Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaktualizowane stawki dotacji na rok 2017 w oparciu o wydatki bieżące gminnych placówek oświat. obowiązujące na jednego ucznia lub wych. szkół i placówek oświat. prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Głubczyce (Stawki nie dot. dzieci niepełnospr.)

PDF31-10-2017 Zaktualizowane stawki dotacji na rok 2017 w oparciu o wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych.(stawki nie dotyczą dzieci niepełnosprawny).pdf
PDFZaktualizowane (31.03.2017) stawki dotacji na rok 2017 w oparciu subwencję oświatową..pdf
PDFZaktualizowane (31.03.2017) stawki dotacji na rok 2017 w oparciu o wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych.(stawki nie dotyczą dzieci niepełnosprawny).pdf
 

Wersja XML