Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
88464758248288878872103191894118143483475100012000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
675037026476590766898316485531870948833990565831957557992298
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
749856621366351963678395965086621497435167751658886639978529
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1126601183671152951040468923267379505246898658660618937070660085
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99843870461296048408086741114746940131030381016771055819741099886
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
95050846158812277329680967128077698847107851610370495860101202
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
603475521254299558059366376407735706240463326678698233083372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
362464377736402323544463258389559795098054051562326648853658
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
312962735630983305413060730801296182936328986305113443532404
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
311203004430190263712565025341283312740127617270662733924408
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000001261250329490277742931233968
 1. Strona główna BIP - najnowsze publikacje
  Wyświetleń: 497551
 2. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 273720
 3. GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia 2015
  Wyświetleń: 174623
 4. Konkursy
  Wyświetleń: 124928
 5. Obwieszczenia Burmistrza dotyczące inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 96818
 6. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 87825
 7. GTBS Sp. z o.o. - ZAPYTANIA OFERTOWE
  Wyświetleń: 75492
 8. Zapytania ofertowe do 14000 € - w 2013 roku
  Wyświetleń: 73320
 9. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 69434
 10. Aktualności z Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 65845
 11. Ogłoszenia o przetargach w sprawie oddania w dzierżawę/najem nieruchomości
  Wyświetleń: 64885
 12. Zapytania ofertowe do 14000 € - w 2012 roku
  Wyświetleń: 64405
 13. Zapytania ofertowe do 14000 € - w 2014 roku
  Wyświetleń: 62977
 14. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 62678
 15. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2017 roku
  Wyświetleń: 57854
 16. OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 56867
 17. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2015 roku
  Wyświetleń: 55122
 18. Informacje o wynikach przetargów na sprzedaż i oddanie w dzierżawę/najem nieruchomości
  Wyświetleń: 52575
 19. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 52051
 20. Zapytania ofertowe do 14000 € - w 2011 roku
  Wyświetleń: 52013
 21. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 51842
 22. GTBS Sp. z o.o. - OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 51755
 23. Spis numerów telefonicznych Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 51246
 24. Zawiadomienia Burmistrza Głubczyc
  Wyświetleń: 49019
 25. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 43937
 26. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 41650
 27. Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 41121
 28. Przetargi 2015
  Wyświetleń: 40998
 29. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 39732
 30. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 38690
 31. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 38136
 32. Jednostki gospodarcze
  Wyświetleń: 37341
 33. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 36513
 34. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2016 roku
  Wyświetleń: 34597
 35. Obwieszczenia Burmistrza
  Wyświetleń: 31744
 36. Informacja Publiczna
  Wyświetleń: 31575
 37. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 31006
 38. Statut Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 29753
 39. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
  Wyświetleń: 28453
 40. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2015
  Wyświetleń: 28343
 41. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2018 roku
  Wyświetleń: 28109
 42. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 27252
 43. Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  Wyświetleń: 27193
 44. Kontakt z Urzędem dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 26126
 45. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 26105
 46. Przetargi 2017
  Wyświetleń: 25689
 47. Usługi Komunalne sp. z o.o.
  Wyświetleń: 25123
 48. Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej VI kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 24346
 49. Przetargi
  Wyświetleń: 24285
 50. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 23904
 51. Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 23660
 52. Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 23463
 53. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2014 roku
  Wyświetleń: 23449
 54. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 23228
 55. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 22770
 56. Dom Dziennego Pobytu
  Wyświetleń: 22729
 57. Miejski Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 22540
 58. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 22322
 59. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 21860
 60. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 20868
 61. Szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 20796
 62. Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 20625
 63. Przedszkola
  Wyświetleń: 20117
 64. Przetargi 2018
  Wyświetleń: 19121
 65. Wydział Komunalno-Inwestycyjny
  Wyświetleń: 18968
 66. Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 18766
 67. Dotacja na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 18748
 68. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Wyświetleń: 18165
 69. Wydział Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 17576
 70. Wybory Samorządowe w 2014 roku
  Wyświetleń: 17285
 71. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2020
  Wyświetleń: 17028
 72. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 16969
 73. GTBS Sp. z o.o. - PRZETARGI
  Wyświetleń: 16896
 74. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 16383
 75. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Głubczyce
  Wyświetleń: 16230
 76. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 16145
 77. Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  Wyświetleń: 15970
 78. Zarządzenia Burmistrza Głubczyc
  Wyświetleń: 15619
 79. Podatki 2013
  Wyświetleń: 15597
 80. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2012
  Wyświetleń: 15586
 81. Przetargi do 14000 €
  Wyświetleń: 15406
 82. Przetargi 2019
  Wyświetleń: 15008
 83. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 14987
 84. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14910
 85. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14674
 86. Mieszkaniowy Zasób Gminy - Ogłoszenia
  Wyświetleń: 14669
 87. Prowadzone rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 14627
 88. GWiK przetargi
  Wyświetleń: 14614
 89. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2010
  Wyświetleń: 14603
 90. Protokoły - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 14571
 91. Gimnazja
  Wyświetleń: 14339
 92. Usuwanie Azbestu
  Wyświetleń: 14252
 93. Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 14244
 94. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 14229
 95. WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R
  Wyświetleń: 14220
 96. Budżet 2011
  Wyświetleń: 14203
 97. Ankieta ubezpieczeniowa
  Wyświetleń: 14116
 98. Mieszkania komunalne i socjalne
  Wyświetleń: 13620
 99. Wnioski, decyzje, wykazy
  Wyświetleń: 13434
 100. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2009
  Wyświetleń: 13348
 101. Stawki podatkowe 2011
  Wyświetleń: 13260
 102. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 13256
 103. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2013
  Wyświetleń: 12833
 104. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2012
  Wyświetleń: 12773
 105. Usługi Komunalne
  Wyświetleń: 12755
 106. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12754
 107. Strategia rozwoju gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 12744
 108. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 12532
 109. Wynajmowanie lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 12407
 110. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12305
 111. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 12276
 112. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12261
 113. Formularze podatkowe 2011
  Wyświetleń: 12073
 114. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12054
 115. Rada Miejska w Głubczycach - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 11990
 116. OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 11909
 117. Zwolnienia podatkowe 2011
  Wyświetleń: 11908
 118. Odroczenia, ulgi, umorzenia
  Wyświetleń: 11744
 119. Regulacje prawne
  Wyświetleń: 11669
 120. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 11655
 121. DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 11644
 122. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2020 roku
  Wyświetleń: 11609
 123. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 11324
 124. Projekty aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 11260
 125. GTBS Sp. z o.o. - INFORMACJE
  Wyświetleń: 10906
 126. Oferty - GTBS sp. z o.o.
  Wyświetleń: 10902
 127. Zapytania ofertowe do 130 000 zł - w 2021 roku
  Wyświetleń: 10826
 128. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2014
  Wyświetleń: 10743
 129. Podatki 2015
  Wyświetleń: 10711
 130. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 10707
 131. Budżet 2012
  Wyświetleń: 10690
 132. Burmistrz - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10545
 133. Stawki podatkowe 2012
  Wyświetleń: 10491
 134. Formularze podatkowe 2012
  Wyświetleń: 10472
 135. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 10398
 136. Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10372
 137. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 10348
 138. Dowody osobiste
  Wyświetleń: 10164
 139. Wybory Samorządowe w 2018 roku
  Wyświetleń: 9967
 140. 2013-05-02 WYKONANIE ALTANY REKREACYJNEJ WRAZ Z MEBLAMI (ŁAWKI 5 SZT. STÓŁ 1 SZT.) W MIEJSCOWOŚCI LENARCICE NA DZIAŁCE NR 112/2.
  Wyświetleń: 9935
 141. Podatki 2014
  Wyświetleń: 9912
 142. Budżet 2013
  Wyświetleń: 9911
 143. Podatki 2016
  Wyświetleń: 9900
 144. Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej VII kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 9786
 145. Usługi Komunalne - przetargi i ogłoszenia
  Wyświetleń: 9759
 146. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9674
 147. Sprawy meldunkowe
  Wyświetleń: 9473
 148. Zwolnienia podatkowe 2012
  Wyświetleń: 9449
 149. GTBS Sp. z o.o. - OFERTA
  Wyświetleń: 9119
 150. GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia ARCHIWUM lata: 2005-2010
  Wyświetleń: 8984
 151. Formularze podatkowe 2013
  Wyświetleń: 8941
 152. Formularze podatkowe 2014
  Wyświetleń: 8861
 153. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2011
  Wyświetleń: 8725
 154. GTBS Sp. z o.o. - Przetargi/Ogłoszenia 2011-2014
  Wyświetleń: 8663
 155. Załatwianie spraw - Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8611
 156. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
  Wyświetleń: 8514
 157. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2015
  Wyświetleń: 8508
 158. Zapytania ofertowe do 30 000 € - w 2019 roku
  Wyświetleń: 8491
 159. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 8486
 160. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2014
  Wyświetleń: 8375
 161. Karty Usług
  Wyświetleń: 8262
 162. Podatki 2017
  Wyświetleń: 8198
 163. GTBS Sp. z o.o. - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 8147
 164. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 8119
 165. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7990
 166. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 7912
 167. Kodeks etyczny
  Wyświetleń: 7790
 168. Budżet 2014
  Wyświetleń: 7725
 169. 2011-08-18 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP
  Wyświetleń: 7622
 170. Konsultacje programu współpracy na 2015 r.
  Wyświetleń: 7287
 171. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 7261
 172. Statut Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 7252
 173. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 7083
 174. Nabór na zadania z zakresu rozwoju sportu
  Wyświetleń: 7074
 175. Wybory do SEJMU RP i do SENATU RP zarządzone na dzień 25 października 2015
  Wyświetleń: 7066
 176. Regulmin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 7020
 177. Narodowy Spis Powszechny 2011
  Wyświetleń: 7018
 178. Budżet 2015
  Wyświetleń: 7009
 179. REFERENDUM 2015
  Wyświetleń: 6990
 180. Paszporty
  Wyświetleń: 6914
 181. Informacje
  Wyświetleń: 6841
 182. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6718
 183. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 6645
 184. Formularze podatkowe 2016
  Wyświetleń: 6547
 185. Formularze podatkowe 2015
  Wyświetleń: 6546
 186. Zarząd Oświaty Kultury i Sportu - nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6506
 187. 2013-03-19 Budowa i eksploatacja Farmy Wiatrowej Zawiszyce.
  Wyświetleń: 6377
 188. BURMISTRZ GŁUBCZYC OGŁASZA KONSULTACJE DOT. PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 6358
 189. Ośrodek Pomocy Społecznej - przetargi i ogłoszenia
  Wyświetleń: 6237
 190. Podatki 2018
  Wyświetleń: 6201
 191. 2012-10-18 Malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach ul. Dworcowa 2
  Wyświetleń: 6188
 192. Numer PESEL
  Wyświetleń: 6187
 193. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 6179
 194. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2011 ROK - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 6173
 195. Załatwianie spraw - Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 6161
 196. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2012 ROK - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 5998
 197. 2011-08-05 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 4.626.217 PLN Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO 2011 R.
  Wyświetleń: 5970
 198. 2012-04-19 REMONT SANITARIATÓW ŚWIETLICY W PIETROWICACH.
  Wyświetleń: 5959
 199. Informacja adresowa
  Wyświetleń: 5956
 200. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 5868
 201. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5828
 202. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 5796
 203. 2011-10-04 ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA
  Wyświetleń: 5716
 204. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 5643
 205. 2011-09-05 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU,REKONSTRUKCJI I RENOWACJI BUDYNKU BRAMNEGO Z CZĘŚCIĄ OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 5606
 206. 2013-05-2013 ZAKUP I DOSTAWA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ - ZADASZENIA NA PLAC ZABAW DLA SOŁECTWA LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 5566
 207. 2012-03-13 Wyniki konkursu na zadania publiczne
  Wyświetleń: 5562
 208. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 5528
 209. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5475
 210. 2014-04-10 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głubczyce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5438
 211. 2011-07-07 REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP
  Wyświetleń: 5421
 212. PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 5349
 213. 2014-06-26 PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 5313
 214. 2014-10-01 Konserwację i rekonstrukcję drzwi wejściowych do przedszkola w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami I-III w Grobnikach ul. Św. Jana 13
  Wyświetleń: 5297
 215. Konsultacje STRATEGII ROZWOJU Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 5295
 216. 2011-12-13 REMONT I RENOWACJA BUDYNKU BRAMNEGO I CZĘŚCI OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W GŁUBCZYCACH WG PROJEKTU - ETAP I.
  Wyświetleń: 5288
 217. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5274
 218. Protokoły - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5264
 219. Budżet 2017
  Wyświetleń: 5259
 220. 2011-12-15 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW NA WYKONANIE OGRODZENIA W MIEJSCOWOŚCI ZAWISZYCE.
  Wyświetleń: 5243
 221. 2011-08-18 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 5204
 222. 2011-12-15 ZAKUP I DOSTAWA WYKASZARKI SPALINOWEJ DLA SOŁECTWA GROBNIKI.
  Wyświetleń: 5184
 223. 2012-09-26 PRZENIESIENIE I USTAWIENIE FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 5178
 224. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2013
  Wyświetleń: 5169
 225. Formularze podatkowe 2017
  Wyświetleń: 5166
 226. 2012-11-19 Zakup i dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do realizacji projektu Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w szkołach podstawowych Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 5133
 227. 2011-09-01 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE.
  Wyświetleń: 5128
 228. 2011-09-05 PROJEKT REMONTU I WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA POSESJI NR 2 PRZY UL.CHROBREGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 5128
 229. 2011-12-07 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW NA WYKONANIE POSADZKI ŻYWICZNEJ NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 5075
 230. Sprawozdania finansowe 2011
  Wyświetleń: 5054
 231. Zalesianie gruntów porolnych w ramach Programu dla Odry 2006
  Wyświetleń: 5035
 232. 2011-11-16 ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 4997
 233. KOMISJA OŚWIATY I KULTURY
  Wyświetleń: 4936
 234. 2012-02-01 Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w miejscowości Nowy Rożnów 6 na działce o numerze ewidencyjnym 32/1.
  Wyświetleń: 4904
 235. Przetargi 2021
  Wyświetleń: 4887
 236. DORAŹNA KOMISJA INWENTARYZACYJNA
  Wyświetleń: 4881
 237. 2011-08-25 KONSERWACJA ROWU W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE PRZY DZIAŁKACH GMINNYCH NR. 108 I 121. ( II )
  Wyświetleń: 4874
 238. Podatki 2019
  Wyświetleń: 4857
 239. 2011-12-05 WYKONANIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W RAMACH PROJEKTU NR PL.3.22/2.2.00/09.01512."CZESKO - POLSKA BAZA KULTURALNO - TURYSTYCZNA GŁUBCZYCE - KRNOV".
  Wyświetleń: 4851
 240. 2013-08-06 WYKONANIE PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA UL.MONIUSZKI, BAŁUCKIEGO, KLASZTORNEJ, ZAKONNEJ, PLACU JÓZEFA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 4829
 241. 2011-11-25 WYKONANIE '' AKTUALIZACJI PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE".
  Wyświetleń: 4813
 242. Zawiadomienia innych organów
  Wyświetleń: 4796
 243. 2011-10-11 UPRZĄTNIĘCIE PŁYT AZBESTOWYCH Z DROGI GMINNEJ RELACJI ZUBRZYCE - KRZYŻOWICE NR 853 OBRĘB ZUBRZYCE ORAZ DROGI NR 796 OBRĘB BOGDANOWICE.
  Wyświetleń: 4772
 244. Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc w sprawie wolnych lokali użytkowych
  Wyświetleń: 4771
 245. 2011-11-16 PRZEBUDOWA I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 4751
 246. 2011-07-05 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH - ETAP II: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH - ŚCIANA ZACHODNIA
  Wyświetleń: 4737
 247. 2012-12-03 Zakup i dostawa pozostałego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w szkołach podstawowych Gminy Głubczyce”
  Wyświetleń: 4734
 248. 2011-10-13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO PN.PRZEDBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 4730
 249. 2011-01-13 Budowa zbiorników na zboże wraz z przenośnikiem ślimakowym i suszarnią w Zubrzycach
  Wyświetleń: 4721
 250. Projekt budżetu na 2012 oraz WPF
  Wyświetleń: 4719
 251. 2011-10-20 ODBUDOWA ROWU W MIEJSCOWOŚCI STUDZIENICA.
