA SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ ULICY KOCHANOWSKIEGO - ETAP I
  Wyświetleń: 908
 1210. 2018-08-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków na dz. nr 183, położonej w miejscowości Klisino
  Wyświetleń: 906
 1211. 2018-10-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr 656/1, w miejscowości Gołuszowice.
  Wyświetleń: 902
 1212. 2019-04-24 PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY KWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
  Wyświetleń: 897
 1213. 2019-12-31 Zapytanie cenowe artyści
  Wyświetleń: 887
 1214. 2020-01-15 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203
  Wyświetleń: 887
 1215. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 885
 1216. 2019-05-09 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2018 DDP
  Wyświetleń: 883
 1217. 2020-02-11 PRZEBUDOWA DRÓG W CIĄGU ULIC SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, PLEBISCYTOWEJ, MONIUSZKI, SIENKIEWICZA I KRÓLOWEJ JADWIGI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ W GŁUBCZYCACH - CZĘŚĆ III ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI.
  Wyświetleń: 883
 1218. Obwieszczenie o XV Sesji RM
  Wyświetleń: 880
 1219. Wydobywanie piaskowca ze złoża " Braciszów"metodą odkrywkową z użyciem materiałów wybuchowych
  Wyświetleń: 878
 1220. 2018-05-16 REMONT MOSTU W ULICY ŚW. JANA W GROBNIKACH.
  Wyświetleń: 877
 1221. 2019-04-01 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. DWORCOWA 2
  Wyświetleń: 876
 1222. 2019-02.22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.
  Wyświetleń: 874
 1223. 2018-12-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV na działce nr 86/2, położonej w miejscowości Krasne Pole.
  Wyświetleń: 870
 1224. 2018-12-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na dz.nr 303, 838, 344, 995, 373, 370/2 w Zubrzycach.
  Wyświetleń: 869
 1225. 2020-06-09 PRZEBUDOWA DROGI ULICY POWSTAŃCÓW W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 864
 1226. 2018-07-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków na dz. nr 183, położonej w miejscowości Klisino
  Wyświetleń: 861
 1227. 2019-03-29 BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 860
 1228. Szkoły podstawowe - Przetargi i Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 855
 1229. 2019-07-26 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 854
 1230. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 9 kwietnia 2018 r
  Wyświetleń: 849
 1231. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Głubczyce na lata 2018 - 2033
  Wyświetleń: 842
 1232. 2019-03-18 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH - OKABLOWANIE ORAZ WYPOSAŻENIE SCENICZNE.
  Wyświetleń: 834
 1233. 2019-01-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na działce nr 201 w miejscowości Krasne Pole.
  Wyświetleń: 828
 1234. 2018-10-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV na działce nr 86/2, położonej w miejscowości Krasne Pole.
  Wyświetleń: 823
 1235. Obwieszczenie o XIV Sesji RM
  Wyświetleń: 823
 1236. 2020-01-02 Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych (rodzina-uzależnienia-wypoczynek dzieci)
  Wyświetleń: 820
 1237. 2019-02-22 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH - OKABLOWANIE, NAGŁOŚNIENIE SCENICZNE.
  Wyświetleń: 819
 1238. 2018-12-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na działce nr 201 w miejscowości Krasne Pole.
  Wyświetleń: 818
 1239. 2019-02-18 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO ASFALTOWYMI NA GORĄCO DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 817
 1240. 2019-10-01 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 4 000 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2019 R.
  Wyświetleń: 816
 1241. 2019-07-02 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2019
  Wyświetleń: 811
 1242. ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP I
  Wyświetleń: 804
 1243. Obwieszczenie o XIII Sesji RM
  Wyświetleń: 800
 1244. Obwieszczenie o XVII Sesji RM
  Wyświetleń: 798
 1245. 2016-12-14 OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę - kanalizacja w miejscowości Klisino
  Wyświetleń: 791
 1246. 2019-04-17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice.
