Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-05-06 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2020 ZOKiS

PDFBilans jednostek budżetowych obsługiwanych przez ZOKIS.pdf
PDFInformacja dodatkowa jednostek obsługiwanych przez ZOKIS.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostek obsługiwanych przez ZOKIS (wriant porównawczy).pdf
PDFWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa jednostek obsługiwanych przez ZOKIS.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostek obsługiwanych przez ZOKIS.pdf
 

Wersja XML