Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi 2021

PDF2021-12-02 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - MIEJSKI OŚRODEK KULTURY.pdf.pdf
PDF2021-10-25 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - AKTUALIZACJA.pdf
PDF2021-09-21 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - ZARZĄD OŚWIATY KULTURY I SPORTU.pdf
PDF2021-08-25 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - AKTUALIZACJA.pdf
PDF2021-08-19 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - AKTUALIZACJA.pdf
PDF2021-07-15 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM JANUSZA KORCZAKA- aktualizacja
PDF2021-06-25 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - AKTUALIZACJA.pdf
PDF2021-06-22 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM JANUSZA KORCZAKA.pdf.pdf
PDF2021-05-05 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI - aktualizacja.pdf
PDF2021-04-26 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI - aktualizacja.pdf
PDF2021-01-29 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI.pdf
PDF2021-01-13 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 - GMINA GŁUBCZYCE.pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 


 

Wersja XML