Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-03-09 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 2 W GŁUBCZYCACH

PDF2020-05-19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf
 


PDF2020-04-24 Wniosek zamawiajacego o przedluzenia terminu zwiazania ofertą.pdf
DOCX2020-04-24 Oświadczenie przedłużenia terminu związania ofertą.docx
 


PDF2020-04-02 Informacja z otwarcia ofert Przedszkole nr 2..pdf
 


PDF2020-03-18 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ.pdf
PDF2020-03-18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf
PDF2020-03-18 Uzupełnienie część 2 przedmiar Ekrany.pdf
PDF2020-03-18 Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ.pdf
 


HTML2020-03-09 Ogłoszenie o zamówieniu.html

ZIP2020-03-09 Dokumentacja projektowa Część 1 Termomodernizacja.zip
ZIP2020-03-09 Dokumentacja projektowa Część 2 Zmiana sposobu ogrzewania.zip
ZIP2020-03-09 Dokumentacja projektowa Część 3 Instalacje elektryczne i oświetlenie LED.zip
ZIP2020-03-09 Dokumentacja projektowa Część 4 Roboty ogólnobudowlane.zip
ZIP2020-03-09 Przedmiar robót Częśc 1 Termomodernizacja.zip
ZIP2020-03-09 Przedmiar robót Część 2 Zmiana sposobu ogrzewania.zip
ZIP2020-03-09 Przedmiar robót Część 3 Instalacja elektryczna i oświetlenie LED.zip
ZIP2020-03-09 Przedmiar robót Część 4 Roboty ogólnobudowlane.zip
ZIP2020-03-09 STWiORB Przedszkole nr 2.zip

DOC2020-03-09-Projekt-umowy-Przedszkole nr 2.doc
DOC2020-03-09-SIWZ-Przedszkole nr 2.doc
 

Wersja XML