Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2016

Budżet Gminy

Uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

PDFUchwała opublikowana - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2015 r poz. 3135.pdf
 


Wieloletnia prognoza finansowa

Uchwała nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016– 2028.

Wersja XML