  Wyświetleń: 791
 1247. 2019-01-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na dz.nr 303, 838, 344, 995, 373, 370/2 w Zubrzycach.
  Wyświetleń: 789
 1248. 2019-01-21 Zapytanie cenowe - zakup i dostawa materiałów biurowych
  Wyświetleń: 787
 1249. 2020-01-15 PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 782
 1250. Podatki 2021
  Wyświetleń: 778
 1251. 2018-11-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr 656/1, w miejscowości Gołuszowice.
  Wyświetleń: 773
 1252. 2019-04-08 WYNAJEM I OBSŁUGA ZAPLECZA TECHNICZNO-ESTRADOWEGO KONCERTÓW PLENEROWYCH GMINY GŁUBCZYCE NA POTRZEBĘ REALIZACJI CZESKO-POLSKIEGO PROJEKTU PT. "ŚLĄSKIE PORTAMENTO - ŚPIEW - WSPÓŁBRZMIENIE - TRADYCJA".
  Wyświetleń: 772
 1253. 2020-01-24 PRZEBUDOWA ULICY TUWIMA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 767
 1254. 2019-05-09 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)- aktualizacja
  Wyświetleń: 765
 1255. 2019-02-26 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 759
 1256. Obwieszczenie o XVI Sesji RM
  Wyświetleń: 752
 1257. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Warszawskiej w Głubczycach
  Wyświetleń: 752
 1258. Budowa silosowego magazynu zbóż wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 749
 1259. Projekt wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2018 roku
  Wyświetleń: 749
 1260. 2019-05-16 REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE WIEJSKIM GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 746
 1261. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2020 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałania uzależnieniom...
  Wyświetleń: 746
 1262. 2019-07-09 ROZBIÓRKA I BUDOWA NOWYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU DOMU DZIENNEGO POBYTU W GŁUBCZYCACH, UL.B.CHROBREGO 7
  Wyświetleń: 743
 1263. WYNIKI I Otwartego Konkursu Ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce w 2019 roku
  Wyświetleń: 739
 1264. Koordynator dostępności w Urzędzie Miejskim w Głubczycach
  Wyświetleń: 736
 1265. 2020-01-02 Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych (pomoc społeczna-niepełnosprawni-kultura-sztuka-ekologia)
  Wyświetleń: 728
 1266. Budowa zbiornika na nawóz RSM o poj. 1569 m3 w miejscowości Głubczyce, na dz. o nr ew. 692/23- obr. Głubczyce
  Wyświetleń: 723
 1267. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2019
  Wyświetleń: 712
 1268. 2019-03-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Krasne Pole, dz. nr 86/2.
  Wyświetleń: 707
 1269. 2020-01-16 PRZEBUDOWA ULICY CHOPINA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 698
 1270. 2019-04-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Nadbudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Chomiąża, dz nr 211.
  Wyświetleń: 695
 1271. 2019-04-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Zmiana lokalizacji istniejącego słupa sieci napowietrznej 0,4 kV, na dz. nr 747 i 748 w Lisięcicach.
  Wyświetleń: 695
 1272. ZAKŁAD PRODUKCJI SKROBI KUKURYDZIANEJ, OLEJU KUKURYDZIANEGO, NAMOKU KUKURYDZIANEGO, PELLETU NA BAZIE WŁÓKNA KUKURYDZIANEGO I ŚWIEŻEJ PASZY NA BAZIE RESZTEK POPRODUKCYJNYCH
  Wyświetleń: 692
 1273. WYNIKI II Otwartego Konkursu Ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce w 2019 roku
  Wyświetleń: 690
 1274. 2019-05-14 Zapytanie cenowe - pianino cyfrowe
  Wyświetleń: 689
 1275. 2019-12-09 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 684
 1276. 2019-05-28 Malowanie pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach, ul.B.Chrobrego 7
  Wyświetleń: 682
 1277. 2019-07-12 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 681
 1278. 2019-04-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa zadaszonego tarasu przy budynku administracyjnym, zlokalizowanym w kompleksie DPS w Klisinie.
