Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator dostępności w Urzędzie Miejskim w Głubczycach

Koordynator dostępności w Urzędzie Miejskim w Głubczycach

 

Kontakt

Anna Hauptman-Głogiewicz

ul. Niepodległości 14

48-100 Głubczyce

tel. 774852320

e-mail:

 

Do zadań Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności należy w szczególności:

 1. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych Urzędu oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
 2. identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Głubczycach zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski,
 5. monitorowanie działalności Urzędu w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 7. przedstawianie Burmistrzowi informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych działań.
Wersja XML