Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2018-05-28 BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.

HTMOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.htm

DOCsiwz budowa świetlicy Opawica.doc

DOCprojekt umowy - świetlica kontenerowa Opawica.doc

PDFSpecyfikacja wykonania i odbioru robót_.pdf

ZIPDokumentacja projektowa.zip

PRDOpawica - Budynek świetlicy wiejskiej Dom spotkań .prd

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

 

Wersja XML