Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-12-31 PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.

HTM2020-12-31 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.htm

DOC2020-12-31 SIWZ - PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.doc

DOC2020-12-31 PROJEKT UMOWY - PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.doc

PDF2020-12-31 PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.pdf

PDF2020-12-31 STWiORB - PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.pdf

ZIP2020-12-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.zip

PDF2021-01-11 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA O SIWZ - 1.pdf

PDF2021-01-19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ULICA WIEJSKA.pdf

PDF2021-02-03 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

Wersja XML