  Wyświetleń: 4715
 252. Projekt budżetu na 2013 oraz WPF
  Wyświetleń: 4684
 253. 2016-09-09 Zapytanie cenowe na realizację i emisję spotu telewizyjnego dotyczącego Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 4683
 254. KOMISJA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 4676
 255. Obwieszczenia Starosty przekazane zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Wyświetleń: 4672
 256. 2013-12-13 Zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Głubczyce w terminie od 02 stycznia do 27 czerwca 2014r
  Wyświetleń: 4671
 257. 2012-01-24 Budowa dwóch hal na potrzeby zakładu produkcji urządzeń grzewczych w Dobieszowie
  Wyświetleń: 4667
 258. 2011-07-29 Zalesienie gruntów porolnych wraz z przygotowaniem gleby i ochroną przed zwierzyną, w ramach Programu dla Odry 2006
  Wyświetleń: 4666
 259. KOMISJA ZDROWIA, SPORTU I REKREACJI
  Wyświetleń: 4633
 260. KOMISJA MIESZKALNICTWA I ZASOBÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 4622
 261. 2013-01-09 Zapytanie cenowe - środki czystości
  Wyświetleń: 4620
 262. Dożynki Gminne Bogdanowice 2016 - zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 4613
 263. 2014-03-19 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Fiat STILO
  Wyświetleń: 4608
 264. 2011-11-08 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ OGRODZENIA W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 4601
 265. Obwieszczenie o LIII Sesji RM
  Wyświetleń: 4597
 266. Zgromadzenia publiczne
  Wyświetleń: 4584
 267. 2011-09-12 ZAKUP I DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO 19 SZTUK SZTALUG STUDYJNYCH, BUKOWYCH,TRÓJNÓG.
  Wyświetleń: 4571
 268. 2011-11-15 REMONT POSADZKI ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 4569
 269. 2012-09-27 Transport i utylizacja opon rolniczych z miejscowości Głubczyce
  Wyświetleń: 4568
 270. 2013-01-09 Zapytanie cenowe - materiały biurowe
  Wyświetleń: 4564
 271. 2012-03-01 TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 2
  Wyświetleń: 4538
 272. Obwieszczenie o II Sesji RM
  Wyświetleń: 4529
 273. 2012-11-19 WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 4501
 274. 2011-10-24 WYKONANIE PROJEKTU ALTANY WRAZ Z DOKONANIEM ZGŁOSZENIA DO STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH ORAZ WYKONANIE JEJ KONSTRUKCJI ( BEZ POKRYCIA ) DLA MIEJSCOWOŚCI TARNKOWA.
  Wyświetleń: 4500
 275. DORAŹNA KOMISJA REGULAMINOWO-STATUTOWA
  Wyświetleń: 4499
 276. 2017-01-26 Indywidualna interpretacja podatkowa
  Wyświetleń: 4493
 277. DORAŹNA KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 4493
 278. 2012-02-28 OGŁOSZENIE NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2012 R. - Termin składania ofert do 15 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4466
 279. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE, W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ GRUNTY WSI ZAWISZYCE
  Wyświetleń: 4445
 280. 2012-12-06 ZAKUP I DOSTAWA 8 SZT.STALOWYCH SŁUPÓW PIŁKOCHWYTÓW (80x80mm) O WYSOKOŚCI 4 M WRAZ Z TULEJAMI NA BOISKO SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE.
  Wyświetleń: 4432
 281. 2012-11-30 WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 4415
 282. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 2017 roku
  Wyświetleń: 4409
 283. 2011-10-11 WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ " PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW DROGI GMINNEJ - ULICY KOŚCIUSZKI I ULICY GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH" W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011.
  Wyświetleń: 4394
 284. 2012-11-22 WYKONANIE PODŁOGI Z KOSTKI BRUKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA NA DZ. NR 24/4.
  Wyświetleń: 4378
 285. Obwieszczenie o XXXV Sesji RM
  Wyświetleń: 4366
 286. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK - KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 4361
 287. 2011-09-21 REMONT CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY.
  Wyświetleń: 4356
 288. 2012-01-25 WYDRUK ULOTEK DOTYCZĄCYCH ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.
  Wyświetleń: 4344
 289. 2013-06-05 Ogłoszenie - zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach, w okresie sezonu letniego 2013
  Wyświetleń: 4344
 290. 2012-11-09 ZAKUP ENERGII ELEKTYCZNEJ.
  Wyświetleń: 4342
 291. 2012-08-09 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOPARKO-ŁADOWARKI
  Wyświetleń: 4341
 292. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4335
 293. KOMISJA ORGANIZACYJNO-BUDŻETOWA
  Wyświetleń: 4333
 294. Obwieszczenia Wojewody przekazane zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Wyświetleń: 4326
 295. 2011-11-16 Wykonanie utwardzenia przy szatni w Chowiąży.
  Wyświetleń: 4322
 296. 2012-03-09 WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA KOSTKĘ BETONOWĄ SZARĄ GR. 8 CM, NA DZIAŁCE NR 392 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA.
  Wyświetleń: 4322
 297. 2011-09-12 WYKONANIE UPORZĄDKOWANIA "DZIKIEGO WYSYPISKA" NA DRODZE GMINNEJ NR 190 W OBRĘBIE WSI RADYNIA.
  Wyświetleń: 4321
 298. 2012-02-16 Budowa magazynu wyrobów gotowych na terenie zakładu "GALMET"
  Wyświetleń: 4309
 299. 2017-02-08 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 4295
 300. 2011-03-22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą techniczną dla aglomeracji Lisięcice
  Wyświetleń: 4284
 301. 2012-08-20 PROJEKT I WYKONANIE PIELĘGNACJI DRZEWOSTANU ALEI LIPOWEJ W KLISINIE - POMNIKA PRZYRODY
  Wyświetleń: 4283
 302. 2011-10-11 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 4270
 303. 2011-09-27 WYKONANIE 1 SZT. TABLICY PCV O WYMIARACH 700X1000 ORAZ JEJ MONTAŻ
  Wyświetleń: 4259
 304. 2011-10-11 UPRZĄTNIĘCIE PAPY Z DROGI GMINNEJ NR 199/1 W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW.
  Wyświetleń: 4254
 305. Obwieszczenie o XXII Sesji RM
  Wyświetleń: 4253
 306. 2012-12-05 REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 14.
  Wyświetleń: 4249
 307. Konsultacje projektu uchwały RM dotyczącej trybu powołania Rady Pożytku Publicznego
  Wyświetleń: 4242
 308. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 4242
 309. 2011-10-28 WYKONANIE PROJEKTU ALTANY WRAZ Z DOKONANIEM ZGŁOSZENIA DO STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH DLA MIEJSCOWOŚCI TARNKOWA.
  Wyświetleń: 4231
 310. 2013-07-29 AKTUALIZACJA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE ORAZ OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017 DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 4230
 311. 2013-12-24 OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ OPINII W SPRAWIE PODZIAŁU W FORMIE POSTANOWIENIA DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 4228
 312. 2013-12-19 UPORZĄDKOWANIE TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA O NR. EW. 136 - OBRĘB NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA
  Wyświetleń: 4221
 313. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2017 r.
  Wyświetleń: 4220
 314. 2012-05-07 BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDANOWICE.
  Wyświetleń: 4208
 315. Obwieszczenie o LII Sesji RM
  Wyświetleń: 4200
 316. 2012-10-17 Zakup usług edukacyjnych na potrzeby szkół podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w kl. I-III w szkołach podstawowych Gminy Głubczyce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4196
 317. Budżet 2018
  Wyświetleń: 4193
 318. 20130-10-09 Wykonanie opasek z kiszki faszynowej na rowie gminnym działka nr 409 w Nowej Wsi Głubczyckiej
  Wyświetleń: 4189
 319. Obwieszczenie XXXIV RM
  Wyświetleń: 4187
 320. 25-11-2013 REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICZKI
  Wyświetleń: 4186
 321. 2013-01-31 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 4183
 322. 2011-11-24 REMONT POSADZKI ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA. (II)
  Wyświetleń: 4175
 323. 2013-12-13 NAPRAWA DRÓG GMINNYCH UL. RYBNICKIEJ I UL. STELMACHA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 4175
 324. Obwieszczenie o XXV Sesji RM
  Wyświetleń: 4143
 325. 2012-10-05 WYMIANA PODŁOGI Z DESEK W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 4138
 326. 2011-11-21 ZAKUP,DOSTAWA ORAZ MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA BRACISZÓW.
  Wyświetleń: 4133
 327. 2012-12-03 WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO PO BUDOWIE DROGI GMINNEJ LEWICE - ZUBRZYCE ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM PROJEKTEM ORGANIZACJI RUCHU.
  Wyświetleń: 4119
 328. 2013-04-04 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEPUSTU DROGOWEGO WRAZ Z UTWARDZENIEM PARKINGU NA DZIAŁCE NR 222/1 W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 4115
 329. 2012-11-06 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 12 I 14 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 4109
 330. 2012-08-02 OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE, W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEGO GRUNTY WSI ZAWISZYCE
  Wyświetleń: 4089
 331. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
  Wyświetleń: 4081
 332. Obwieszczenie XXVIII Sesja RM. 26 września 2012
  Wyświetleń: 4077
 333. 2017-01-26 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108624 O ULICY SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, PLEBISCYTOWEJ I MONIUSZKI W GŁUBCZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ RONDA.
  Wyświetleń: 4075
 334. 2012-02-22 Budowa zbiornika na RSM w miejscowości Bogdanowice Kolonia
  Wyświetleń: 4072
 335. 2013-11-29 ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 4071
 336. 2013-06-04 Budowa zbiornika na gnojowicę typu laguna na terenie Zakładu Rolnego Gołuszowice
  Wyświetleń: 4064
 337. 2014-05-14 PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC KOLEJOWEJ I KRNOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 4061
 338. 2013-08-21 ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W CZASIE PRZEWOZU DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 4056
 339. Zamówienia publiczne - profil nabywcy 2011
  Wyświetleń: 4054
 340. 2013-05-06 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 4053
 341. 2011-06-03 Zmiana sposobu użytkowania części hal magazynowych w zakładzie produkcyjnym firmy GALMET w Głubczycach przy ul. Raciborskiej 36 na hale produkcyjne
  Wyświetleń: 4051
 342. 2012-02-13 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ BUDYNKU SOCJALNO-KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 4048
 343. 2011-08-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny DPS w Klisinie.
  Wyświetleń: 4044
 344. Obwieszczenie XXIX Sesja RM. 24 października 2012
  Wyświetleń: 4044
 345. 2011-10-11 WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU NR CZ.3.22/2.2.00/09.01512. CZESKO - POLSKA BAZA KULTURALNO TURYSTYCZNA GŁUBCZYCE - KRNOV.
  Wyświetleń: 4031
 346. 2016-09-07 Zapytanie cenowe na wydruk materiałów promocyjnych w postaci ulotek oraz plakatów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 4028
 347. 2013-01-23 Budowa mieszalni pasz wraz z silosami zbożowymi, koszem zasypowym i podnośnikiem kubełkowym w Klisinie.
  Wyświetleń: 4017
 348. 2012-08-21 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 4014
 349. Obwieszczenie XXIII sesja RM. 25 kwietnia 2012
  Wyświetleń: 4012
 350. 2012-08-02 Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego firmy "GALMET Sp.z o.o." Spółka Komandytowa
  Wyświetleń: 4010
 351. 2013-11-14 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KARUZELI TARCZOWEJ Z KIEROWNICĄ I ŁAWECZKAMI POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA OPAWICA
  Wyświetleń: 4000
 352. 2011-08-31 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBRZYCY
  Wyświetleń: 3998
 353. 2012-10-30 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W KIETLICACH.
  Wyświetleń: 3993
 354. Jednostki pomocnicze - Aktualności
  Wyświetleń: 3988
 355. 2011-07-14 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE
  Wyświetleń: 3987
 356. Obwieszczenie XXXVII o sesji RM
  Wyświetleń: 3982
 357. 2014-06-11 PRZEBUDOWA ULICY BUKOWEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3979
 358. 2012-01-18 Obwieszczenie Burmistrza w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach o wykazie kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 3977
 359. 2012-11-09 PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KLISINO.
  Wyświetleń: 3976
 360. 2013-04-18 I Publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali gastronomicznych
  Wyświetleń: 3970
 361. 2012-01-23 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 3968
 362. Obwieszczenie o VII Sesji RM
  Wyświetleń: 3965
 363. 2012-05-10 PRZEDBUDOWA POMIESZCZEŃ SALI POD ANIOŁEM RATUSZA MIEJSKIEGO NA BIURA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I USC URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3955
 364. Podatki 2020
  Wyświetleń: 3955
 365. 2014-05-20 USUWANIE DRZEW Z CMENTARZY W GMINIE GŁUBCZYCE W 2014r. - ZMIANA
  Wyświetleń: 3948
 366. 2011-07-05 REMONT SANITARIATÓW NA I PIĘTRZE ORAZ NATRYSKÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGDANOWICACH
  Wyświetleń: 3945
 367. 2012-10-30 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W SŁAWOSZOWIE.
  Wyświetleń: 3942
 368. 2011-09-23 Zmiana sposobu użytkowania istniejących magazynów na zakład produkcji urządzeń grzewczych w Dobieszowie
  Wyświetleń: 3937
 369. Obwieszczenie o LI Sesji RM
  Wyświetleń: 3926
 370. Obwieszczenie o XLIX Sesji RM
  Wyświetleń: 3926
 371. 2012-02-10 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA SPORTOWEGO W LISIĘCICACH
  Wyświetleń: 3922
 372. 2011-10-19 ZAKUP I DOSTAWA 10 KOMPLETÓW JADALNYCH ( 10 STOŁÓW I 40 KRZESEŁ ) DLA SOŁECTWA CHRÓSTNO.
  Wyświetleń: 3919
 373. 2013-10-30 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3918
 374. Formularze podatkowe 2018
  Wyświetleń: 3915
 375. Obwieszczenie o VI Sesji RM
  Wyświetleń: 3915
 376. 2013-11-04 MALOWANIE ELEWACJI ŚWIETLICY W CHOMIĄŻY
  Wyświetleń: 3897
 377. 2014-01-29 - OGŁOSZENIE NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2014 R.
  Wyświetleń: 3897
 378. 2012-05-14 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W POMORZOWICZKACH.
  Wyświetleń: 3888
 379. 2012-03-21 WYKONANIE OGRODZENIA PRZY DDP - UL. CHROBREGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3883
 380. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 3879
 381. 2015-08-06 SFINANSOWANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GŁUBCZYCE POPRZEZ PRZEJĘCIE DŁUGU W KWOCIE 9507147,90 ZŁ.
  Wyświetleń: 3878
 382. KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3878
 383. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE ZA 2013 ROK - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 3878
 384. 2015-09-03 Wykonanie i wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 12
  Wyświetleń: 3877
 385. 2012-08-14 KONSERWACJA GONTOWEGO POKRYCIA DACHU BASZTY PRZY UL. SIENKIEWICZA Z ZABYTKOWEGO UKŁADU MURÓW OBRONNYCH M. GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3875
 386. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY I WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3866
 387. 2013-03-25 WYMIANA OKIEN I CYKLINOWANIE PARKIETU W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE.
  Wyświetleń: 3863
 388. 2015-03-11 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW W GŁUBCZYCACH - PLAC JANA PAWŁA II
  Wyświetleń: 3861
 389. 2012-01-25 Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Równe
  Wyświetleń: 3856
 390. 2014-09-23 REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE
  Wyświetleń: 3856
 391. Obwieszczenie XXXVIII o sesji RM
  Wyświetleń: 3850
 392. 2013-11-25 WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO ZGODNIE Z ZATWIERDZONĄ ORGANIZACJĄ RUCHU DLA UL. MONIUSZKI, BAŁUCKIEGO, KLASZTORNEJ, ZAKONNEJ, PLACU JÓZEFA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3847
 393. 2012-04-06 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI UL. OPAWSKA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM.
  Wyświetleń: 3846
 394. 2012-07-23 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚCIBORZYCE MAŁE.
  Wyświetleń: 3835
 395. 2013-01-02 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY W 2013 ROKU - PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM, WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 3834
 396. 2013-08-23 WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 3828
 397. Obwieszczenie o V Sesji RM
  Wyświetleń: 3825
 398. 2012-07-05 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3824
 399. 2016-09-12 Zapytanie cenowe na wykonanie materiałów w postaci długopisów, notesów, teczek, prezentacji dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 3818
 400. 2011-10-19 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 2 SZTUK BRAMEK STALOWYCH DO PIŁKI RĘCZNEJ O WYMIARACH 3 X 2 M DLA SOŁECTWA KRASNE POLE.
