Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REFERENDUM 2015

PDFPOSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego.pdf

PDFUSTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.pdf

PDFZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i Gminy Głubczyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń.pdf

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum - w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.pdf

DOCZgłoszenie kandydatów na członków komisji obwodowej.doc

PDFCzłonkowie Obwodowych Komisji Referendalnych.pdf

PDFZARZĄDZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC ZB-0276-15 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum.pdf
 

Wersja XML