Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe

Wzór oświadczeń majątkowych radnych

 

Wersja edytowalna 2022 (Word) Formularz aktywny 2022 (PDF)
DOCoswiadczenie-majatkowe-radnego-wersja-2022.doc PDFoswiadczenie-majatkowe-radnego-wersja-2022.pdf

 

Wzór oświadczeń majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 

Wersja edytowalna 2022 (Word) Formularz aktywny 2022 (PDF)
DOCoswiadczenie-majatkowe-wojta-sekretarza-skrabnika-wersja-2022.doc PDFoswiadczenie-majatkowe-wojta-sekretarza-skrabnika-wersja-2022.pdf

 

 

Wersja XML