  Wyświetleń: 3817
 401. 2012-05-24 PRZENIESIENIE I USTAWIENIE FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 3805
 402. 2014-04-17 Remont sanitariatów I i II piętra w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach ul. Kochanowskiego 31
  Wyświetleń: 3802
 403. 2014-10-30 PRZEBUDOWA GARAŻU NA SZATNIĘ PRZY BOISKU SPORTOWYM W POMORZOWICACH
  Wyświetleń: 3790
 404. Obwieszczenie XXXIX o sesji RM
  Wyświetleń: 3784
 405. 2014-10-03 REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 3783
 406. 2012-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Lisięcice
  Wyświetleń: 3762
 407. 2014-06-04 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W NOWYM ROŻNOWIE.
  Wyświetleń: 3761
 408. 2013-12-13 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH W ROKU 2014.
  Wyświetleń: 3756
 409. 2012-08-24 WYKONANIE DRENAŻU ŚWIETLICY W ZUBRZYCACH.
  Wyświetleń: 3749
 410. 2013-02-22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIEJSKIEGO BASENU KĄPIELOWEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3749
 411. 2015-10-07 REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3748
 412. 2012-10-18 WYMIANA PODŁOGI Z DESEK W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 3746
 413. 2012-09-06 WYKONANIE STROPU PODWIESZONEGO W ŚWIETLICY, W MOKREM.
  Wyświetleń: 3745
 414. 2012-02-27 ZAPYTANIE CENOWE NA DOSTAWĘ TUSZÓW I TONERÓW DO DRUKAREK
  Wyświetleń: 3733
 415. 2015-02-09 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 3731
 416. 2012-05-08 BUDOWA SZATNI KONTENEROWEJ NA BOISKU W MIEJSCOWOŚCI ZOPOWY.
  Wyświetleń: 3728
 417. 2014-12-31 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
  Wyświetleń: 3724
 418. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2018
  Wyświetleń: 3722
 419. 2014-11-05 WYKONANIE OGRZEWANIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KIETLICACH ZA POMOCĄ GAZU PROPAN BUTAN WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA OGRZEWANIA
  Wyświetleń: 3719
 420. 2012-04-13 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 3717
 421. Zbiórki publiczne i zgromadzenia
  Wyświetleń: 3713
 422. 2011-01-13 Budowa linii nasiennej na terenie Gospodarstwa Rolnego Widok
  Wyświetleń: 3708
 423. 2012-02-28 ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO I TERENU PRZYLEGŁEGO NA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA
  Wyświetleń: 3696
 424. 2014-10-29 SADZENIE DRZEW NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W GŁUBCZYCACH, DEBRZYCY, DOBIESZOWIE, ZAWISZYCACH, ZOPOWYCH.
  Wyświetleń: 3695
 425. 2012-10-09 PRZENIESIENIE I USTAWIENIE FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 3693
 426. Obwieszczenie o IX Sesji RM
  Wyświetleń: 3691
 427. Obwieszczenie XXVI sesja RM. 11 lipca 2012
  Wyświetleń: 3690
 428. 2013-10-24 OCIEPLENIE REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  Wyświetleń: 3688
 429. 2013-08-20 ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  Wyświetleń: 3687
 430. 2012-02-23 REMONT ŚWIETLICY TOWARZYSTWA KULTURALNO - SPOŁECZNEGO ROMÓW W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3682
 431. Projekt wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2017 roku
  Wyświetleń: 3682
 432. 2012-06-05 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA WIDOK.
  Wyświetleń: 3677
 433. 2016-09-14 Zapytanie cenowe na świadczenie usługi wynajmu sali konferencyjnej na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 3675
 434. 2012-02-14 ZAPYTANIE CENOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY STACJONARNEGO LODOWISKA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3673
 435. 2011-11-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Lisięcice
  Wyświetleń: 3671
 436. 2012-03-27 REMONT BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ORAZ REMONT SZATNI SPORTOWEJ I JEJ WYPOSAŻENIE W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY.
  Wyświetleń: 3665
 437. 2014-08-04 Przerób odpadów z tworzyw sztucznych w Klisinie
  Wyświetleń: 3663
 438. 2012-10-08 OPRACOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ NIEZBĘDNEJ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PLANOWANEGO PROJEKTU INFORMATYCZNEGO „Rozwój e-usług Urzędu Miejskiego w Głubczycach”
  Wyświetleń: 3654
 439. 2017-06-23 WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN (INIEKCJI KRYSTALICZNEJ) BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 6 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3654
 440. Stawki dotacji na rok 2017 w oparciu subwencję oświatową obowiązujące na jednego ucznia lub wychowanka szkól i placówek oświatowych prowadzony przez inne podmioty niż Gmina Głubczyce
  Wyświetleń: 3654
 441. 2012-07-04 REMONT STADIONU PRZY PLACU SPORTOWYM 1 W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3646
 442. 2011-12-02 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Lisięcicach
  Wyświetleń: 3642
 443. 2013-03-22 REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 14.
  Wyświetleń: 3636
 444. 2012-08-02 Ogłoszenie przetargu - zapewnienie opieki dzieciom w czasie przewozu do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 3629
 445. 2013-02-08 Zapytanie cenowe - Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w związku z zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 3627
 446. Archiwum-Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3618
 447. 2013-09-27 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3617
 448. 2012-06-06 ZAPYTANIE CENOWE-KONSERWACJA ROWU WRAZ Z UMOCNIENIEM SKARP W KIETLICACH
  Wyświetleń: 3612
 449. 2013-03-22 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE NA DZIAŁCE NR 885/4.
  Wyświetleń: 3605
 450. 2012-04-12 PROJEKT TECHNICZNY UZBROJENIA TERENÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3604
 451. 2012-05-09 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 3602
 452. Obwieszczenie o XXXVI sesji RM
  Wyświetleń: 3597
 453. 2012-10-23 WYKONANIE PODŁOGI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA NA DZ. NR 24/4.
  Wyświetleń: 3595
 454. 2012-03-09 PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 W GŁUBCZYCACH DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
  Wyświetleń: 3593
 455. 2012-07-02 REMONT DACHU NA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ ZARZĄDU OŚWIATY KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH UL. OLIMPIJSKA 1
  Wyświetleń: 3593
 456. 2012-06-06 ZAPYTANIE CENOWE-KONSERWACJA ROWU W GOŁUSZOWICACH
  Wyświetleń: 3586
 457. 2015-06-30 Zapytanie cenowe - przygotowanie banerów na Dożynki Gminno-Powiatowe Głubczyce 2015
  Wyświetleń: 3585
 458. 2011-08-04 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 3584
 459. 2014-01-03 PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE.
  Wyświetleń: 3580
 460. 2017-01-12 Ogłoszenie o wolnych lokalach
  Wyświetleń: 3580
 461. 2012-02-29 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 3573
 462. 2015-08-04 KONCEPCJA I PROJEKT BUDOWY KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3567
 463. 2014-12-31 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2015 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ W SFERZE KULTURY I SZTUKI
  Wyświetleń: 3564
 464. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3564
 465. 2012-08-30 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ 1 SZTUKI TABLICY INFORMACYJNEJ (O WYMIARACH MIN 50x80cm) Z CZARNEGO GRANITU TYPU "SZWED" NAPIS W KOLORZE SREBRZONYM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM.
  Wyświetleń: 3562
 466. 2012-10-04 BUDOWA LODOWISKA STACJONARNEGO W GŁUBCZYCACH W RAMACH PROGRAMU BIAŁY ORLIK 2012
  Wyświetleń: 3559
 467. 2011-08-02 WYKONANIE ŚCIEKU Z KOSTKI BRUKOWEJ W NOWEJ WSI.
  Wyświetleń: 3556
 468. 2012-10-09 Rozbudowa i przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła o obsadzie przekraczającej 210 DJP
  Wyświetleń: 3553
 469. 2012-10-15 WYKONANIE OPASKI PRZY UL.KAROLA MIARKI W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3551
 470. 2013-03-01 Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce na rok 2013
  Wyświetleń: 3551
 471. 2011-12-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w miejscowości Lisięcice
  Wyświetleń: 3550
 472. 2012-08-23 WYMIANA 4 SZT. OKIEN W SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDANOWICE.
  Wyświetleń: 3548
 473. 2011-12-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazu ś/c w miejscowości Gadzowice, dz. nr 366/1,365,267 i 274/9
  Wyświetleń: 3537
 474. 2012-10-30 MONTAŻ OGRZEWACZA GAZOWEGO W ŚWIETLICY W GOŁUSZOWICACH
  Wyświetleń: 3537
 475. Obwieszczenie o L Sesji RM
  Wyświetleń: 3535
 476. 2015-08-19 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3533
 477. 2012-02-14 ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ZADANIA "PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W GŁUBCZYCACH"
  Wyświetleń: 3532
 478. 2013-09-23 ZAKUP I DOSTAWA KOSIARKI SPALINOWEJ - TRAKTOREK DLA MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 3532
 479. 2012-10-30 WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH NIEPODLEGŁOŚCI 12-14
  Wyświetleń: 3531
 480. 2015-09-30 REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE.
  Wyświetleń: 3529
 481. 2011-08-05 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW REKREACYJNYCH WSI KLISINO.
  Wyświetleń: 3526
 482. 2012-07-12 REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI I-III W KLISINIE
  Wyświetleń: 3524
 483. 2012-08-01 ZAKUP ORAZ DOSTAWA 120M2 BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI EUROFLEX NA PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚĆI LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 3515
 484. Obwieszczenie XLI o sesji RM
  Wyświetleń: 3515
 485. 2014-05-05 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Fiat STILO
  Wyświetleń: 3510
 486. 2012-09-07 PRZEBUDOWA ULICY OPAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3509
 487. 2014-12-15 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2015 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ RODZINY, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 3504
 488. Zaktualizowane stawki dotacji na rok 2017 w oparciu o wydatki bieżące gminnych placówek oświat. obowiązujące na jednego ucznia lub wych. szkół i placówek oświat. prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Głubczyce (Stawki nie dot. dzieci niepełnospr.)
  Wyświetleń: 3504
 489. 2013-03-14 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC W SPRAWIE WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OŚRODKA REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO - CAMPING NR 240 W PIETROWICACH
  Wyświetleń: 3503
 490. 2012-10-19 WYKONANIE ALTANY REKREACYJNEJ NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE ZGODNIE Z OPRACOWANYM PROJEKTEM TECHNICZNYM.
  Wyświetleń: 3496
 491. 2013-05-10 DOCIEPLENIE ŚCIAN SZATNI SPORTOWEJ W BOGDANOWICACH.
  Wyświetleń: 3494
 492. 2012-03-02 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE.
  Wyświetleń: 3484
 493. 2013-06-11 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 365 W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE
  Wyświetleń: 3482
 494. GTBS Sp. z o.o. - ARCHIWUM
  Wyświetleń: 3482
 495. 2012-08-31 ZAPYTANIE CENOWE-SORTY MUNDUROWE
  Wyświetleń: 3480
 496. 2015-02-20 UTWORZENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŚCIBORZYCE MAŁE
  Wyświetleń: 3477
 497. 2013-08-06 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3475
 498. Przedszkole Nr 2
  Wyświetleń: 3473
 499. 2014-06-27 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACACH ZABAW NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3471
 500. 2012-07-02 WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA KOSTKĘ BETONOWĄ SZARĄ GR. 8 CM, NA DZIAŁCE NR 392 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA.
  Wyświetleń: 3470
 501. 2014-05-13 I publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali znajdujących się na terenie Basenu kąpielowego w Głubczycach
  Wyświetleń: 3468
 502. 2013-03-13 Obwieszczenie - wiosenna deratyzacja
  Wyświetleń: 3467
 503. 2013-05-14 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 3466
 504. 2015-05-04 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3465
 505. 2012-05-10 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3464
 506. 2013-03-20 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MOKRE.
  Wyświetleń: 3464
 507. 2012-08-13 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA ŁAMANEGO DROGOWEGO FRAKCJI 0-32 (NIESORT) ORAZ 0-63 (NIESORT) DLA SOŁECTWA LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 3463
 508. 2013-07-19 REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MOKRE
  Wyświetleń: 3462
 509. 2012-11-20 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu na punkt skupu złomu i metali kolorowych w Klisinie 145.
  Wyświetleń: 3459
 510. 2013-11-07 WYKONANIE INSTALACJI C.O. W ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI MOKRE
  Wyświetleń: 3445
 511. Obwieszczenie o XLVIII Sesji RM
  Wyświetleń: 3440
 512. Obwieszczenie o XXVIII RM
  Wyświetleń: 3440
 513. 2013-03-20 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 3434
 514. 2014-04-01 Wykaz wolnych lokali użytkowych znajdujących się na terenie Miejskiego Basenu Kąpielowego w Głubczycach przeznaczonych do oddania w najem w sezonie letnim 2014
  Wyświetleń: 3433
 515. Obwieszczenie o X Sesji RM
  Wyświetleń: 3433
 516. Obwieszczenie XL o sesji RM
  Wyświetleń: 3433
 517. 2013-05-27 - I Publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu gastronomicznego - Pietrowice
  Wyświetleń: 3432
 518. 2013-10-16 WYKONANIE CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH PRZY SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI
  Wyświetleń: 3431
 519. 2014-04-17 REMONT DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3431
 520. 2012-04-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Głubczyce Sady,obręb ewidencyjny Lwowiany, działki nr 22/5 i 13
  Wyświetleń: 3429
 521. Wyjaśnienia i informacje PKW część III - zgłaszanie kandydatów do rady gminy,miasta
  Wyświetleń: 3427
 522. 2012-02-14 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUBCZYCE W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ GRUNTY WSI ZAWISZYCE
  Wyświetleń: 3424
 523. 2013-09-11 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE
  Wyświetleń: 3422
 524. 2013-11-08 WYKONANIE CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH PRZY SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI
  Wyświetleń: 3422
 525. 2012-09-21 ZAPYTANIE OFERTOWE - DYREKTOR ZARZĄDU OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W GŁUBCZYCACH OGŁASZA NABÓR NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZAJĘĆ DODATKOWYCH
  Wyświetleń: 3421
 526. 2012-07-05 ROBOTY ELEKTRYCZNE I BUDOWLANE W PRZEDSZKOLU NR 3 W GŁUBCZYCACH UL. WAŁOWA 4
  Wyświetleń: 3420
 527. 2014-04-03 REMONT PRZEPUSTU W NOWEJ WSI GŁUBCZYCKIEJ
  Wyświetleń: 3420
 528. 2012-05-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiorników wody pitnej w miejscowości Głubczyce Sady na działkach nr 22/5 i 22/4
  Wyświetleń: 3417
 529. Obwieszczenie o IV Sesji RM
  Wyświetleń: 3407
 530. 2012-02-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 18+315 w miejscowości Grobniki
  Wyświetleń: 3406
 531. 2012-05-11 Przebudowa przepustu drogowego w Grobnikach
  Wyświetleń: 3405
 532. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015 ROK - KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 3405
 533. 2011-07-29 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W CHOMIĄŻY.
  Wyświetleń: 3404
 534. 2012-08-10 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SALI POD ANIOŁEM RATUSZA MIEJSKIEGO NA BIURA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH I USC URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3404
 535. 2012-11-28 Modrnizacja węzła osadowego oczyszczalni ścieków w Głubczycach
  Wyświetleń: 3404
 536. 2013-09-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołuszowice, na działkach nr 649/3, 650 i 652
  Wyświetleń: 3404
 537. 2012-06-20 ROBOTY BUDOWLANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 GŁUBCZYCE UL. DWORCOWA 2
  Wyświetleń: 3403
 538. 2012-06-28 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW I BOISKA W MIEJSCOWOŚCI LENARCICE NA DZIAŁCE NR 112/2.
  Wyświetleń: 3400
 539. 2012-05-17 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI PIETROWICE NA DZIAŁCE NR 138.
  Wyświetleń: 3393
 540. 2012-06-15 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CHOMIĄŻA NA DZIAŁCE NR 232.
  Wyświetleń: 3393
 541. 2013-01-29 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku usługowego (dom pomocy społecznej, motel)z infrastrukturą tech.,budowa sieci wodociągowej, Nowy Rożnów
  Wyświetleń: 3391
 542. 2015-06-25 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE VI-NABÓR
  Wyświetleń: 3389
 543. 2012-09-24 WYKONANIE,DOSTAWA ORAZ MONTAŻ SOLARNEJ LAMPY PARKOWEJ PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3388
 544. 2012-04-06 REMONT ŚWIETLICY W GOŁUSZOWICACH.
