Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2021

Budżet Gminy Głubczyce na rok 2021

PDFUchwała RIO Nr 10/2021 w sprawnie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Głubczyce.pdf
PDFUchwała RIO Nr 16/2021 w sprawnie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Głubczyce na 2021r..pdf
PDFUchwała RIO Nr 383/2020 w sprawnie opinii przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głubczyce na 2021r..pdf
PDFUchwała RIO Nr 385/2020 w sprawnie opinii przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Głubczyce.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR XXIV/243/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021– 2032
PDFUCHWAŁA NR XXIV/244/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok
 

Wersja XML