  Wyświetleń: 676
 1279. 2019-04-01 Aktualizacja po aneksie nr 5
  Wyświetleń: 666
 1280. 2019-12-30 Zapytanie cenowe gastronomia i noclegi 2020
  Wyświetleń: 664
 1281. 2019-06-18 Zapytanie cenowe - folder B5
  Wyświetleń: 663
 1282. 2020-03-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN w ciągu liniowym GPZ Głubczyce - Opawica.
  Wyświetleń: 661
 1283. 2019-03-18 USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 657
 1284. 2019-07-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa i ZSU poddasza nieużytkowego na pomieszczenia edukacyjne w SP Grobniki, dz. nr 710/2.
  Wyświetleń: 656
 1285. 2019-04-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku DPS w Klisinie-Filia w Radyni, na dz. nr 57/2, Radynia.
  Wyświetleń: 654
 1286. 2019-05-13 Zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 650
 1287. Obwieszczenie o XX Sesji RM
  Wyświetleń: 641
 1288. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Zubrzyce 3"
  Wyświetleń: 639
 1289. 2019-05-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Krasne Pole, dz. nr 86/2.
  Wyświetleń: 635
 1290. 2019-11-25 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 634
 1291. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Równe
  Wyświetleń: 629
 1292. Stawki dotacji na rok 2018 w oparciu subwencję oświatową obowiązujące na jednego ucznia placówek oświatowych ( z orzeczeniem o niepełnosprawności) prowadzony przez inne podmioty niż Gmina Głubczyce
  Wyświetleń: 629
 1293. 2019-10-24 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)- aktualizacja
  Wyświetleń: 621
 1294. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa zadaszonego tarasu przy budynku administracyjnym, zlokalizowanym w kompleksie DPS w Klisinie.
  Wyświetleń: 618
 1295. 2019-11-21 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU PN. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 617
 1296. 2019-06-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Nadbudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Chomiąża, dz nr 211.
  Wyświetleń: 615
 1297. 2019-06-06 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku DPS w Klisinie-Filia w Radyni, na dz. nr 57/2, Radynia.
  Wyświetleń: 614
 1298. 2019-12-30 Zapytanie cenowe stoiska gastronomiczne i handlowe
  Wyświetleń: 610
 1299. 2019-05-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Zmiana lokalizacji istniejącego słupa sieci napowietrznej 0,4 kV, na dz. nr 747 i 748 w Lisięcicach.
  Wyświetleń: 609
 1300. 2020-01-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN w ciągu liniowym GPZ Głubczyce - Opawica.
  Wyświetleń: 607
 1301. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa schodów zew. wraz z przebudową istn. otworu okiennego w świetlicy wiejskiej w Zubrzycach,dz.303
  Wyświetleń: 598
 1302. 2019-08-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa schodów zew. wraz z przebudową istn. otworu okiennego w świetlicy wiejskiej w Zubrzycach, dz.303
  Wyświetleń: 597
 1303. Stawki dotacji na rok 2018 obowiązujące na jednego ucznia placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Głubczyce(stawki nie dotyczą dzieci niepełnosprawny)
  Wyświetleń: 597
 1304. 2019-08-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa i ZSU poddasza nieużytkowego na pomieszczenia edukacyjne w SP Grobniki, dz. nr 710/2.
  Wyświetleń: 593
 1305. 2019-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na dz. nr 282/2 i 699/8 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 591
 1306. 2020-01-30 Zapytanie ofertowe - Utrwalenie nawierzchni jezdni w Nowej Wsi Głubczyckiej
  Wyświetleń: 581
 1307. 2019-12-13 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice.
  Wyświetleń: 574
 1308. Przebudowa drogi gminnej ulicy Kozielskiej w Głubczycach
  Wyświetleń: 569
 1309. 2019-11-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej kablowej SN 20kV w miejscowości Pielgrzymów.
  Wyświetleń: 567
 1310. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.20/11 w Pietrowicach
  Wyświetleń: 561
 1311. 2020-01-23 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 553
 1312. 2020-04-06 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazu śr/c, na działkach nr 366/1 i 367 w Gadzowicach.