  Wyświetleń: 3384
 545. 2013-08-02 WYKONANIE DRENAŻU BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 3375
 546. 2013-10-18 UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ KAMIENIEM ŁAMANYM W MIEJSCOWOŚCI STARA WIEŚ
  Wyświetleń: 3374
 547. 2015-09-03 REMONT ULICY KOSZAROWEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3373
 548. 2019-05-09 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2018 ZOKiS
  Wyświetleń: 3371
 549. 2013-09-19 PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ WRAZ Z INSTALACJĄ I PRZYŁĄCZENIEM GAZU DO BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 14 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3364
 550. 2013-05-15 ZAKUP I DOSTAWA OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ - ZADASZENIE NA PLACU ZABAW DLA SOŁECTWA LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 3362
 551. 2012-04-30 OPRACOWANIE DOK. TECH. ZAGOSP. TERENU PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO SŁUŻĄCEGO RÓWNOCZEŚNIE JAKO TEREN SPOT. INTEGRACYJNYCH TJ.UTWARDZENIE POW. ORAZ WYK. ODPŁYWU WODU DESZCZOWEJ Z TERENU PRZYSTANKU DO POTOKU W M. PIELGRZYMÓW NA DZ.NR 84/1 I 84/2.
  Wyświetleń: 3361
 552. 2013-04-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazu ś/c w miejscowości Gołuszowice
  Wyświetleń: 3360
 553. 2015-03-30 OCHRONA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW W CZASIE "DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH"
  Wyświetleń: 3360
 554. 2014-09-08 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ LATARNI SOLARNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3358
 555. 2012-01-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazu ś/c w miejscowości Gadzowice, dz. nr 366/1,365,267 i 274/9
  Wyświetleń: 3354
 556. 2013-05-28 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3354
 557. 2013-10-16 WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWE SADY
  Wyświetleń: 3354
 558. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA KONIEC KADENCJI - KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 3352
 559. 2012-06-22 PRZYSTOSOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 2, DO WARUNKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH - ETAP I ROBOTY BUDOWLANE
  Wyświetleń: 3348
 560. Obwieszczenie XXXII o sesji RM
  Wyświetleń: 3347
 561. 2016-09-14 Zapytanie cenowe na świadczenie usług cateringowych realizowanych na terenie miasta Głubczyce w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 3345
 562. 2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Morawskiej w Głubczycach
  Wyświetleń: 3343
 563. Projekt budżetu na 2014 oraz WPF
  Wyświetleń: 3336
 564. 2012-08-09 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 3.925.982 PLN DLA GMINY GŁUBCZYCE Z PRZEZNACZENIE NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO 2012 R.
  Wyświetleń: 3335
 565. Obwieszczenie o III Sesji RM
  Wyświetleń: 3331
 566. Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 31 sierpnia 2013r. zmarł w wieku 60 lat Pan Józef Pich
  Wyświetleń: 3330
 567. 2011-08-04 Dokumentacja projektowa Budowa/przebudowa ulicy Bukowej w Głubczycach
  Wyświetleń: 3329
 568. 2012-05-30 ZAPYTANIE CENOWE - DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH
  Wyświetleń: 3325
 569. 2012-08-13 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Głubczyckiej zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD do wyposażenia kuchni
  Wyświetleń: 3316
 570. 2012-04-16 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA ŁAMANEGO DROGOWEGO PRZEZNACZONEGO DO REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3313
 571. 2013-09-04 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOBIESZOWIE
  Wyświetleń: 3310
 572. 2013-05-17 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE NA DZIAŁCE NR 108.
  Wyświetleń: 3309
 573. 2012-06-05 Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach oraz Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego w Pietrowicach w okresie sezonu letniego 2012
  Wyświetleń: 3304
 574. Obwieszczenie XXVII Sesja RM. 3 września 2012
  Wyświetleń: 3302
 575. 2012-07-23 WYMIANA OKNA I DRZWI, REMONT POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W KRÓLOWEJ.
  Wyświetleń: 3293
 576. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 3291
 577. 2013-09-06 Zapytanie cenowe - konserwacja rowu w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 3290
 578. Budżet 2019
  Wyświetleń: 3289
 579. 2014-05-14 REMONT ELEWACJI ŚWIETLICY W DOBIESZOWIE
  Wyświetleń: 3288
 580. 2012-04-03 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH STANOWIACYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3287
 581. 2013-06-14 NAPRAWA PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 3287
 582. 2013-10-04 WYKONANIE CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH PRZY SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI
  Wyświetleń: 3285
 583. 2013-07-05 WYKONANIE I DOSTARCZENIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE- I ETAP"WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH RPOWO 2007-2013
  Wyświetleń: 3279
 584. 2013-08-06 REMONT CHODNIKA ORAZ PARKINGU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY
  Wyświetleń: 3279
 585. 2013-02-08 Zapytanie cenowe - wydruk ulotek dotyczących praw i obowiązków właścicieli nieruchomości dot. utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 3278
 586. 2013-02-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Bernacicach Górnych
  Wyświetleń: 3273
 587. Obwieszczenie o XXX Sesji RM
  Wyświetleń: 3269
 588. 2016-12-21 Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 3264
 589. 2015-10-09 Zapytanie cenowe - Sukcesywna dostawa transportem dostawcy opału w ilości do 80 ton do świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach
  Wyświetleń: 3263
 590. 2011-12-15 ZAKUP I DOSTAWA KAMIENIA - NIESORT SZAROGŁAZOWY 0-63 DLA SOŁECTWA STARA WIEŚ.
  Wyświetleń: 3262
 591. 2012-04-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 18+315 w miejscowości Grobniki
  Wyświetleń: 3260
 592. 2013-10-16 WYKONANIE POKRYCIA DACHU W LWOWIANACH
  Wyświetleń: 3260
 593. 2012-09-03 PRZENIESIENIE I USTAWIENIE FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI.
  Wyświetleń: 3256
 594. 2013-02-08 Montaż stojaków piętrzących wodę oraz przebudowa zastawki na stawach w Pielgrzymowie
  Wyświetleń: 3256
 595. 2012-02-06 Ogłoszenie przetargu na opiekę nad dziećmi podczas przewozów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 3253
 596. 2012-07-20 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIDOK.
  Wyświetleń: 3251
 597. 2012-12-17 Rozbudowa linii nasiennej i budowa instalacji do magazynowania gazu płynnego w ZR Widok
  Wyświetleń: 3251
 598. Obwieszczenie o XLIII Sesji RM
  Wyświetleń: 3248
 599. 2013-03-21 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ 120 M PIŁKOCHWYTU ZA BRAMKAMI NA BOISKU W MIEJSCOWOŚCI KLISINO.
  Wyświetleń: 3246
 600. 2013-05-07 ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE NA DZIAŁCE NR 227.
  Wyświetleń: 3246
 601. 2012-09-25 DOSTAWA OPAŁU DO URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH I SOŁECTW GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3245
 602. 2013-05-15 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
  Wyświetleń: 3244
 603. 2013-06-06 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ TABLICY PAMIATKOWEJ NA GRUNCIE Z PŁYTY GRANITOWEJ O GRUBOŚCI 6 CM I ŚREDNICY 140 CM GÓRA PŁOMIENIOWANA DOTYCZĄCEJ PROJEKTU NR WND-RPOP.06.01.00-16-027/10 PN."REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP"
  Wyświetleń: 3244
 604. 2011-06-09 WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2011 R.
  Wyświetleń: 3238
 605. 2013-06-06 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ POD ALTANĄ W MIEJSCOWOŚCI TARNKOWA NA DZIAŁCE NR 59/4.
  Wyświetleń: 3238
 606. 2013-06-06 Umocnienie skarp w Bogdanowicach
  Wyświetleń: 3237
 607. 2013-10-10 NAPRAWA PRZEPUSTU PRZY DRODZE GMINNEJ (DZIAŁKA NR 539) W MIEJSCOWOŚCI BRACISZÓW
  Wyświetleń: 3236
 608. 2015-03-11 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3235
 609. 2012-07-12 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PIETROWICE.
  Wyświetleń: 3234
 610. 2012-08-06 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW I BOISKA W MIEJSCOWOŚCI LENARCICE NA DZIAŁCE NR 112/2.
  Wyświetleń: 3233
 611. 2015-05-07 OPS w Głubczycach ogłasza przetarg na ZAKUP POSIŁKÓW W FORMIE JEDNEGO GORĄCEGO DANIA
  Wyświetleń: 3233
 612. 2013-03-20 ŚWIADCZENIE SERWISI SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3232
 613. 2014-03-10 - WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2014 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM A TAKŻE W SFERZE KULTURY I SZTUKI
  Wyświetleń: 3227
 614. 2013-05-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Zakładu Wodociągowego przy ul. Kołłątaja w Głubczycach
  Wyświetleń: 3221
 615. Wyjaśnienia i informacje PKW część I - zgłaszanie komitetów wyborczych wyborców
  Wyświetleń: 3216
 616. 2013-10-25 ZAKUP I DOSTAWA SIATKI POLIPROPYLENOWEJ ZIELONEJ 60x4 m, OCZKO 8x8 cm, GRUBOŚĆ SPLOTU SIATKI 5 mm DLA MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE
  Wyświetleń: 3215
 617. 2012-09-06 REMONT ŚWIETLICY W BERNACICACH.
  Wyświetleń: 3214
 618. 2013-10-25 ZAKUP, DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-32 (NIESORT) ORAZ 0-63 (NIESORT) DLA SOŁECTWA TARNKOWA
  Wyświetleń: 3214
 619. 2011-07-28 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ.
  Wyświetleń: 3213
 620. 2013-06-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Zakładu Wodociągowego przy ul. Kołłtaja w Głubczycach
  Wyświetleń: 3213
 621. 2015-01-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Radynia
  Wyświetleń: 3213
 622. 2012-07-18 REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL.KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH PROGRAMU REMONTUJEMY ABY LEPIEJ MIESZKAĆ.
  Wyświetleń: 3210
 623. 2013-03-22 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI NA DZIAŁCE NR 709.
  Wyświetleń: 3210
 624. 2014-04-18 WYKONANIE PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU SKRZYŻOWANIA UL.KOZIELSKIEJ Z UL.KOPERNIKA W GŁUBCZYCACH ORAZ DOSTAWA WYKONANIE I MONTAŻ OZNAKOWANIA NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU SKRZYŻOWANIA UL.KOZIELSKIEJ I KOPERNIKA
  Wyświetleń: 3207
 625. MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3203
 626. 2012-08-30 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ 1 SZTUKI TABLICY INFORMACYJNEJ (O WYMIARACH MIN 50x80 cm) Z CZARNEGO GRANITU TYPU "SZWED" NAPIS W KOLORZE SREBRZONYM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM
  Wyświetleń: 3202
 627. Obwieszczenie XXIV sesja RM. 06 czerwiec 2012
  Wyświetleń: 3202
 628. 2013-03-07 ZORGANIZOWANIE I ADMINISTROWANIE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3194
 629. 2013-05-21 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ POD ALTANĄ W MIEJSCOWOŚCI TARNKOWA NA DZIAŁCE NR 59/4.
  Wyświetleń: 3192
 630. Obwieszczenie XXXIII o sesji RM
  Wyświetleń: 3192
 631. 2014-05-14 REMONT ELEWACJI ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 3190
 632. 2013-07-12 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOBIESZOWIE
  Wyświetleń: 3187
 633. 2013-09-06 WYKONANIE ŁAPACZA WODY W DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERNATÓW
  Wyświetleń: 3186
 634. 2013-04-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lekkiego masztu kratownicowego na dachu budynku świetlicy w miejscowości Chomiąża
  Wyświetleń: 3185
 635. 2013-04-12 ZAKUP I DOSTAWA NAMIOTU 6x12m DLA SOŁECTWA ZOPOWY OSIEDLE.
  Wyświetleń: 3185
 636. 2013-07-19 REMONT ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GOŁUSZOWICE
  Wyświetleń: 3184
 637. 2013-08-13 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ŚWIETLICY W POMORZOWICZKACH
  Wyświetleń: 3184
 638. 2014-02-07 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 3183
 639. 2012-06-19 REMONT KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W PRZEDSZKOLU NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 33
  Wyświetleń: 3182
 640. 2013-01-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w Bernacicach Górnych
  Wyświetleń: 3181
 641. 2013-05-21 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 365 W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE.
  Wyświetleń: 3181
 642. 2015-12-29 Posiłki dla podopiecznych OPS w Głubczycach w 2016 roku - zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 3181
 643. Obwieszczenie XXXI sesja RM. 7 grudnia 2012
  Wyświetleń: 3177
 644. 2013-09-18 ZAKUP I DOSTAWA SORTÓW MUNDUROWYCH NA WYPOSAŻENIE STRAŻY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3176
 645. 2013-06-24 PRZEBUDOWA ULICY MORAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3174
 646. 2013-08-06 PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3163
 647. Żłobek
  Wyświetleń: 3162
 648. 2012-07-18 ZAKUP ORAZ DOSTAWA 40 SZT. KRZESEŁ SKŁADANYCH DLA MIEJSCOWOŚCI BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 3161
 649. 2015-05-18 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE
  Wyświetleń: 3155
 650. 2015-05-07 Negocjacje na sprzedaż pojazdu marki LUBLIN
  Wyświetleń: 3148
 651. 2013-07-12 WYKONANIE DRENAŻU BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 3144
 652. 2015-09-09 Przebudowa drogi w ciągu ulicy św. Jana w Grobnikach wraz z remontem mostu.
  Wyświetleń: 3143
 653. 2013-04-12 ZAKUP I DOSTAWA 2 SZT. NAMIOTÓW (NOWYCH LUB UŻYWANYCH) 6x12m DLA SOŁECTWA GROBNIKI.
  Wyświetleń: 3142
 654. 2013-05-29 POPRAWA SYTUACJI BYTOWEJ ROMÓW POPRZEZ REMONT LOKALI - REMONT ŚWIETLICY PRZY UL.KOSZAROWEJ 6 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3141
 655. 2015-05-7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1219O Bogdanowice Kolonia-Zubrzyce
  Wyświetleń: 3141
 656. 2013-06-18 WYKONANIE PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA UL. WAŁOWEJ W GŁUBCZYCACH ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ OZNAKOWANIA NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU DLA ULICY WAŁOWEJ W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3139
 657. Obwieszczenie o XLVI Sesji RM
  Wyświetleń: 3138
 658. 2013-10-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiaty - zadaszenia, w miejscowości Nowe Gołuszowice, obręb ewidencyjny Gołuszowice,na dz.nr 1/12
  Wyświetleń: 3133
 659. 2014-01-28 Zalesianie gruntów porolnych w ramach Programu dla Odry 2006
  Wyświetleń: 3131
 660. 2013-08-16 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW NA DZIAŁKACH NR 84/1 I 84/2
  Wyświetleń: 3130
 661. Obwieszczenie o XLIV sesji RM
  Wyświetleń: 3129
 662. 2014-09-03 MALOWANIE DACHU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 12
  Wyświetleń: 3128
 663. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3123
 664. 2013-06-10 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na najem lokalu gastronomicznego w Pietrowicach
  Wyświetleń: 3121
 665. 2017-06-21 Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 1 w Głubczycach. Wymiana oświetlenia na LED.
  Wyświetleń: 3121
 666. 2013-07-12 NAPRAWA PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  Wyświetleń: 3119
 667. 2012-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi powiatowej w miejscowości Pomorzowice
  Wyświetleń: 3116
 668. Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej VIII kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3113
 669. 2013-04-12 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŚCIBORZYCE MAŁE NA DZIAŁCE NR 281/1.
  Wyświetleń: 3103
 670. 2014-02-18 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Zakładu Wodociągowego przy ul.Kołłątaja w Głubczycach
  Wyświetleń: 3102
 671. 2012-12-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi powiatowej – zabudowa rowu otwartego, w miejscowości Pomorzowice
  Wyświetleń: 3100
 672. 2015-05-14 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA "REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH"
  Wyświetleń: 3100
 673. Formularze podatkowe 2019
  Wyświetleń: 3100
 674. 2011-07-08 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA I SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 3098
 675. 2013-03-22 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI NOWE SADY NA DZIAŁCE NR 14/14.
  Wyświetleń: 3098
 676. 2013-08-07 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO DLA SOŁECTWA KLISINO
  Wyświetleń: 3098
 677. 2012-07-05 REGULACJA I REMONT ROWU OTWARTEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KANAŁU RUROWEGO NA ODCINKU OD WYLOTU Z PRZEPUSTU POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 38 DO RZEKI CYNY W GŁUBCZYCACH-I ETAP.
  Wyświetleń: 3093
 678. 2013-07-08 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  Wyświetleń: 3090
 679. 2014-09-04 WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3090
 680. 2012-09-12 Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce w 2012r.
