Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Dróg Samorządowych 2020

Wojewoda opolski podpisał umowy na realizację zadań gminnych i powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r.


30 kwietnia br. wojewoda podpisał umowy dla 25 samorządów, w tym 5 powiatów (Nyski, Oleski, Kędzierzyńsko-Kozielski, Opolski, Namysłowski) i 20 gmin Opolszczyzny (Chrząstowice, Głubczyce, Wołczyn, Prudnik, Łubniany, Kędzierzyn-Koźle, Popielów, Byczyna, Skarbimierz, Gorzów Śląski, Namysłów, Świerczów, Krapkowice, Gogolin, Dobrzeń Wielki, Reńska Wieś, Grodków, Dobrodzień, Korfantów, Pokój) na realizację 5 zadań powiatowych i 23 zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wśród zadań gminnych, znalazły się 2 zadania realizowane przez Gminę Głubczyce.

 

Brak opisu obrazka

Tytuł zadania 1: Przebudowa drogi ulicy Raciborskiej w Głubczycach

 

Wartość wg kosztorysu powykonawczego:

Całkowita wartość inwestycji: 2 586 643 zł.

Kwota dofinansowania: 1 551 986 zł.

Wartość umowna:

Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego: 3 570 250,37 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na etapie przygotowania inwestycji: 2 142 150,22 zł.

 

Wskaźnik dofinansowania zadania z FDS w rozliczeniu końcowym: nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych.

Termin podpisania umowy z FDS o dofinansowanie: 12 maj 2020 r.

Planowany termin realizacji zadania: od czerwca 2020 r. do listopada 2020 r.

Etap realizacji zadania na dzień informacji: ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

 

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowników publicznej drogi gminnej nr 108 625 O

 

Planowane efekty

Remont odcinka ulicy o długości 900 m.

 

Przewidywany do wykonania zakres robót

Zakres robót ul Raciborska


Brak opisu obrazka

Tytuł zadania 2: Przebudowa drogi ulicy Powstańców w Głubczycach

 

Wartość wg kosztorysu powykonawczego:

Całkowita wartość inwestycji: 2 845 634,84 zł.

Kwota dofinansowania: 1 707 380,90 zł.

Wartość umowna:

Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego: 3.645.344,48 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na etapie przygotowania inwestycji: 2.187.206,69 zł.

Wskaźnik dofinansowania zadania z FDS w rozliczeniu końcowym: nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych.

Termin podpisania umowy z Wojewodą Opolskim o dofinansowanie w ramach FDS: 12 maj 2020 r.

Planowany termin realizacji zadania: od sierpnia 2020 r. do czerwca 2021 r.

Etap realizacji zadania na dzień informacji: przygotowanie procedury przetargowej.


Informacja techniczna: Powyższy plik zamieszczony jest z podglądem online jako plik PDF oraz jako załącznik do pobrania na dole witryny. Jeżeli nie widać podglądu, należy odświeżyć stronę. W zależności od prędkości łącza plik może się pobierać dłuższy czas. Prosimy o cierpliwość.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOZIELSKIEJ W GŁUBCZYCACH

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Wnioskodawca: Gmina Głubczyce

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 1.347.741,35 zł

Całkowita wartość projektu: 2.246.235,58 zł


Załączniki: PDFTablica informacyjna - KOZIELSKA

Wersja XML