  Wyświetleń: 553
 1313. Obwieszczenie o XIX Sesji RM
  Wyświetleń: 553
 1314. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła
  Wyświetleń: 552
 1315. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej kablowej SN 20kV w miejscowości Pielgrzymów.
  Wyświetleń: 544
 1316. 2020-03-19 Zapytanie cenowe w związku z organizacją Dożynek Gminnych w Pomorzowicach 20200830
  Wyświetleń: 537
 1317. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na dz.nr 282/2, 699/8 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 536
 1318. 2020-02-19 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 536
 1319. 2020-08-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa węzła publ. sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, dz. 21/30 Zopowy Os
  Wyświetleń: 528
 1320. 2019-12-30 Obwieszczenie do decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 30.12.2019 r. o zmianie decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 03.11.2017 r., znak KI.6733.8.8.2017.MG
  Wyświetleń: 527
 1321. 2020-05-05 - SUPRA BROKERS Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia Usług Komunalnych w imieniu Sp zoo w Głubczycach w trybie przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 527
 1322. 2020-04-02 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazu śr/c, na działce nr 649/3 w Gołuszowicach.
  Wyświetleń: 524
 1323. Budowa elektrowni słonecznej w Dobieszowie
  Wyświetleń: 520
 1324. 2020-01-30 Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2020 r nr 421-19 z 19 grudnia 2019
  Wyświetleń: 504
 1325. 2020-05-06 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2019 ZOKiS
  Wyświetleń: 502
 1326. 2020-05-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach nr 366/1 i 367 w Gadzowicach.
  Wyświetleń: 501
 1327. KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 497
 1328. 2020-07-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa węzła publ. sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, dz. 21/30 Zopowy Os.
  Wyświetleń: 495
 1329. Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino - Pomorzowiczki
  Wyświetleń: 488
 1330. Przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów drukowanych – opracowanie wzoru, wydruk oraz rozmieszczenie plakatów
  Wyświetleń: 485
 1331. Zakup pojemników dla szkół podstawowych i przedszkoli
  Wyświetleń: 485
 1332. Wymiana trzech zbiorników do produkcji mleka na terenie OSM w Głubczycach
  Wyświetleń: 483
 1333. Stworzenie podstrony internetowej poświęconej gospodarce odpadami na terenie Gminy Głubczyce.
  Wyświetleń: 478
 1334. Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci przygotowania i zakupu dwóch stojaków reklamowych typu roll –up, przygotowania i wydruku dwóch rodzajów plakatów informacyjno – promocyjnych oraz 80 sztuk naklejek na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
  Wyświetleń: 468
 1335. 2020-01-30 Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2020 r nr 416-19 z 18 grudnia 2019
  Wyświetleń: 463
 1336. 2020-09-07 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GŁUBCZYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
  Wyświetleń: 458
 1337. Przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów drukowanych – opracowanie wzoru, wydruk oraz dystrybucja ulotek
  Wyświetleń: 456
 1338. 2020-06-26 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) - aktualizacja
  Wyświetleń: 448
 1339. 2020-05-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działce nr 649/3 w Gołuszowicach.
  Wyświetleń: 441
 1340. 2018-06-14 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja ogłaszają II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bernacicach Górnych na działce nr 24/64.
  Wyświetleń: 424
 1341. Budowa stawu retencyjnego do nawodnień na działkach - obręb Grobniki
  Wyświetleń: 424
 1342. Modernizacja stawu hodowlanego położonego w Zubrzycach dz.ew. 779/2
  Wyświetleń: 420
 1343. 2020-05-07 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2019 DDP
  Wyświetleń: 419
 1344. 2020-06-09 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2020
  Wyświetleń: 412
 1345. Nabór przedstawicieli NGO do GRDPP
  Wyświetleń: 409
 1346. Obwieszczenie o XXI Sesji RM
  Wyświetleń: 407
 1347. Deratyzacja na terenie gminy Głubczyce w 2020 roku
  Wyświetleń: 403
 1348. Formularze podatkowe 2021
  Wyświetleń: 403
 1349. 2020-09-02 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZOPOWY OSIEDLE.
