Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Publiczna

Brak opisu obrazka

URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH

ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

centrala: +48 77 485 30 21 do 24, sekretariat Burmistrza: +48 77 485 23 25; tel/fax: +48 77 485 24 16

poczta email: um@glubczyce.pl;  elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /al1q337jj2/SkrytkaESP

GMINA GŁUBCZYCE

NIP 748-14-96-365

Konto: Santander Bank Polska S.A.

Nr  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

godziny pracy:
 
poniedziałek od godz. 7:30 do 17:00                         kasa czynna od 8:00 do 15:30
od wtorku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30         kasa czynna od 8:00 do 14:30
piątek od 7:30 do 14:00                                             kasa czynna od 8:00 do 13:30 


 

Burmistrz przyjmuje strony w Poniedziałki od 12:00 do 16:00

Informacje publiczne będące w posiadaniu UM Głubczyce i nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w siedzibie Urzędu.

DOCwniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Internetowy dostęp do aktów prawnych:

Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl

Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl

Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP
http://isap.sejm.gov.pl/

Internetowy System Aktów Prawa Miejscowego
http://www.prawomiejscowe.pl

Elektronicznym Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
http://www.duwo.opole.uw.gov.pl

 

 

Wersja XML