Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-05-09 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2018 ZOKiS

PDF2019-05-09 Bilans jednostki budżetowej ZOKIS.pdf
PDF2019-05-09 Informacja dodatkowa ZOKIS.pdf
PDF2019-05-09 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)ZOKIS.pdf
PDF2019-05-09 Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” ZOKIS.pdf
PDF2019-05-09 Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZOKIS.pdf
 

Wersja XML