Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2022


PDFOpinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.pdf (1,82MB)
PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2022.pdf (236,61KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2022.pdf (433,43KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2022.pdf (88,80KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2022.pdf (101,91KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2022.pdf (88,67KB)
 


PDFOpinia RIO w sprawie absolutorium.pdf (626,60KB)
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2022.pdf (232,61KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2022.pdf (421,68KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2022.pdf (88,85KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2022.pdf (101,72KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2022.pdf (88,68KB)
 


PDFKOREKTA NR 1 - RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE-DEFICYCIE JST, I KWARTAŁ 2022.pdf (88,64KB)
 


PDFRb 27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022.pdf (223,21KB)
PDFRb 28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022.pdf (402,73KB)
PDFRb N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2022.pdf (89,10KB)
PDFRb Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2022.pdf (101,72KB)
PDFRb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2022.pdf (88,57KB)