Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-09-02 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZOPOWY OSIEDLE.

HTM2020-09-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.htm

DOC2020-09-02 SIWZ - NAWIERZCHNIA ZOPOWY OSIEDLE.doc

DOC2020-09-02 PROJEKT UMOWY - NAWIERZCHNIA ZOPOWY OSIEDLE.doc

PDF2020-09-02 PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZOPOWY OSIEDLE.pdf

PDF2020-09-02 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZOPOWY OSIEDLE - STWiORB.pdf

PDF2020-09-02 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W MIEJSC ZOPOWY OSIEDLE - SZKIC PRZEKROJU DROGI.pdf

PDF2020-09-02 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG OSIEDLOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ZOPOWY OSIEDLE - MAPA SYTUACYJNA.pdf

PDF2020-09-17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZOPOWY OSIEDLE.pdf

PDF2020-10-02 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

 

Wersja XML