Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013-05-27 - I Publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu gastronomicznego - Pietrowice

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach  ul. Olimpijska 1

tel. 77 4036033

 

OGŁASZA

I  publiczny nieograniczony PRZETARG ustny

 na najem n/w lokalu gastronomicznego posiadającego częściowe wyposażenie do prowadzenia działalności handlowo – gastronomicznej, położonego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Camping Nr 240 w Pietrowicach Głubczyckich 

w sezonie letnim 2013r.

 

L.p.

Nazwa i adres lokalu

Pow. użytk.

w m2

Stawka wyjść /netto/  za 1m2 powierz.

Wysokość

wadium

Minimalny okres działalności w sezonie

Godz.

rozpoczęcia przetargu

1.

BUFET

Camping nr 240

w Pietrowicach

 

178

 

10,00 zł

razem z wyposażeniem

 

1 780 zł

 

od 15.06.2013r

do 31.08.2013r

 

 

1030

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 czerwca 2013r. W SIEDZIBIE ZOKIS

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu na dany lokal jest wpłacenie w kasie ZOKiS Głubczyce ul. Olimpijska 1 w terminie do dnia 07 czerwca 2013r. do godz. 1400 wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłych należności czynszowych, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone bezzwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium zwycięzcy przetargu, który nie zawarł umowy w ciągu 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia informacji o wynikach przetargu, nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji lokal jest przekazany na kolejny przetarg.

Lokal. można oglądać w godzinach  800 – 1400 - (tel. kontakt. 077 4036033)

Z regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w sekretariacie ZOKiS w czasie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 - 1400.

Organizator przetargu  zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Wersja XML