Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2020
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:46
 2. 2021-05-06 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2020 ZOKiS
  Data modyfikacji: 06-05-2021 13:30
 3. Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż i oddanie w dzierżawę/najem nieruchomości
  Data modyfikacji: 06-05-2021 13:28
 4. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2021
  Data modyfikacji: 06-05-2021 12:55
 5. Przetargi 2021
  Data modyfikacji: 05-05-2021 09:46
 6. 2021-04-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa słupa wir. w ciągu istn. linii napowietrz. 15kV GPZ Głubczyce-Opawice, dz. nr 170/3 Dobieszów.
  Data utworzenia: 30-04-2021 11:26
 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Lisięcice
  Data modyfikacji: 29-04-2021 12:22
 8. 2021-04-28 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) - aktualizacja
  Data modyfikacji: 28-04-2021 10:30
 9. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w Zawiszycach
  Data modyfikacji: 27-04-2021 11:15
 10. 2021-04-08 KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA - PRODUKCJA 15 KRÓTKICH FILMÓW (REPORTAŻY) INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.
  Data modyfikacji: 26-04-2021 14:31
Wersja XML