  Wyświetleń: 3089
 681. 2013-06-07 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPORTOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA I SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 3089
 682. Wyjaśnienia i informacje PKW część II - zgłaszanie komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń
  Wyświetleń: 3084
 683. Wyjaśnienia i informacje PKW część IV - zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  Wyświetleń: 3080
 684. 2017-01-10 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta z realizacji zadania dotyczącego przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 3076
 685. 2014-02-14 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2014 ROKU W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 3075
 686. 2012-08-23 Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach oraz Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego w Pietrowicach
  Wyświetleń: 3068
 687. 2012-10-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej Ø 110 PN-10, w miejscowości Równe, obręb ewidencyjny Równe, działki nr 614 i 618/1
  Wyświetleń: 3062
 688. 2014-05-09 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej sieci napowietrznej 15kV relacji Głubczyce - Klisino, w miejscowości Ściborzyce Małe
  Wyświetleń: 3052
 689. Obwieszczenie o XXVI Sesji RM
  Wyświetleń: 3050
 690. 2014-04-24 OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA GŁUBCZYCE (ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE ZMIANĘ USTALEŃ TEKSTOWYCH PLANU)
  Wyświetleń: 3049
 691. 2013-11-19 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3047
 692. 2015-04-24 WYKONANIE I URZĄDZENIE BOISKA DO GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 3047
 693. Obwieszczenie o XII Sesji RM
  Wyświetleń: 3046
 694. 2015-01-16 OGŁOSZENIE NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2015 R.
  Wyświetleń: 3042
 695. 2015-01-22 PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC STELMACHA I RYBNICKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 3042
 696. 2013-07-05 REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE GRYSEM I EMULSJĄ ASFALTOWĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 3041
 697. 2014-07-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE, Nowe Gołuszowice, działki nr 3/10, 3/6, 4, 5/1, 21, 22 i 23
  Wyświetleń: 3040
 698. 2011-12-22 OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2012 ROKU W SFERZE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ O...
  Wyświetleń: 3032
 699. 2014-08-06 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 3032
 700. 2014-07-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 50 PE, w miejscowości Gołuszowice, działka nr 656/1
  Wyświetleń: 3030
 701. 2014-09-09 Budowa stacji diagnostycznej wraz z parkingiem w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 3029
 702. 2013-10-16 ZAKUP I DOSTAWA SIATKI POLIPROPYLENOWEJ ZIELONEJ 60x4 m, OCZKO 8x8 cm, GRUBOŚĆ SPLOTU SIATKI 5 mm DLA MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE
  Wyświetleń: 3028
 703. 2015-07-06 UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW WNIOSKU O DOTACJĘ ZADANIA REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 3028
 704. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK - KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 3021
 705. 2011-07-28 BUDOWA ALTANY W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW
  Wyświetleń: 3020
 706. 2015-04-21 Sukcesywna dostawa 10 ton podchlorynu sodu oraz jednorazowa dostawa 600 kg siarczanu glinu
  Wyświetleń: 3019
 707. 2015-05-14 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA "PRZEBUDOWA ULICY ŚW. JANA W GROBNIKACH NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 38 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 WRAZ Z REMONTEM MOSTU"
  Wyświetleń: 3016
 708. 2016-12-22 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
  Wyświetleń: 3016
 709. 2013-02-11 WYNIKI KONKURSU NA ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3013
 710. 2011-07-21 ROBOTY ZEWNĘTRZNE PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZOWIE.
  Wyświetleń: 3009
 711. 2012-09-27 OGŁOSZENIE DODATKOWEGO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2012 R. - Termin składania ofert do 12 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3008
 712. 2013-06-06 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ 3 TABLIC INFORMACYJNYCH DWUSTRONNYCH (METALOWYCH) O MINIMALNYCH WYMIARACH 70 CM X 90 CM DOTYCZĄCYCH PROJEKTU NR WND-RPOP.06.01.00-16-027/10 PN. "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP"
  Wyświetleń: 3008
 713. 2012-07-12 REMONT POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z KLASAMI I-III W GROBNIKACH UL. ŚW. JANA 13
  Wyświetleń: 2999
 714. 2011-07-19 REMONT WLOTU DO ROWU ORAZ STUDNI REWIZYJNEJ I WODOŚCIEKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ.
  Wyświetleń: 2994
 715. 2013-03-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa lekkiego masztu kratownicowego na dachu budynku świetlicy w miejscowości Chomiąża
  Wyświetleń: 2991
 716. 2014-01-10 Zakup i dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2987
 717. 2015-06-26 REMONT PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWE
  Wyświetleń: 2984
 718. 2011-07-06 WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE
  Wyświetleń: 2982
 719. Obwieszczenie o XLII Sesji RM
  Wyświetleń: 2982
 720. 30-09- 2013 Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji na terenie miasta i gminy Głubczyce w 2013r.
  Wyświetleń: 2981
 721. 2015-04-30 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE
  Wyświetleń: 2980
 722. 2013-10-04 ZAKUP I DOSTAWA SIATKI POLIPROPYLENOWEJ ZIELONEJ 60x4 m, OCZKO 8x8 cm, GRUBOŚĆ SPLOTU SIATKI 5 mm DLA MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE
  Wyświetleń: 2977
 723. 2014-08-27 WYMIANA POKRYCIA DACHU REMIZY OSP W LISIĘCICACH
  Wyświetleń: 2975
 724. 2013-09-04 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W ŚWIETLICY W POMORZOWICZKACH
  Wyświetleń: 2971
 725. 2012-03-12 PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA NAJEM LOKALI GASTRONOMICZNYCH POSIADAJĄCYCH CZĘŚCIOWE WYPOSAŻENIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO-GASTRONOMICZNEJ
  Wyświetleń: 2968
 726. 2014-04-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa Zakładu Wodociągowego przy ul. Kołłątaja w Głubczycach
  Wyświetleń: 2960
 727. 2013-10-10 WYKONANIE DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNO
  Wyświetleń: 2956
 728. 2015-02-2 Przebudowa instalacji chowu i hodowli bydła - przebudowa jednej obory w Zakładzie Rolnym Gołuszowice
  Wyświetleń: 2956
 729. 2015-01-27 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2015 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ W SFERZE KULTURY I SZTUKI
  Wyświetleń: 2954
 730. 2012-10-19 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SOŁECTWA CHOMIĄŻA.
  Wyświetleń: 2949
 731. 2015-06-02 Remont murów oporowych w Ściborzycach Małych
  Wyświetleń: 2949
 732. 2013-12-06 Zmiana sposobu użytkowania istniejących hal magazynowych na hale produkcji pomp ciepła na terenie zakładu "GALMET Sp. z o.o."
  Wyświetleń: 2948
 733. 2012-09-24 WYKONANIE ORAZ MONTAŻ DWÓCH TABLIC INFORMACYJNYCH DWUSTRONNYCH (METALOWYCH) DOTYCZĄCYCH PROJEKTU "BUDOWA OBWODNICY W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE"
  Wyświetleń: 2947
 734. 2016-07-27 REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY PLACU ZGODY 6 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2943
 735. Zarząd Oświaty Kultury i Sportu - nabór na wolne stanowiska - Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
  Wyświetleń: 2941
 736. 2011-07-20 REMONT SANITARIATÓW SWIETLICY W PIETROWICACH.
  Wyświetleń: 2937
 737. 2011-07-19 REMONT ŚWIETLICY W KWIATONIOWIE.
  Wyświetleń: 2933
 738. 2013-11-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiaty - zadaszenia, w miejscowości Nowe Gołuszowice
  Wyświetleń: 2931
 739. 2014-07-22 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2931
 740. 2014-09-30 Obwieszczenie jesienna deratyzacja 2014
  Wyświetleń: 2931
 741. 2013-06-06 ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA W PRASIE DOTYCZĄCEGO REALIZACJI PROJEKTU NR WND-RPOP.06.01.00-16-027/10 PN. "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE - I ETAP"
  Wyświetleń: 2928
 742. 2013-09-04 - OGŁOSZENIE DODATKOWEGO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W 2013 R. Termin składania ofert do 18 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2927
 743. 2014-05-30 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE - V NABÓR
  Wyświetleń: 2927
 744. 2014-07-22 OCHRONA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW W CZASIE „Dożynek Gminnych Mokre 2014”
  Wyświetleń: 2925
 745. 2015-11-04 OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA GMINY GŁUBCZYCE ORAZ PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2923
 746. 2017-01-13 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU PN. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2922
 747. 2015-06-02 Konserwacja odcinka rowu w Bogdanowicach
  Wyświetleń: 2920
 748. 2012-02-07 OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY GŁUBCZYCE REALIZOWANE W 2012 ROKU W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
  Wyświetleń: 2919
 749. 2015-04-14 Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż samochodu osobowego marki Lublin
  Wyświetleń: 2916
 750. 2014-03-07 ZAKUP I DOSTAWA KOSIARKI SPALINOWEJ - TRAKTOREK DLA MIEJSCOWOŚCI OPAWICA
  Wyświetleń: 2915
 751. 2013-05-21 REMONT I NAPRAWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ 394 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA.
  Wyświetleń: 2914
 752. 2014-11-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oraz przebudowa części pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Radynia
  Wyświetleń: 2912
 753. 2012-12-19 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa budynku usługowego(dom pomocy społecznej,motel)z infrastrukturą tech.,budowa sieci wodociągowej-Nowy Rożnów
  Wyświetleń: 2904
 754. 2013-07-12 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW NA DZIAŁCE NR 84/1 I 84/2
  Wyświetleń: 2902
 755. 2013-08-21 MODERNIZACJA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LWOWIANY
  Wyświetleń: 2900
 756. Obwieszczenie Deratyzacja wiosenna 2014 rok
  Wyświetleń: 2900
 757. 2011-07-21 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, DLA SOŁECTWA DOBIESZÓW.
  Wyświetleń: 2897
 758. 2014-05-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 50 PE, w miejscowości Gołuszowice, na działce nr 656/1
  Wyświetleń: 2894
 759. 2014-08-06 REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LWOWIANY
  Wyświetleń: 2890
 760. 2018-01-26 ORGANIZACJA DOŻYNEK GMINNYCH W GADZOWICACH 2018
  Wyświetleń: 2887
 761. PARTNERSTWO NYSKIE - Strategia Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2887
 762. 2017-09-28 REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO (OFICYNA) PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 14A W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 2883
 763. 2013-09-26 ZAKUP I DOSTAWA SIATKI POLIPROPYLENOWEJ ZIELONEJ 60x4 m OCZKO 8x8, GRUBOŚĆ SPLOTU SIATKI 5 mm DLA MIEJSCOWOŚCI KRASNE POLE
  Wyświetleń: 2875
 764. 2014-02-28 Remont drogi powiatowej Gołuszowice-Nowa Wieś Głubczycka
  Wyświetleń: 2874
 765. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK - KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 2869
 766. 2013-08-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, w miejscowości Gołuszowice, na działkach o numerach ewidencyjnych 649/3, 650 i 652.
  Wyświetleń: 2861
 767. 2016-03-11 PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC SUDECKIEJ, ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I KARPACKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2860
 768. 2013-06-04 Realizacja stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Głubczycach na ul. Rożnowskiej.
  Wyświetleń: 2858
 769. 2013-06-06 WYKONANIE I DOSTARCZENIE DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU "REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GŁUBCZYCE- I ETAP"WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH RPOWO 2007-2013
  Wyświetleń: 2857
 770. 2016-05-20 REMONT ULICY MICKIEWICZA WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2856
 771. 2013-07-15 Umocnienie skarp odcinka110 mb w Bogdanowicach
  Wyświetleń: 2855
 772. 2013-03-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągu ś/c wraz z przyłączami gazu ś/c w miejscowości Gołuszowice
  Wyświetleń: 2853
 773. 2015-11-25 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2853
 774. 2013-08-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wiaty - zadaszenia, w miejscowości Nowe Gołuszowice, na działce o numerze ewidencyjnym 1/12
  Wyświetleń: 2852
 775. Obwieszczenie XXX Sesja RM. 28 listopada 2012
  Wyświetleń: 2849
 776. 2016-06-14 REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE.
  Wyświetleń: 2835
 777. 2013-08-27 KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN. "PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W GŁUBCZYCACH" W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ W OKRESIE GWARANCJI NA WYKONANIE ROBOTY
  Wyświetleń: 2827
 778. Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2822
 779. 2014-02-18 PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 2820
 780. 2015-06-02 Konserwacja rowu - obręb wsi Bernacice
  Wyświetleń: 2813
 781. 2011-07-01 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE MIASTA GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2812
 782. Gimnazja - Przetargi i Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 2807
 783. 2011-07-15 ZAKUP, DOSTAWA KOSIARKI I WYKASZARKI SPALINOWEJ DLA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE
  Wyświetleń: 2805
 784. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2016 r.
  Wyświetleń: 2801
 785. 2013-11-14 UPORZĄDKOWANIE DZIKIEGO WYSYPISKA W MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI NA DZIAŁCE NR 1208 OBRĘB GROBNIKI
  Wyświetleń: 2800
 786. 2014-06-05 Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie Basenu Kąpielowego w Głubczycach okresie sezonu letniego 2014 r.
  Wyświetleń: 2796
 787. Rejestr zbiorów danych osobowych
  Wyświetleń: 2794
 788. 2014-03-19 Obwieszczenie wykaz kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2014 roku
  Wyświetleń: 2789
 789. 2014-08-05 ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W CZASIE PRZEWOZU DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2786
 790. 2015-05-24 Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie basenu kąpielowego w Głubczycach w okresie sezonu letniego 2015
  Wyświetleń: 2783
 791. 2016-07-01 Zapytanie cenowe - Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020
  Wyświetleń: 2773
 792. 2013-08-02 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIELGRZYMÓW NA DZIAŁKACH NR 84/1 I 84/2
  Wyświetleń: 2766
 793. 2013-11-14 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ KARUZELI TARCZOWEJ Z KIEROWNICĄ I ŁAWECZKAMI POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA CIERMIĘCICE
  Wyświetleń: 2766
 794. 2015-01-08 Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2762
 795. 2015-03-13 Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż samochodu osobowego marki Lublin
  Wyświetleń: 2761
 796. 2013-05-14 REMONT DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2760
 797. 2011-07-14 NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM - PRZEBUDOWA PLACU PRZY UL. GDAŃSKIEJ W GŁUBCZYCACH - UTWARDZENIE TERENU, WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
  Wyświetleń: 2758
 798. 2015-05-22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie wewnętrznej sieci gazowej w miejscowości Nowe Gołuszowice
  Wyświetleń: 2758
 799. 2015-06-02 Konserwacja odcinka rowu gminnego w Lisięcicach wraz z umocnieniem płytami
  Wyświetleń: 2758
 800. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
  Wyświetleń: 2757
 801. 2016-07-01 REMONT BUDYNKU SZATNI NA STADIONIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2756
 802. 2011-07-08 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ŚWIETLICY W BERNACICACH GÓRNYCH
  Wyświetleń: 2751
 803. Stawki dotacji na rok 2017 w oparciu o wydatki bieżące gminnych placówek oświatowych obowiązujące na jednego ucznia lub wychowanka szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Głubczyce(stawki nie dotyczą dzieci niepełnosprawny)
  Wyświetleń: 2749
 804. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2019
  Wyświetleń: 2747
 805. 2013-10-10 WYKONANIE UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI KIETLICE
  Wyświetleń: 2746
 806. 2016-06-28 REMONT ULICY MICKIEWICZA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI.
  Wyświetleń: 2745
 807. 2013-08-27 KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN. "PRZEBUDOWA ULICY MORAWSKIEJ W GŁUBCZYCACH" W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ W OKRESIE GWARANCJI NA WYKONANIE ROBOTY
  Wyświetleń: 2744
 808. Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2744
 809. 2014-03-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej sieci napowietrznej 15kV relacji Głubczyce - Klisino, w miejscowości Ściborzyce Małe
  Wyświetleń: 2739
 810. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2736
 811. 2015-09-14 Obwieszczenie o jesiennej deratyzacji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2720
 812. 2014-09-19 PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GŁUBCZYCKA
  Wyświetleń: 2717
 813. Obwieszczenie o XI Sesji RM
  Wyświetleń: 2710
 814. 2014-01-20 WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY W ZAWISZYCACH
  Wyświetleń: 2703
 815. XVIII Sesja Rady Miejskiej 23-11-2011 godz.15:00
  Wyświetleń: 2703
 816. OGŁOSZENIE Otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2016 r. w sferze działalności na rzecz rodziny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2699
 817. 2014-03-27 ZAKUP I DOSTAWA 10 KPL. ŁAWOSTOŁÓW (10 STOŁÓW, 20 ŁAW) DLA SOŁECTWA GROBNIKI
  Wyświetleń: 2693
 818. PARTNERSTWO NYSKIE - Strategia Rynku Pracy i Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2685
 819. 2015-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacj transformatorowej 15/0,4 kV z linią napowietrzną 15 kV w Bogdanowice-Kolonia
  Wyświetleń: 2681
 820. 2015-09-04 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu ś/c DN 90/63 do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach
  Wyświetleń: 2678
 821. 2014-03-07 REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE GRYSAMI I EMULSJĄ ASFALTOWĄ PRZY UŻYCIU REMONTERA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 2676
 822. 2014-02-07 ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2673
 823. 2014-12-18 Spółka Usługi Komunalne w Głubczycach sprzeda samochód ciężarowy marki LIAZ – PIASKARKA
  Wyświetleń: 2669
 824. 2014-08-19 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 2666
 825. 2015-07-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN z elektrowni wiatrowych FW Zawiszyce do GPZ Głubczyce
  Wyświetleń: 2663
 826. Obwieszczenie o XLVII Sesji RM
  Wyświetleń: 2656
 827. 2014-04-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 180 PE, w miejscowości Nowe Gołuszowice, obręb ewidencyjny Gołuszowice
  Wyświetleń: 2655
 828. 2014-02-13 REMONT SZATNI SPORTOWEJ W BOGDANOWICACH
  Wyświetleń: 2654
 829. 2015-01-16 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY REALIZOWANE W 2015 R. W SFERZE DZIAŁALNOSCI NA RZECZ RODZINY, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
  Wyświetleń: 2653
 830. 2011-07-19 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻOWICE.
