Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-09-07 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GŁUBCZYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCXklucz publiczny oraz identyfikator postępowania.docx

XLSXZał. nr 1 do SIWZ.xlsx

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.docx

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.doc

DOCZałącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.docx

PDF2020-09-14 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW.pdf

PDF2020-09-16 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDF2020-09-22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf

Wersja XML