Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2010

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2010:

PDFUchwała Nr 230-2011 RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Głubczyc z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2010 rok.pdf
DOCZałącznik nr 1. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.doc
XLSZałącznik nr 2. Wykonanie dochodów i przychodów.xls
XLSZałącznik nr 3. Wykonanie wydatków i rozchodów.xls
XLSZałącznik nr 4. Wykonanie dochodów zadań zleconych.xls
XLSZałącznik nr 5. Wykonanie wydatków zadań zleconych.xls
XLSZałącznik nr 6. Wykonanie zadań inwestycyjnych.xls
XLSZałącznik nr 6. Wykonanie zadań inwestycyjnych.xls
DOCZałącznik nr 7. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych cd.doc
XLSZałącznik nr 7. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.xls
XLSZałącznik nr 8. Przekazane dotacje z budżetu.xls
XLSZałącznik nr 9. Wykonanie Funduszu Sołeckiego.xls
DOCZałącznik nr 10. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europwjskiej.doc 

Wersja XML