Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-07-25 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ.

HTMOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.htm

DOCsiwz MDK.doc

DOCprojekt umowy MDK.doc

ZIPSpecyfikacje.zip

ZIPARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA PW.zip

ZIPEKSPERTYZA P.POŻ PW.zip

ZIPINSTALACJE ELEKTRYCZNE PW.zip

ZIPINSTALACJE SANITARNE PW.zip

ZIPARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA PB.zip

ZIPINSTALACJE ELEKTRYCZNE PB.zip

ZIPINSTALACJE SANITARNE PB.zip

PDFPrzedmiar, cz. budowlana, sanitarna.pdf

PDFPrzedmiar, cz. elektryczna.pdf

DOCKlauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych.doc

HTMOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm

PDFZawiadomienie o zmianie treści SIWZ.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania o SIWZ.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania o SIWZ II.pdf

PDFSchemat struktur SAP.pdf

PDFInstalacja gniazd wtykowych-rzut piwnic.pdf

PDFInstalacja gniazd wtykowych - rzut parteru.pdf

PDFSchemat rozdzielni TS.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania o SIWZ III.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

DOCwniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Wersja XML