Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-07-26 NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO PUNKTU POCZTOWEGO NA POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ŚCIBORZYCE MAŁE.

HTMOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.htm

DOCsiwz Ściborzyce Małe.doc

DOCprojekt umowy Ściborzyce Małe.doc

ZIPkonstrukcja.zip

ZIPrysunki.zip

ZIPspecyfikacje techniczne.zip

ZIPzagospodarowanie terenu i plan BIOZ.zip

PRDŚciborzyce Małe - Świetlica-przedmiar.prd

DOCKlauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych.doc

PDFprzedmiar - świetlica Ściborzyce.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

DOCwniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf

Wersja XML