Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-12-09 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GŁUBCZYCE.

HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm

DOCsiwz zarządzanie cmentarzami.doc

DOCPROJEKT UMOWY.doc

ZIPSPECYFIKACJA OPISOWA ZADANIA.zip

ZIPPRZEDMIARY + FORMULARZE OFERTOWE 2020.zip

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML