Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe

DOCDruk oświadczenia majątkowego radnego.doc

DOCDruk oświadczenia majątkowego wójta, zastepcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników.doc

Wersja XML