Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-05-09 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2021 DDP

PDFbilans J.B ZA 2021.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021.pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU J.B ZA 2021.pdf
PDFDODATKOWA INFORMACJA 2021 DDP.pdf

Wersja XML