  Wyświetleń: 398
 1350. 2020-07-31 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LAPTOPÓW W RAMACH PROGRAMU ZDALNA SZKOŁA+
  Wyświetleń: 375
 1351. Obwieszczenie o XXII Sesji RM
  Wyświetleń: 349
 1352. 2020-07-07 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA KLISINO.
  Wyświetleń: 347
 1353. 2020-12-01 ZAKUP AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 342
 1354. 2020-12-31 PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 342
 1355. 2020-09-09 ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY PARKINGU PRZY STAWIE GMINNYM W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE.
  Wyświetleń: 328
 1356. ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP II
  Wyświetleń: 328
 1357. 2020-12-31 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO NOWEGO ROŻNOWA.
  Wyświetleń: 320
 1358. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018
  Wyświetleń: 318
 1359. 2020-12-31 PRZEBUDOWA DROGI WEWN. PLACU ARMII KRAJOWEJ W GŁUBCZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, SKABLOWANIEM ODCINKA SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ UL. KOCHANOWSKIEGO - ETAP II ROBOTY DROGOWE
  Wyświetleń: 311
 1360. 2020-09-04 DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁUSZOWICE.
  Wyświetleń: 310
 1361. Przystąpienie do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 303
 1362. 2020-08-27 DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY.
  Wyświetleń: 297
 1363. 2020-09-18 MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZAWISZYCACH - MONTAŻ PODŁOŻA GUMOWEGO POD ISTNIEJĄCYMI SPRZĘTAMI.
  Wyświetleń: 293
 1364. 2020-12-31 PRZEBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 292
 1365. 2020-09-03 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ POWIETRZA W FORMIE MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH - OPRACOWANIE DWÓCH WZORÓW I WYDRUK ULOTEK.
  Wyświetleń: 290
 1366. 2020-08-17 ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ I UMIEJSCOWIENIE JEJ NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE.
  Wyświetleń: 288
 1367. Obwieszczenie o XXIV Sesji RM
  Wyświetleń: 288
 1368. Budżet 2021
  Wyświetleń: 287
 1369. Rozbudowa zakładu P.P.H.STALMET w Dobieszowie
  Wyświetleń: 285
 1370. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 282
 1371. 2020-10-08 MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZAWISZYCACH - MONTAŻ PODŁOŻA GUMOWEGO POD ISTNIEJĄCYMI SPRZĘTAMI.
  Wyświetleń: 276
 1372. 2020-12-03 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2021 r
  Wyświetleń: 272
 1373. 2020-10-07 REMONT ŚWIETLICY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH.
  Wyświetleń: 268
 1374. 2020-08-17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOGDANOWICACH.
  Wyświetleń: 252
 1375. 2020-08-13 ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA SPOTKAŃ W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 246
 1376. 2021-01-07 Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 r
  Wyświetleń: 244
 1377. 2020-08-17 POPRAWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO WE WSI ZUBRZYCE.
  Wyświetleń: 243
 1378. 2020-09-01 POPRAWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO WE WSI ZUBRZYCE.
