Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019-01-18 PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ETAP II NAWIERZCHNIA.

HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm

DOCsiwz przebudowa ulicy Norwida etap II nawierzchnia.doc

DOCprojekt umowy przebudowa ulicy Norwida etap II.doc

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFSpecyfikacje techniczne.pdf

PDFOpis techniczny.pdf

PDFRys.A1.pdf

PDFRys.D1.pdf

PDFRys.D2.pdf

PDFRys.D3.pdf

PDFRys.D4.pdf

PDFRys.D5.pdf

DOCKlauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych.doc

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML