Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013-05-15 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCSIWZ.doc

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 3.1 do SIWZ - Formularz oferty - część 1 zamówienia.doc

DOCZałącznik nr 3.2 do SIWZ - Formularz oferty - część 2 zamówienia.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc

DOCZałącznik nr 5.1 do SIWZ - Projekt umowy.doc

DOCZałącznik nr 5.1.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy - oświetlenie uliczne.doc

DOCZałącznik nr 5.1.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo-oświetlenie uliczne.doc

DOCZałącznik nr 5.2 do SIWZ - Projekt umowy.doc

DOCZałącznik nr 5.2.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy - pozostałe obiekty.doc

DOCZałącznik nr 5.2.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo - pozostałe obiekty.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc

PDFodpowiedzi na zapytania do swiz z dnia 16.05.2013 r.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania do swiz z dnia 24.05.2013 r.pdf

PDF1odpowiedzi na zapytania do swiz z dnia 28.05.2013 r.pdf

PDF2 odpowiedzi na zapytania do swiz z dnia 28.05.2013 r.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania do swiz z dnia 18.06.2013 r.pdf

PDFzmiana treści swiz.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Wersja XML