Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-10-13 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY GŁUBCZYCE.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie w formie JEDZ - do pobrania.zip

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie w formie JEDZ.pdf

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf

DOCZałącznik nr 4.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.docx

DOCInformacja z otwarcia ofert Grupa Zakupowa Gminy Głubczyce 20.11.2018.doc

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML