Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty aktów prawa miejscowego

PDFZARZĄDZENIE NR 980/21 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku

PDFprotokół po konsultacjach na 2022.pdf


PDFProtokół z przeprowadzenia konsultacja społecznych ws projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Głubczyce z NGO na 2021 r.pdf


PDFZARZĄDZENIE NR 662/20 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Głubczyce z organiza.pdf
 

PDFProjekt Programu współpracy-protokół z konsultacji 2020.pdf
 

Wersja XML