  Wyświetleń: 2644
 831. 2014-01-27 ZAKUP I DOSTAWA 3 SZT. ŁAWOSTOŁÓW DLA SOŁECTWA BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 2644
 832. 2015-08-17 ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W CZASIE PRZEWOZU DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2641
 833. 2015-01-21 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI NA GORĄCO NA DROGACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNELNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2637
 834. 2014-07-08 PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI MOKRE
  Wyświetleń: 2634
 835. Umowa Partnerska na rzecz Projektu Nie-Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne
  Wyświetleń: 2633
 836. 2017-02-23 Dostawa sprzętu gimnastycznego do przeprowadzenia Aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 2632
 837. 2015-07-29 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chróstno
  Wyświetleń: 2629
 838. 2017-02-23 Dostawa sprzętu nagłaśniającego do przeprowadzenia Zajęć relaksacyjno-pobudzających (muzyka, dźwięk) osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 2629
 839. Obwieszczenie o XLV Sesji RM
  Wyświetleń: 2627
 840. 2014-03-25 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA MOKRE KOLONIA
  Wyświetleń: 2625
 841. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Wyświetleń: 2623
 842. 2015-05-07 Ogłoszenie - II publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali znajdujących się na terenie Basenu kąpielowego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2614
 843. 2015-05-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyco wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie przebiegu trasy linii 15kV wraz z budową stacji transformatorowej w Radyni
  Wyświetleń: 2611
 844. Obwieszczenie o XIV Sesji RM
  Wyświetleń: 2607
 845. 2019-01-21 Informacja o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dz.u. z 2017r. poz. 2203)
  Wyświetleń: 2606
 846. 2014-02-03 ZAKUP I DOSTAWA 70 SZT. KRZESEŁ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZUBRZYCE
  Wyświetleń: 2605
 847. 2015-07-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie przebiegu trasy linii 15kV wraz z budową stacji transformatorowej DPS Radynia
  Wyświetleń: 2603
 848. 2015-07-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu ś/c DN 90/63 do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach
  Wyświetleń: 2600
 849. 2014-01-16 ZAKUP I DOSTAWA KOSIARKI SPALINOWEJ - TRAKTOREK DLA MIEJSCOWOŚCI GROBNIKI
  Wyświetleń: 2599
 850. Konsultacje oceny oddziaływania na środowisko projektu STRATEGII ROZWOJU OF PN 2020
  Wyświetleń: 2590
 851. Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2589
 852. 2014-01-07 ZAKUP I DOSTAWA PATELNI ELEKTRYCZNEJ PE 1R DLA SOŁECTWA NOWY ROŻNÓW.
  Wyświetleń: 2587
 853. 2014-04-09 Budowa hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego "GALMET Sp. z o.o." w Głubczycach
  Wyświetleń: 2583
 854. Zgłoszenie zgromadzenia w dniu 28.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2574
 855. 2014-03-07 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY GŁUBCZYCE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.
  Wyświetleń: 2572
 856. XI Sesja Rady Miejskiej 29-06-2011r. godz.14:00
  Wyświetleń: 2572
 857. Obwieszczenie o XXVII Sesji RM
  Wyświetleń: 2571
 858. 2012-09-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci wodociągowej Ø 110 PN-10, w miejscowości Równe, obręb ewidencyjny Równe, dz. nr 614 i 618/1
  Wyświetleń: 2570
 859. Wybory do SEJMU RP i do SENATU RP zarządzone na dzień 13 października 2019
  Wyświetleń: 2561
 860. 2015-04-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyco wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie wewnętrznej sieci gazowej od przyłącza gazowego do suszarni zboża w miejscowości Nowe Gołuszowice
  Wyświetleń: 2541
 861. 2011-10-21 Przebudowa stacji elelktroenergetycznej 110/15 kV GPZ Głubczyce
  Wyświetleń: 2540
 862. 2014-02-03 ZAKUP I DOSTAWA 10 KPL. ŁAWOSTOŁÓW (10 STOŁÓW, 20 ŁAW) DLA SOŁECTWA GROBNIKI
  Wyświetleń: 2529
 863. 2015-05-18 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyco wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chróstno
  Wyświetleń: 2505
 864. 2014-03-27 WYKONANIE PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ORAZ WYKONANIE I MONTAŻ OZNAKOWANIA NA PODSTAWIE ZATWIERDZONEGO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU CELEM WYKONANIA PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA DRODZE W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE
  Wyświetleń: 2502
 865. 2014-06-04 ZAKUP CZTERECH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2490
 866. Interpelacje i zapytania 2019
  Wyświetleń: 2485
 867. 2017-07-11 Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Gimnazjum nr 1 w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 31
  Wyświetleń: 2477
 868. 2014-03-07 ZAKUP I DOSTAWA ZMYWARKI DO NACZYŃ DLA SOŁECTWA PIETROWICE
  Wyświetleń: 2474
 869. 2016-12-21 Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie zajęć relaksacyjno-pobudzających (muzyka, dźwięk) osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach – jako uzupełnienie treningu ruchowego
  Wyświetleń: 2469
 870. 2015-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w DPS Klisino
  Wyświetleń: 2464
 871. 2015-10-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych 342/1 i 374 w miejscowości Gadzowice
  Wyświetleń: 2461
 872. 2017-08-17 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Żuk A-15
  Wyświetleń: 2459
 873. OGŁOSZENIE otwartego konkursu na zadania publiczne realizowane w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Wyświetleń: 2458
 874. 2015-08-18 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN z zespołu elektrowni wiatrowych FW Zawiszyce do GPZ Gł-ce
  Wyświetleń: 2457
 875. 2015-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyco wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie części pomieszczenia klatki schodowej na pomieszczenie pralni w DPS Klisino
  Wyświetleń: 2450
 876. Obwieszczenie o XXI Sesji RM
  Wyświetleń: 2447
 877. Formularze podatkowe 2020
  Wyświetleń: 2439
 878. Obwieszczenie o XIII Sesji RM
  Wyświetleń: 2439
 879. XVII Sesja Rady Miejskiej wnioskowa 14-11-2011 godz.11:00
  Wyświetleń: 2435
 880. 2015-02-24 Obwieszczenie wykaz kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2015 roku
  Wyświetleń: 2431
 881. 2017-11-23 Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Głubczycach - Remont pomieszczeń poddasza
  Wyświetleń: 2429
 882. 2017-03-20 Dostawa sprzętu gimnastycznego do przeprowadzenia Aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 2425
 883. Dożynki Gminne Bogdanowice 2016 - zapytanie cenowe - 2
  Wyświetleń: 2407
 884. 2015-09-08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części klatki schodowej na palarnię w DPS Klisino
  Wyświetleń: 2399
 885. 2017-02-09 PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2397
 886. 2017-01-30 Zapytanie cenowe na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2390
 887. 2017-06-26 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie wezwania osób o stwierdzonym zawłaszczeniu dróg gruntowych i rowów melioracyjnych oraz ich zwrotu na rzecz Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 2382
 888. PARTNERSTWO NYSKIE - Strategia Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2375
 889. 2014-03-07 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ 2 SZT. WIAT STADIONOWYCH NA BOISKU W MIEJSCOWOŚCI KLISINO
  Wyświetleń: 2364
 890. Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 2364
 891. 2017-06-09 Remont budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Wałowej 4 w Głubczycach
  Wyświetleń: 2357
 892. 2014-02-21 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ BETONOWEGO STOŁU DO GRY W PIŁKARZYKI POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA TARNKOWA
  Wyświetleń: 2356
 893. 2016-10-04 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary w granicach administracyjnych miasta Głubczyce (11 obszarów)
  Wyświetleń: 2351
 894. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2017 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,przeciwdziałania uzależnieniom oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 2348
 895. Budżet Obywatelski - Głubczyce 2019
  Wyświetleń: 2344
 896. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 2331
 897. Obwieszczenie o XX Sesji RM
  Wyświetleń: 2327
 898. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice
  Wyświetleń: 2327
 899. 2017-09-12 ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLISINIE O POMIESZCZENIA OSP I POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE - STAN SUROWY.
  Wyświetleń: 2325
 900. 2014-01-10 Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2320
 901. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2017 roku w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony zwierząt
  Wyświetleń: 2319
 902. 2017-04-27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.
  Wyświetleń: 2316
 903. 2014-01-22 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ LATARNIA SOLARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE
  Wyświetleń: 2315
 904. Rozbudowa drogi krajowej Nr 38 na odcinku Granica Państwa - Pietrowice
  Wyświetleń: 2315
 905. 2017-06-01 ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - I ETAP - PRZEDBUDOWA ULICY ALEJA ŚLĄSKA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2308
 906. Obwieszczenie o XV Sesji RM
  Wyświetleń: 2299
 907. 2018-02-01 PRZEBUDOWA ULICY WARSZAWSKIEJ I KRĘTEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2297
 908. 2015-11-17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych 342/1 i 374 w miejscowości Gadzowice
  Wyświetleń: 2296
 909. 2015-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Zmiana sposobu użytk. wraz z nadbudową części budynku byłej poczty na świetlicę w Ściborzycach Małych"
  Wyświetleń: 2295
 910. 2015-09-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie oraz zm. sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na przedszkole w Grobnikach
  Wyświetleń: 2287
 911. Przedszkola - Przetargi i Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 2285
 912. 2016-01-27 WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE.
  Wyświetleń: 2278
 913. 2015-08-21 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie przebiegu trasy linii 15kV wraz z budową stacji transformatorowej w Radyni
  Wyświetleń: 2269
 914. 2014-01-17 ZAKUP DOSTAWA I ROZŁADUNEK KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-63 (NIESORT) DLA SOŁECTWA BOGDANOWICE
  Wyświetleń: 2268
 915. Budżet 2020
  Wyświetleń: 2267
 916. 2016-04-28 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁUBCZYCACH UL. DWORCOWA 2
  Wyświetleń: 2264
 917. Uruchomienie punktu zbiórki odpadów na terenie istniejącej stacji demontażu pojazdów w Głubczycach ul. Oświęcimska 11, adaptacja istniejących pomieszczeń w związku z planowanym zwiększeniem ilości pojazdów poddawanych demontażowi
  Wyświetleń: 2261
 918. 2017-04-03 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2256
 919. 2017-05-24 REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ OZNACZONEJ DZIAŁKĄ NUMER 137 Z DOJAZDAMI BOCZNYMI W RADYNI.
  Wyświetleń: 2245
 920. 2016-02-15 USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2244
 921. 2015-08-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2243
 922. Przedszkole Nr 1
  Wyświetleń: 2241
 923. Przebudowa drogi gminnej nr 108624 O - ulicy Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej i Moniuszki w Głubczycach wraz z budową ronda
  Wyświetleń: 2240
 924. Przebudowa dróg w ciągu ul. Sobieskiego, Jana Pawła II, Moniuszki, Sienkiewicza i Królowej Jadwigi w Głubczycach wraz z przebudową skrzyżowania przy ul. Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 2237
 925. 2017-06-05 Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 1 w Głubczycach
  Wyświetleń: 2233
 926. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino
  Wyświetleń: 2230
 927. 2015-12-29 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa drogi w ciągu ulicy Św. Jana w Grobnikach wraz z remontem mostu".
  Wyświetleń: 2228
 928. 2016-04-14 REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI 14 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 2221
 929. Obwieszczenie o XXIX Sesji RM
  Wyświetleń: 2212
 930. Obwieszczenie o XVI Sesji RM
  Wyświetleń: 2201
 931. STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 2201
 932. 2015-03-12 Zapytanie ofertowe na sprzedaż wraz z dostawą farby do malowania basenów
  Wyświetleń: 2192
 933. 2016-09-16 Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych dla Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 2190
 934. XVI Sesja Rady Miejskiej 26-10-2011r. godz.15:30
  Wyświetleń: 2190
 935. XV Sesja Rady Miejskiej 28-09-2011r. godz.15:00
  Wyświetleń: 2187
 936. Obwieszczenie o XVII Sesji RM
  Wyświetleń: 2179
 937. Rozbudowa zakładu "Galmet Sp. z o.o." sp.k. o część magazynowo - produkcyjną w Głubczycach ul. Raciborska 36
  Wyświetleń: 2179
 938. XII Sesja Rady Miejskiej nieplanowana 28-07-2011r. godz.15:30
  Wyświetleń: 2173
 939. 2018-10-31 Informacja o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2203) – aktualizacja
  Wyświetleń: 2172
 940. 2016-01-28 WYKONANIE CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE - I ETAP.
  Wyświetleń: 2171
 941. OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2167
 942. 2018-02-09 AKTUALIZACJA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE ORAZ OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2018-2021 DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2164
 943. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2018 r.
  Wyświetleń: 2160
 944. Rozbudowa drogi krajowej nr 38 Granica Państwa - Pietrowice - zmiana decyzji
  Wyświetleń: 2156
 945. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 2153
 946. 2016-01-20 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI NA GORĄCO NA DROGACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE MIASTA I GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2150
 947. 2017-07-25 Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 2150
 948. Obwieszczenie o XIX Sesji RM
  Wyświetleń: 2148
 949. 2016-01-29 Ciąg pieszo-jezdny ul. Żeromskiego - Al. Lipowa w Głubczycach
  Wyświetleń: 2144
 950. 2013-09-26 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ CZĘŚCI URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA NOWE GOŁUSZOWICE
  Wyświetleń: 2137
 951. 2017-11-30 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 2135
 952. 2016-11-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej nN przewodem izolowanym w miejscowości Ciermięcice
  Wyświetleń: 2133
 953. Obwieszczenie o XVIII Sesji RM
  Wyświetleń: 2132
 954. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 2132
 955. 2015-11-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa drogi w ciągu ulicy Św. Jana w Grobnikach wraz z remontem mostu".
  Wyświetleń: 2129
 956. 2017-03-10 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.02.2017 Dostawa sprzętu gimnastycznego do przeprowadzenia aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 2111
 957. 2016-02-22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 2108
 958. Przedszkole Nr 3
  Wyświetleń: 2106
 959. XIV Sesja Rady Miejskiej 30-08-2011r. godz.14:00
  Wyświetleń: 2099
 960. 2017-02-16 REMONT ULICY MICKIEWICZA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI - ETAP II.
  Wyświetleń: 2098
 961. 2015-10-20 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu odmownej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowie stacj transformatorowej 15/0,4 kV z linią napowietrzną 15 kV w Bogdanowice-Kolonia
  Wyświetleń: 2088
 962. 2016-05-20 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE - VII NABÓR.
  Wyświetleń: 2086
 963. Fundusz Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 2086
 964. 2014-09-22 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW W PIETROWICACH
  Wyświetleń: 2084
 965. 2015-03-05 OBWIESZCZENIE o wolnych lokalach na terenie Miejskiego Basenu Kąpielowego w Głubczycach przeznaczonych do oddania w najem w sezonie letnim 2015
  Wyświetleń: 2080
 966. Protokoły - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2079
 967. 2016-05-25 ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 2066
 968. 2016-07-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w Gołuszowicach na dz. nr 151/7 i 152.
  Wyświetleń: 2065
 969. 2015-04-14 Ogłoszenie - I publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali znajdujących się na terenie Basenu kąpielowego w Głubczycach
  Wyświetleń: 2051
 970. Obwieszczenie o XXXIV Sesji RM
  Wyświetleń: 2046
 971. XIII Sesja Rady Miejskiej nieplanowana 19-08-2011r. godz.15:30
  Wyświetleń: 2042
 972. 2017-02-02 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Rozbudowie budynku DPS w Klisinie Filia Radynia o pomieszczenie palarni wraz z przebudową wiatrołapu.
