Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na zadania z zakresu rozwoju sportu

Gmina Głubczyce realizując cel publiczny z zakresu sportu udziela wsparcia finansowego w formie dotacji na rzecz klubów sportowych z terenu gminy na zasadach określonych w uchwale nr XIX/149/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Głubczyce

Wzór wniosku określa zarządzenie nr 604/12 Burmistrza Głubczyc z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dotacji dla klubu sportowego na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu

PDFZarządzenie Nr 399/19 Burmistrza Głubczyc z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Głubczyce w 2020 roku.pdf
 

DOCZarządzenie Nr 604-12 - wniosek o przyznanie dotacji.doc


PDFOgłoszenia naboru ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Głubczyce w 2017 roku.pdf 

 

Wersja XML