Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013-03-14 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OŚRODKA REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO - CAMPING NR 240 W PIETROWICACH

 

 

Głubczyce  dn. 14-03-2013r.
 
OBWIESZCZENIE
 

           Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz wolnych lokali użytkowych znajdujących się na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego - Camping nr 240 w Pietrowicach przeznaczonych do oddania w najem.

 

Lp

Nazwa lokalu

Pow. użytkowa

Wymagany rodzaj usług

Minimalny okres działalności

1.

STOŁÓWKA

Camping nr 240

w Pietrowicach

214 m2

-         pełne wyżywienie dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych

-         dania obiadowe

-         dania barowe

od 26.04.2013r.

do 31.12.2014r.

2.

BUFET

Camping nr 240

w Pietrowicach

178 m2

-     mała gastronomia

od 15.06.2013r.

do 31.08.2013r.

 

Lokale te posiadają częściowe wyposażenie do prowadzenia działalności handlowo – gastronomicznej.
Stawkę wyjściową do przetargu za 1m powierzchni użytkowej ustala się w wysokości 7,50  zł netto.

Koszt wynajęcia wyposażenia określony  zostanie w ogłoszeniu o przetargu.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni t.j. od dnia 14 marca  2013r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Głubczycach, siedzibie ZOKIS w Głubczycach oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

Wybór najemcy odbędzie się w drodze przetargu.

Ogłoszenie o przetargu oraz informacje o formie przeprowadzenia przetargu podane będą do publicznej wiadomości po upływie terminu wywieszenia na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

                                                                                                              Burmistrz Głubczyc

                                                                                                                      Jan Krówka

Wersja XML