  Wyświetleń: 2036
 973. 2016-08-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino.
  Wyświetleń: 2033
 974. 2015-12-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania DPS w Chomiąży na działce o nr ewidencyjnym 211"
  Wyświetleń: 2029
 975. 2016-05-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn.PRZEBUDOWA DROGI UL. ŻEROMSKIEGO-ALEJA LIPOWA (POMNIK PRZYRODY) W GŁUBCZYCACH, obszar Gadzowice i Lwowiany
  Wyświetleń: 2024
 976. Obwieszczenie o XXIII Sesji RM
  Wyświetleń: 2022
 977. 2016-01-12 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
  Wyświetleń: 2020
 978. 2016-09-06 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary w granicach adm. m. Głubczyce (5 obszarów) wraz z uzasadnieniem i prognozą oddz. na środowisko.
  Wyświetleń: 2017
 979. 2017-11-16 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 847 204 ZŁ. Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2017 R.
  Wyświetleń: 2010
 980. 2012-08-24 Adaptacja budynku kotłowni na warsztat elektromechaniki samochodowej w Głubczycach ul. Kołłątaja
  Wyświetleń: 2008
 981. 2017-01-23 Dostawa sprzętu gimnastycznego do aktywizacji ruchowej osób korzystających z DDP w Głubczycach
  Wyświetleń: 2001
 982. 2017-02-15 WYKONANIE CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI GADZOWICE - ETAP II.
  Wyświetleń: 1993
 983. STRATEGIA RYNKU PRACY OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 1992
 984. 2015-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.„Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy wraz z jej przebudową w Kietlicach".
  Wyświetleń: 1991
 985. 2016-01-11 Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia obejmującego zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 1989
 986. 2018-02-20 BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 2.
  Wyświetleń: 1988
 987. 2015-11-06 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na przedszkole w Grobnikach
  Wyświetleń: 1984
 988. STRATEGIA TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 1982
 989. 2016-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o podjęciu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy w Kietlicach
  Wyświetleń: 1981
 990. Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020”
  Wyświetleń: 1974
 991. 2017-05-11 Zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 1973
 992. 2016-02-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania DPS w Chomiąży na działce o nr ewidencyjnym 211"
  Wyświetleń: 1971
 993. 2016-08-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn. budowie fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Mokre Kolonia, na dz. nr 375/13, 539, 492, 357/1
  Wyświetleń: 1971
 994. 2017-10-09 ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLISINIE O POMIESZCZENIA OSP I POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE - STAN SUROWY.
  Wyświetleń: 1971
 995. 2016-04-28 REMONT PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY ULICY DWORCOWEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1963
 996. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 15.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1963
 997. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2020
  Wyświetleń: 1955
 998. 2016-04-28 REMONT PLACU SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1950
 999. 2016-01-29 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 1945
 1000. Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1944
 1001. Interpelacje i zapytania 2020
  Wyświetleń: 1943
 1002. 2016-01-11 Zapytanie cenowe na wykonanie zamówienia obejmującego zakup i dostawę środków czystości do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 1939
 1003. 2016-04-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacj transformatorowej 15/0,4 kV z linią napowietrzną 15 kV w Bogdanowice-Kolonia
  Wyświetleń: 1933
 1004. 2017-11-23 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów i Gołuszowice.
  Wyświetleń: 1932
 1005. Konsultacje STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNEGO Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1925
 1006. 2017-01-23 Dostawa sprzętu nagłaśniającego do zajęć relaksacyjno-pobudzających osób korzystających z DDP w Głubczycach
  Wyświetleń: 1923
 1007. 2016-05-05 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów w obrębie wsi Lwowiany
  Wyświetleń: 1918
 1008. Budżet Obywatelski - Głubczyce 2018
  Wyświetleń: 1917
 1009. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2018 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa,przeciwdziałania uzależnieniom oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1917
 1010. Projekt Uchwały w sprawie STRATEGII ROZWOJU OF PN 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku
  Wyświetleń: 1915
 1011. 2016-11-09 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(II)
  Wyświetleń: 1912
 1012. 2016-10-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Klisino.
  Wyświetleń: 1909
 1013. 2017-04-05 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO ASFALTOWYMI NA GORĄCO DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1899
 1014. 2016-02-29 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia, na dz. nr 789/1,789/2,249,206/2 w Bogdanowicach".
  Wyświetleń: 1897
 1015. 2016-03-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.„Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy wraz z jej przebudową w Kietlicach".
  Wyświetleń: 1888
 1016. 2017-03-01 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1887
 1017. 2016-03-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.budowie indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla DPS w Klisinie, filii w Radyni
  Wyświetleń: 1880
 1018. 2017-03-07 OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 38 NA ODCINKU GRANICY PAŃSTWA - PIETROWICE KM 0+000,00 - KM 2+750,00
  Wyświetleń: 1875
 1019. 2016-08-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Zabudowa rowu przydrożnego i budowa chodnika w ciągu dr.powiat.nr 1216O w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 1874
 1020. 2016-10-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(IV)
  Wyświetleń: 1874
 1021. 2016-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o uzupełnieniu wniosku w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, w Gołuszowicach na dz.nr 151/7 i 152.
  Wyświetleń: 1870
 1022. Obwieszczenie o XXIV Sesji RM
  Wyświetleń: 1868
 1023. Ankieta diagnostyczna dla wyznaczenia obszaru rewitalizacji
  Wyświetleń: 1865
 1024. 2016-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn.Zabudowa rowu przydrożnego i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 12160 w Gołuszowicach na dz.667/3
  Wyświetleń: 1864
 1025. 2017-03-10 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.02.2017 Dostawa sprzętu nagłaśniającego do przeprowadzenia "Zajęć relaksacyjno-pobudzających (muzyka, dźwięk) osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 1853
 1026. OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
  Wyświetleń: 1853
 1027. 2016-05-10 PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 1851
 1028. 2018-03-12 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1846
 1029. 2017-01-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Zagospodarowaniu terenu boiska sportowego w Grobnikach, na dz. nr 952.
  Wyświetleń: 1844
 1030. 2016-09-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Zabudowa rowu przydrożnego i budowa chodnika w ciągu dr.powiat.nr 1216O w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 1840
 1031. 2017-07-18 ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - I ETAP - PRZEBUDOWA ULICY ALEJA ŚLĄSKA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1839
 1032. 2016-01-18 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ.Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do obsługi świetlicy i jej przebudowa w Kietlicach
  Wyświetleń: 1828
 1033. 2018-07-25 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ.
  Wyświetleń: 1828
 1034. Obwieszczenie o VIII Sesji RM
  Wyświetleń: 1823
 1035. Budowa instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami na gaz w Ściborzycach Małych
  Wyświetleń: 1818
 1036. 2017-04-13 WYKONANIE KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ W GŁYBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1816
 1037. 2016-03-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacj transformatorowej 15/0,4 kV z linią napowietrzną 15 kV w Bogdanowice-Kolonia
  Wyświetleń: 1815
 1038. 2016-09-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(V)
  Wyświetleń: 1807
 1039. 2016-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla DPS w Klisinie, filii w Radyni
  Wyświetleń: 1806
 1040. 2016-04-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w Gołuszowicach na dz. nr 151/7.
  Wyświetleń: 1795
 1041. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2018 roku w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony zwierząt
  Wyświetleń: 1789
 1042. 2018-06-04 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. DWORCOWA 2.
  Wyświetleń: 1786
 1043. 2018-04-16 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1784
 1044. 2017-04-05 REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE WIEJSKIM GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1778
 1045. 2017-02-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Zagospodarowaniu terenu boiska sportowego w Grobnikach, na dz. nr 952.
  Wyświetleń: 1770
 1046. Przebudowa ciągu ulic Sudeckiej, Karpackiej i Świętokrzyskiej w Głubczycach
  Wyświetleń: 1769
 1047. 2016-03-17 Obwieszczenie dot. projeku uchwały w sprawie wykazu kapielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2016 roku
  Wyświetleń: 1759
 1048. 2016-01-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia, na dz. nr 789/1,789/2,249,206/2 w Bogdanowicach"
  Wyświetleń: 1758
 1049. 2017-12-07 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.
  Wyświetleń: 1754
 1050. 2017-02-16 Przeprowadzenie zajęć relaksacyjno-pobudzających (muzyka, dźwięk) osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach - jako uzupełnienie treningu ruchowego
  Wyświetleń: 1749
 1051. 2016-06-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. PRZEBUDOWA DROGI UL. ŻEROMSKIEGO-ALEJA LIPOWA (POMNIK PRZYRODY) W GŁUBCZYCACH, obszar Gadzowice i Lwowiany
  Wyświetleń: 1748
 1052. 2019-09-09 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KOZIELSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1748
 1053. 2017-08-11 ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - I ETAP - PRZEBUDOWA ULICY ALEJA ŚLĄSKA W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1743
 1054. 2016-09-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wydaniu postanowienia o podjęciu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publ.pn.Zabudowa rowu przydrożnego i budowa chodnika w ciągu dr.powiatowej w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 1721
 1055. 2016-01-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Zmiana sposobu użytk. wraz z nadbudową części budynku byłej poczty na świetlicę w Ściborzycach Małych"
  Wyświetleń: 1710
 1056. 2017-02-16 Przeprowadzenie aktywizacji ruchowej osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 1702
 1057. Obwieszczenia o obowiązku deratyzacji na terenie Gminy Głubczyce
  Wyświetleń: 1699
 1058. 2018-07-26 NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO PUNKTU POCZTOWEGO NA POMIESZCZENIE ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ŚCIBORZYCE MAŁE.
  Wyświetleń: 1698
 1059. Szkoły podstawowe - Przetargi i Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 1695
 1060. Deratyzacja na terenie Gminy Głubczyce w 2017 roku
  Wyświetleń: 1688
 1061. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej
  Wyświetleń: 1685
 1062. Szkoły podstawowe - Przetargi i Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 1681
 1063. Konsultacje "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ..."
  Wyświetleń: 1677
 1064. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2019 r.
  Wyświetleń: 1673
 1065. 2017-04-21 OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ PN: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 38 NA ODCINKU GRANICA PAŃSTWA - PIETROWICE KM 0+000,00 - KM 2+750,00.
  Wyświetleń: 1671
 1066. Obwieszczenie o IV Sesji RM
  Wyświetleń: 1658
 1067. 2018-01-25 REMONT MOSTU W ULICY ŚW.JANA W GROBNIKACH
  Wyświetleń: 1656
 1068. Obwieszczenie o XLI Sesji RM
  Wyświetleń: 1643
 1069. 2017-03-03 Remont elewacji południowej klinkierowej (wraz z wymianą stolarki okiennej na strychu) oraz remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Plac Zgody 6 w Głubczycach
  Wyświetleń: 1634
 1070. 2018-01-10 REMONT ULICY MICKIEWICZA W GŁUBCZYCACH - ETAP III.
  Wyświetleń: 1634
 1071. 2016-10-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(III)
  Wyświetleń: 1630
 1072. Obwieszczenie o II Sesji RM
  Wyświetleń: 1625
 1073. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE DO 30 DNI OD DATY ŚLUBOWANIA - KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 1623
 1074. 2017-05-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7001A, na dz. nr 577/2 w Lisięcicach
  Wyświetleń: 1599
 1075. 2019-05-22 BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO UL. WAŁOWA 4 W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1598
 1076. 2017-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klisinie o pomieszczenia OSP i pomieszczenie magazynowe.
  Wyświetleń: 1589
 1077. 2017-11-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa odcinka około 200 m ul. Kwiatowej w Bogdanowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej.
  Wyświetleń: 1581
 1078. Przedszkola - Przetargi i Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 1581
 1079. 2017-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarne w Bernacicach, dz. nr 128.
  Wyświetleń: 1578
 1080. Obwieszczenie o XLIII Sesji RM
  Wyświetleń: 1578
 1081. 2017-08-30 REMONT NAWIERZCHNI DRÓG OSIEDLOWYCH W MIEJSCOWOŚCI POMORZOWICE DZIAŁKI NUMER1 /17 I 1/12.
  Wyświetleń: 1576
 1082. rok 2021
  Wyświetleń: 1575
 1083. 2016-12-20 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej nN przewodem izolowanym w miejscowości Ciermięcice
  Wyświetleń: 1569
 1084. 2018-01-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zawiszycach wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Wyświetleń: 1569
 1085. 30-03-2015 Obwieszczenie Deratyzacja wiosenna 2015 rok
  Wyświetleń: 1566
 1086. 2016-10-31 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(V)
  Wyświetleń: 1563
 1087. 2017-11-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dawnej komendy Joannitów w Grobnikach.
  Wyświetleń: 1558
 1088. 2017-04-12 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY BAŁUCKIEGO 4 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1557
 1089. Obwieszczenie o XXXVII Sesji RM
  Wyświetleń: 1555
 1090. 2017-05-19 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE - VIII NABÓR.
  Wyświetleń: 1553
 1091. 2016-09-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(III)
  Wyświetleń: 1552
 1092. Obwieszczenie o XXXVIII Sesji RM
  Wyświetleń: 1549
 1093. Modernizacja węzła betoniarskiego zlokalizowanego w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej 13
  Wyświetleń: 1534
 1094. 2016-05-10 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW w Opawicy
  Wyświetleń: 1533
 1095. 2016-09-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(IV)
  Wyświetleń: 1527
 1096. 2018-02-02 Zapytanie ofertowe na zakup wykładziny linoleum
  Wyświetleń: 1521
 1097. 2018-01-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa węzła sieciowego, linii napowietrznych i kablowych, złącza, wymiana słupów w Ściborzycach Małych
  Wyświetleń: 1520
 1098. Obwieszczenie o XXXI Sesji RM
  Wyświetleń: 1517
 1099. 2018-03-21 REMONT MOSTU W ULICY ŚW. JANA W GROBNIKACH
  Wyświetleń: 1515
 1100. Podłączenie do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Lwowiany
  Wyświetleń: 1515
 1101. 2016-09-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Mokre Kolonia, na dz. nr 375/13, 539, 492, 357/1
  Wyświetleń: 1511
 1102. Konsultacje programu współpracy z NGO w 2020 r.
  Wyświetleń: 1511
 1103. Obwieszczenie o XXXVI Sesji RM
  Wyświetleń: 1507
 1104. 2016-10-26 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(I)
  Wyświetleń: 1499
 1105. 2017-06-05 Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Głubczyc z dnia 01.06.2017 r. dot. Rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Klisinie o pomieszczenie OSP i pomieszczenie magazynowe.
  Wyświetleń: 1499
 1106. 2018-07-11 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1498
 1107. 2017-03-22 Ogłoszenie o I przetargu na najem lokali na terenie basenu kąpielowego w Głubczycach w sezonie letnim 2017
  Wyświetleń: 1494
 1108. 2017-10-06 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa odcinka około 200 m ul. Kwiatowej w Bogdanowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej.
  Wyświetleń: 1487
 1109. 2017-04-13 ODNAWIANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1483
 1110. Podatki 2021
  Wyświetleń: 1480
 1111. 2017-11-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7005A, na dz. nr 39 w Braciszowie.
  Wyświetleń: 1477
 1112. 2017-02-13 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1474
 1113. Fundusz Dróg Samorządowych 2020
  Wyświetleń: 1472
 1114. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2018-202 z perspektywą na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 1465
 1115. Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do linii produkcyjnej w zakładzie KOSMED
  Wyświetleń: 1462
 1116. 2020-03-09 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 2 W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1461
 1117. 2018-05-16 UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE - W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 1459
 1118. 2018-01-10 PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.
  Wyświetleń: 1458
 1119. 2018-01-25 PRZEBUDOWA ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1456
 1120. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1456
 1121. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1456
 1122. 2016-09-05 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(I)
  Wyświetleń: 1455
 1123. 2018-02-21 ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLISINIE O POMIESZCZENIA OSP I POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE.
  Wyświetleń: 1450
 1124. 2018-03-15 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ.
  Wyświetleń: 1450
 1125. 2018-08-30 Ogłoszenie Burmistrza Głubczyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1450
 1126. Obwieszczenie o VII Sesji RM
  Wyświetleń: 1450
 1127. 2018-09-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1449
 1128. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA KONIEC KADENCJI
  Wyświetleń: 1446
 1129. 2018-08-30 BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 1445
 1130. 2018-01-23 Obwieszczenie do postanowienia Burmistrza Głubczyc z dnia 23.01.2018 r. prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 22.11.2017 r., znak KI.6733.10.3.2017.MG
  Wyświetleń: 1444
 1131. 2017-03-24 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY BAŁUCKIEGO 4 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1443
 1132. 2017-06-01 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klisinie o pomieszczenie OSP i pomieszczenie magazynowe.
