Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH

Burmistrz Głubczyc ogłasza konsultacje dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na lata 2012 – 2016 (Zarządzenie Nr 456/11 Burmistrza Głubczyc z dnia 07 listopada 2011r.).

 

 1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na lata 2012 - 2016.
 2. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się od dnia 07 listopada 2011 r. do dnia
  14 listopada 2011 r. włącznie.
 3. Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii na temat ww. projektu uchwały
   i złożeniu jej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14.
 4. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

 

UWAGA:

- konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy

- opinie dostarczone po terminie lub anonimowe nie będą uwzględnione

- brak opinii zostanie uznany za akceptację projektu uchwały.  


PDFZarządzenie Nr 456-11 Burmistrza Głubczyc w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFkonsultacje dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi.pdf

 

PDFKonsultacje dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach.pdf

PDFZarządzenie Nr 445-11 Burmistrza Głubczyc z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf

 

PDF2011-11-16 Informacja o przebiegu konsultacji.pdf

Wersja XML