Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2022

 


PDFKOREKTA NR 1 - RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JST, I KWARTAŁ 2022.pdf
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022.pdf
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022.pdf
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2022.pdf
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2022.pdf
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022.pdf
 

Wersja XML