Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-12-31 PRZEBUDOWA DROGI WEWN. PLACU ARMII KRAJOWEJ W GŁUBCZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, SKABLOWANIEM ODCINKA SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ UL. KOCHANOWSKIEGO - ETAP II ROBOTY DROGOWE

HTM2020-12-31 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.htm

DOC2020-12-31 SIWZ - PRZEBUDOWA DROGI PRZY PLACU AK W GŁUBCZYCACH.doc

DOC2020-12-31 PROJEKT UMOWY - PRZEBUDOWA DROGI PRZY PLACU AK W GŁUBCZYCACH.doc

PDF2020-12-31 PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA DROGI PRZY PLACU AK W GŁUBCZYCACH.pdf

ZIP2020-12-31 SPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip

ZIP2020-12-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PRZEBUDOWA DROGI PRZY PLACU AK W GŁUBCZYCACH.zip

PDF2021-01-18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - PLAC ARMII KRAJOWEJ.pdf

PDF2021-02-08 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

Wersja XML