  Wyświetleń: 240
 1379. 2020-12-04 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 235
 1380. 2020-10-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa ścieżki pieszej wraz z oświetleniem w Nowej Wsi Głubczyckiej
  Wyświetleń: 232
 1381. 2020-11-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach 649/3 i 653 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 223
 1382. 2020-10-27 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) - aktualizacja
  Wyświetleń: 222
 1383. 2021-01-04 Wyniki 1 konkursu na realizację zadań dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 222
 1384. Deratyzacja na terenie gminy Głubczyce w 2021 roku
  Wyświetleń: 208
 1385. 2020-12-21 Ogłoszenie naboru przedstawicieli NGO do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 206
 1386. Obwieszczenie o XXV Sesji RM
  Wyświetleń: 202
 1387. 2020-11-19 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach nr 368/1, 368/2, 368/3, 366/1 w Gadzowicach
  Wyświetleń: 201
 1388. 2020-11-18 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa ścieżki pieszej wraz z oświetleniem w Nowej Wsi Głubczyckiej
  Wyświetleń: 197
 1389. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja....w Bogdanowicach
  Wyświetleń: 193
 1390. 2020-11-20 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 190
 1391. 2021-01-21 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego Transport na szczepienia przeciwko COVID-19
  Wyświetleń: 188
 1392. 2021-01-27 Ogłoszenie w sprawie naboru do II komisji konkursowej
  Wyświetleń: 185
 1393. Obwieszczenie o XXVI Sesji RM
  Wyświetleń: 182
 1394. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Lisięcice
  Wyświetleń: 182
 1395. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP II
  Wyświetleń: 174
 1396. Archiwum ogłoszeń ZOKiS
  Wyświetleń: 172
 1397. 2021-01-20 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa przyłącza energetycznego 15 kV wraz z przelotowym słupem, dz. nr 170/3, Dobieszów
  Wyświetleń: 156
 1398. 2021-03-24 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA BIUROWEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH, PRZY UL. DWORCOWEJ 2
  Wyświetleń: 156
 1399. 2020-12-29 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach nr 368/1, 368/2, 368/3, 366/1 w Gadzowicach
  Wyświetleń: 154
 1400. 2021-01-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach 649/3 i 653 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 153
 1401. 2021-02-16 Wyniki 2 konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 147
 1402. 2021-02-23 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 141
 1403. 2021-01-12 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 139
 1404. Zapytania ofertowe do 130 000 zł - w 2021 roku
  Wyświetleń: 138
 1405. 2021-04-08 KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA - PRODUKCJA 15 KRÓTKICH FILMÓW (REPORTAŻY) INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.
  Wyświetleń: 135
 1406. 2021-01-18 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 130
 1407. Obwieszczenie o XXVII Sesji RM
  Wyświetleń: 117
 1408. Raport dostępności 2021
  Wyświetleń: 111
 1409. 2021-02-17 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Odbudowa zbiorników retencyjnych w Bogdanowicach na działkach o nr ew. 547/1, 909, 512/6, 956.
  Wyświetleń: 107
 1410. 2021-02-01 Obsługa doradczo - kontrolująca w sprawach BHP w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 98
 1411. 2021-03-08 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach ul. Chrobrego 7
  Wyświetleń: 94
 1412. 2021-03-17 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa odc. sieci kan. sanit. oraz sieci wod., na dz. o nr ewid. 649/3, 653, 656/1, 650 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 88
 1413. 2021-02-19 Przetarg nieograniczony na pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna; prace zwiazane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną p.poż. - 2021r Głubczyce
  Wyświetleń: 83
 1414. 2021-03-15 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) - aktualizacja
  Wyświetleń: 77
 1415. 2021-03-26 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa przyłącza energetycznego 15kV wraz z przelotowym słupem, dz.nr 170/3, Dobieszów
  Wyświetleń: 60
 1416. 2021-04-06 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach ul. Chrobrego 7
  Wyświetleń: 60
 1417. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2021
  Wyświetleń: 60
 1418. 2021-04-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Odbudowa zbiorników retencyjnych w Bogdanowicach na działkach o nr ew. 547/1, 909, 512/6, 956.
  Wyświetleń: 28
 1419. 2021-04-28 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) - aktualizacja
  Wyświetleń: 27
 1420. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w Zawiszycach
  Wyświetleń: 24
 1421. 2021-04-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa słupa wir. w ciągu istn. linii napowietrz. 15kV GPZ Głubczyce-Opawice, dz. nr 170/3 Dobieszów.
  Wyświetleń: 20
 1422. 2021-05-06 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2020 ZOKiS
  Wyświetleń: 7
Wersja XML