Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2019Budżet Gminy Głubczyce na rok 2019

 

PDFUCHWAŁA NR III-19-18 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.pdf

 

PDFP-URM-408-18 - BUDŻET na 2019 r.pdf

PDFOpinia RIO Budżet 2019.pdf

PDFOpinia RIO sfinansowanie deficytu.pdf

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie korekty Budżetu Gminy na rok 2019 i korekty WPF na lata 2019-2030

PDFZB-36-18 - w sprawie korekty projektu budżetu gminy na rok 2019.pdf

 Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

PDFUCHWAŁA NR III-18-18 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030.pdf

 

PDFP-URM-410-18 - WPF 2019-2030.pdf

PDFOpinia RIO.pdf

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie korekty Budżetu Gminy na rok 2019 i korekty WPF na lata 2019-2030

PDFZB-36-18 - w sprawie korekty projektu budżetu gminy na rok 2019.pdf

Wersja XML