Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje programu współpracy z NGO w 2019 r.

Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniach od 30 października do 9 listopada 2018 roku przeprowadzone będą konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku.
Pisemne opinie o projekcie Programu organizacje pozarządowe mogą składać w w/w terminie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach (parter - pok nr 2).

 
Poniżej Zarządzenie z projektem Programu współpracy:
 
Zarządzenie Nr1459/18 Burmistrza Głubczyc z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku
 

WYNIKI KONSULTACJI

Do dnia 9 listopada 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Głubczycach wpłynęło 1 pismo dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach dotyczącej Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2019 roku. Zawarte w piśmie uwagi  wraz z odniesieniem się do nich przedstawiono w Protokole z konsultacji zamieszczonym poniżej.

PDFProtokół konsultacji programu współpracy z NGO na 2019 r..pdf
 

Wersja XML