Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

1. Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

3. Skarbnik Gminy

4. Sekretarz Gminy

5. Biuro Obsługi Prawnej

6. Główny specjalista ds. Kontroli - audytor

7. Głowny Specjalista ds. Wdrożeń

8. Wydziały, Referaty i inne jednostki organizacyjne Urzędu:
1) Wydział Organizacyjno-Administracyjny
2) Wydział Finansowo-Budżetowy
- Referat Planowania i Księgowości
- Referat Podatków i Opłat
3) Wydział Komunalno-Inwestycyjny
- Referat ds. Planowania Przestrzennego i realizacji Inwestycji
- Referat Mieszkaniowego Zasobu Gminy
4) Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa
5) Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
6) Straż Miejska

Wersja XML