  Wyświetleń: 1441
 1133. 2018-03-26 REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE WIEJSKIM GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1440
 1134. 2017-03-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowie budynku DPS w Klisinie Filia Radynia o pomieszczenie palarni wraz z przebudową wiatrołapu.
  Wyświetleń: 1434
 1135. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
  Wyświetleń: 1432
 1136. 2017-10-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarne w Bernacicach, dz. nr 128.
  Wyświetleń: 1428
 1137. Koordynator dostępności w Urzędzie Miejskim w Głubczycach
  Wyświetleń: 1428
 1138. 2015-06-25 ROBOTY POLEGAJĄCE NA WYKONANIU CIENKIEGO DYWANIKA NA ZIMNO W DWÓCH WARSTWACH, NA POWIERZCHNI OK. 2 600 M2 NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1420
 1139. 2017-08-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa budynku użyteczności publicznej (dom spotkań) w Opawicy, dz. nr 24/4.
  Wyświetleń: 1417
 1140. 2018-10-13 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1411
 1141. 2014-05-02 DOSTAWA TRZECH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
  Wyświetleń: 1410
 1142. 2017-03-28 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1410
 1143. 2016-09-05 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publ. pn.Przebudowa elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Prudnik-GPZ Głubczyce.(II)
  Wyświetleń: 1401
 1144. 2017-10-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa budynku użyteczności publicznej (dom spotkań) w Opawicy, dz. nr 24/4.
  Wyświetleń: 1387
 1145. Obwieszczenie o XLII Sesji RM
  Wyświetleń: 1378
 1146. Obwieszczenie o XLV Sesji RM
  Wyświetleń: 1377
 1147. 2018-02-02 Zapytanie ofertowe na zakup krzesła konferencyjnego ISO
  Wyświetleń: 1372
 1148. DORAŹNA KOMISJA REGULAMINOWO-STATUTOWA
  Wyświetleń: 1372
 1149. 2018-10-16 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 3 207 038,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU.
  Wyświetleń: 1364
 1150. 2020-05-07 PRZEBUDOWA DROGI ULICY RACIBORSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1363
 1151. Obwieszczenie o XLIV Sesji RM
  Wyświetleń: 1360
 1152. 2018-02-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa budynku świetlicy o klatkę schodową w Nowej Wsi Głubczyckiej, dz. nr 65/4 i 65/5
  Wyświetleń: 1357
 1153. Obwieszczenie o V Sesji RM
  Wyświetleń: 1357
 1154. Podłączenie do eksploatacji studni nr 2,3,4 na ujęciu wody podziemnej w m. Bogdanowice-Kolonia i Włodzienin-Kolonia
  Wyświetleń: 1353
 1155. 2018-01-22 Zapytanie cenowe na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 1352
 1156. Obwieszczenie o VIII Sesji RM
  Wyświetleń: 1352
 1157. Obwieszczenie o XXXIX Sesji RM
  Wyświetleń: 1333
 1158. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2019 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałania uzależnieniom...
  Wyświetleń: 1326
 1159. 2018-09-20 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z wykonaniem nowych utwardzeń oraz remontem schodów terenowych w Grobnikach
  Wyświetleń: 1317
 1160. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1317
 1161. 2018-03-06 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa węzła sieciowego, linii napowietrznych i kablowych, złącza,wymiana słupów w Ściborzycach Małych
  Wyświetleń: 1312
 1162. Obwieszczenie o XL Sesji RM
  Wyświetleń: 1309
 1163. Przedszkola - Przetargi i Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 1307
 1164. 2018-02-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Zawiszycach wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Wyświetleń: 1302
 1165. 2017-08-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dawnej komendy Joannitów w Grobnikach.
  Wyświetleń: 1299
 1166. 2017-05-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego linia napowietrzna Nn realizowana na terenie Gadzowic oraz Gołuszowic.
  Wyświetleń: 1297
 1167. 2018-10-25 Zapytanie cenowe na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem
  Wyświetleń: 1293
 1168. 2018-03-14 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL.STASZICA 3 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1288
 1169. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1288
 1170. Obwieszczenie o IX Sesji RM
  Wyświetleń: 1281
 1171. 2018-04-09 MINERAŁY I FLORA NA CZESKO - POLSKIM POGRANICZU - REWITALIZACJA CZĘŚCI PARKU PRZY UL. SOBIESKIEGO W GŁUBCZYCACH, DZ. NR 343/4.
  Wyświetleń: 1271
 1172. Postanowienie Komisarza Wyborczego o I Sesji RM
  Wyświetleń: 1269
 1173. 2018-04-27 PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ETAP I KANALIZACJA DESZCZOWA I OŚWIETLENIE ULICZNE.
  Wyświetleń: 1262
 1174. 2018-10-25 Zapytanie cenowe na wykonanie tabliczki informacyjnej ze słupkiem wraz z montażem (szt.18)
  Wyświetleń: 1245
 1175. Obwieszczenie o XLVI Sesji RM
  Wyświetleń: 1237
 1176. 2018-02-22 REMONT ULICY NIEPODLEGŁOŚCI W GŁUBCZYCACH
  Wyświetleń: 1228
 1177. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2019 roku w sferze pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa...
  Wyświetleń: 1223
 1178. ZARZĄDZENIE Burmistrza Głubczyc nr 45-18 w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1218
 1179. 2017-08-03 Sprostowanie do Obwieszczenia Burmistrza Głubczyc z dnia 27.07.2017 r. dot. Modernizacji odcinka linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce-Gołuszowice-Odgałęzienie Zubrzyce.
  Wyświetleń: 1216
 1180. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa budynku świetlicy o klatkę schodową w Nowej Wsi Głubczyckiej, dz. nr 65/4 i 65/5
  Wyświetleń: 1214
 1181. Deratyzacja na terenie Gminy Głubczyce w 2018 roku
  Wyświetleń: 1214
 1182. Obwieszczenie o III Sesji RM
  Wyświetleń: 1213
 1183. 2017-07-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Modernizacja odcinka linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce-Gołuszowice-Odgałęzienie Zubrzyce.
  Wyświetleń: 1210
 1184. 2020-01-15 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203
  Wyświetleń: 1208
 1185. 2017-06-19 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7001A, na dz. nr 577/2 w Lisięcicach
  Wyświetleń: 1202
 1186. 2018-06-22 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI WEWNĘTRZNEJ OZNACZONEJ DZIAŁKAMI NR 368/1 I 369 W GADZOWICACH - ETAP I.
  Wyświetleń: 1188
 1187. 2017-06-21 USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚW. ORAZ WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚW. - WYCHOW. I UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚW. I OŚW – WYCH. GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1183
 1188. 2017-06-29 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego linia napowietrzna Nn realizowana na terenie Gadzowic oraz Gołuszowic.
  Wyświetleń: 1179
 1189. 2017-09-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7005A, na dz. nr 39 w Braciszowie.
  Wyświetleń: 1169
 1190. 2017-09-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Modernizacja odcinka linii napowietrznej Ś.N. relacji GPZ Głubczyce-Gołuszowice-Odgałęzienie Zubrzyce.
  Wyświetleń: 1168
 1191. 2018-05-23 Obwieszczenie do postanowienia Burmistrza Głubczyc z dnia 23.05.2018 r. prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 06.03.2018 r., znak KI.6733.1.7.2018.MG
  Wyświetleń: 1167
 1192. 2018-06-22 REMONT MOSTU W ULICY ŚW. JANA W GROBNIKACH.
  Wyświetleń: 1165
 1193. Obwieszczenie o X Sesji RM
  Wyświetleń: 1158
 1194. 2018-05-28 BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 1157
 1195. 2019-07-03 AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1154
 1196. 2018-11-22 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 1143
 1197. Obwieszczenie o XI Sesji RM
  Wyświetleń: 1137
 1198. 2020-02-11 PRZEBUDOWA DRÓG W CIĄGU ULIC SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, PLEBISCYTOWEJ, MONIUSZKI, SIENKIEWICZA I KRÓLOWEJ JADWIGI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ W GŁUBCZYCACH - CZĘŚĆ III ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI.
  Wyświetleń: 1133
 1199. 2019-08-19 PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PLACU ARMII KRAJOWEJ W GŁUBCZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, SKABLOWANIEM ODCINKA SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ ULICY KOCHANOWSKIEGO - ETAP I
  Wyświetleń: 1132
 1200. 2019-01-22 PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC WYSPIAŃSKIEGO I MIŁOSZA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1125
 1201. 2019-12-31 Zapytanie cenowe artyści
  Wyświetleń: 1116
 1202. Zmiana decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 21.07.2017 r. znak KI.6220.6.48.2015.AF określającej firmie Galmet Sp. z o.o.” Sp. k., w wariancie „II”, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu „Galmet Sp.z o.o"
  Wyświetleń: 1095
 1203. 2019-07-31 BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 1092
 1204. 2018-05-07 REMONT ULICY NIEPODLEGŁOŚCI NA ODCINKU OD ULICY SOBIESKIEGO DO ULICY KOCHANOWSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1089
 1205. 2018-03-29 Obwieszczenie do postanowienia Burmistrza Głubczyc z dnia 29.03.2018 r. prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 07.11.2017 r., znak KI.6733.7.8.2017.MG
  Wyświetleń: 1087
 1206. 2019-01-18 PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W GŁUBCZYCACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - ETAP II NAWIERZCHNIA.
  Wyświetleń: 1082
 1207. 2018-02-22 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO ASFALTOWYMI NA GORĄCO DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 1080
 1208. 2018-08-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków na dz. nr 183, położonej w miejscowości Klisino
  Wyświetleń: 1080
 1209. 2020-06-09 PRZEBUDOWA DROGI ULICY POWSTAŃCÓW W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 1076
 1210. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 14.09.2018 r
  Wyświetleń: 1074
 1211. Obwieszczenie o XII Sesji RM
  Wyświetleń: 1069
 1212. 2019-02.22 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce.
  Wyświetleń: 1068
 1213. 2019-05-09 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2018 DDP
  Wyświetleń: 1062
 1214. 2019-02-18 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CIĄGU UL. ŚW. JANA W GROBNIKACH OD DROGI KRAJOWEJ NR 38 DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 - PRZEBUDOWA MOSTU.
  Wyświetleń: 1055
 1215. Obwieszczenie o VI Sesji RM
  Wyświetleń: 1053
 1216. KOMISJA SKARG,WNIOSKÓW I PETYCJI RADY
  Wyświetleń: 1047
 1217. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1033
 1218. Budowa dwóch stawów hodowlanych na działkach nr 637/1 oraz 989 - obręb Równe
  Wyświetleń: 1031
 1219. 2018-12-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na dz.nr 303, 838, 344, 995, 373, 370/2 w Zubrzycach.
  Wyświetleń: 1029
 1220. 2019-10-01 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 4 000 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2019 R.
  Wyświetleń: 1026
 1221. 2019-07-02 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2019
  Wyświetleń: 1025
 1222. 2019-04-24 PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY KWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGDANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
  Wyświetleń: 1019
 1223. 2018-05-16 Obwieszczenie do postanowienia Burmistrza Głubczyc z dnia 16.05.2018 r. prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 22.02.2018 r., znak KI.6733.11.7.2017.MG
  Wyświetleń: 1018
 1224. 2018-10-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr 656/1, w miejscowości Gołuszowice.
  Wyświetleń: 1015
 1225. Obwieszczenie o XV Sesji RM
  Wyświetleń: 1015
 1226. Szkoły podstawowe - Przetargi i Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 1014
 1227. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2019
  Wyświetleń: 997
 1228. 2018-12-11 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV na działce nr 86/2, położonej w miejscowości Krasne Pole.
  Wyświetleń: 992
 1229. 2018-10-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV na działce nr 86/2, położonej w miejscowości Krasne Pole.
  Wyświetleń: 991
 1230. 2018-05-16 REMONT MOSTU W ULICY ŚW. JANA W GROBNIKACH.
  Wyświetleń: 989
 1231. 2019-04-01 MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. DWORCOWA 2
  Wyświetleń: 984
 1232. 2019-07-26 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 983
 1233. 2019-03-18 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH - OKABLOWANIE ORAZ WYPOSAŻENIE SCENICZNE.
  Wyświetleń: 976
 1234. Wydobywanie piaskowca ze złoża " Braciszów"metodą odkrywkową z użyciem materiałów wybuchowych
  Wyświetleń: 976
 1235. 2019-03-29 BUDOWA KONTENEROWEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI OPAWICA.
  Wyświetleń: 972
 1236. 2020-01-02 Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych (rodzina-uzależnienia-wypoczynek dzieci)
  Wyświetleń: 970
 1237. 2018-07-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oczyszczalni ścieków na dz. nr 183, położonej w miejscowości Klisino
  Wyświetleń: 967
 1238. Obwieszczenie o XIV Sesji RM
  Wyświetleń: 962
 1239. 2019-04-17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice.
  Wyświetleń: 956
 1240. 2020-01-15 PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 948
 1241. ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP I
  Wyświetleń: 946
 1242. 2019-02-18 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKAMI MINERALNO ASFALTOWYMI NA GORĄCO DRÓG STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 945
 1243. 2019-01-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na działce nr 201 w miejscowości Krasne Pole.
  Wyświetleń: 944
 1244. Obwieszczenie o XVII Sesji RM
  Wyświetleń: 943
 1245. 2019-02-22 PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GŁUBCZYCACH - OKABLOWANIE, NAGŁOŚNIENIE SCENICZNE.
  Wyświetleń: 942
 1246. 2018-12-10 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na działce nr 201 w miejscowości Krasne Pole.
  Wyświetleń: 938
 1247. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Głubczyce na lata 2018 - 2033
  Wyświetleń: 937
 1248. 2019-02-26 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 932
 1249. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 9 kwietnia 2018 r
  Wyświetleń: 929
 1250. Zapytania ofertowe do 130 000 zł - w 2021 roku
  Wyświetleń: 924
 1251. 2020-03-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN w ciągu liniowym GPZ Głubczyce - Opawica.
  Wyświetleń: 922
 1252. 2019-07-09 ROZBIÓRKA I BUDOWA NOWYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU DOMU DZIENNEGO POBYTU W GŁUBCZYCACH, UL.B.CHROBREGO 7
  Wyświetleń: 912
 1253. 2019-04-08 WYNAJEM I OBSŁUGA ZAPLECZA TECHNICZNO-ESTRADOWEGO KONCERTÓW PLENEROWYCH GMINY GŁUBCZYCE NA POTRZEBĘ REALIZACJI CZESKO-POLSKIEGO PROJEKTU PT. "ŚLĄSKIE PORTAMENTO - ŚPIEW - WSPÓŁBRZMIENIE - TRADYCJA".
  Wyświetleń: 911
 1254. Obwieszczenie o XIII Sesji RM
  Wyświetleń: 911
 1255. 2019-01-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego, na dz.nr 303, 838, 344, 995, 373, 370/2 w Zubrzycach.
  Wyświetleń: 900
 1256. 2019-01-21 Zapytanie cenowe - zakup i dostawa materiałów biurowych
  Wyświetleń: 899
 1257. 2020-01-24 PRZEBUDOWA ULICY TUWIMA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 894
 1258. 2019-05-09 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)- aktualizacja
  Wyświetleń: 891
 1259. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Warszawskiej w Głubczycach
  Wyświetleń: 883
 1260. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2020 roku w sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałania uzależnieniom...
  Wyświetleń: 880
 1261. 2019-12-09 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 870
 1262. Obwieszczenie o XVI Sesji RM
  Wyświetleń: 869
 1263. 2018-11-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr 656/1, w miejscowości Gołuszowice.
  Wyświetleń: 868
 1264. Budowa zbiornika na nawóz RSM w miejscowości Głubczyce, na dz. o nr ew. 692/23- obr. Głubczyce
  Wyświetleń: 866
 1265. 2020-01-02 Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych (pomoc społeczna-niepełnosprawni-kultura-sztuka-ekologia)
  Wyświetleń: 860
 1266. 2019-12-30 Zapytanie cenowe gastronomia i noclegi 2020
  Wyświetleń: 856
 1267. 2019-05-16 REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE WIEJSKIM GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 855
 1268. Budowa silosowego magazynu zbóż wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 854
 1269. 2019-07-12 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 850
 1270. WYNIKI I Otwartego Konkursu Ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce w 2019 roku
  Wyświetleń: 845
 1271. 2016-12-14 OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę - kanalizacja w miejscowości Klisino
  Wyświetleń: 841
 1272. 2019-11-25 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 823
 1273. ZAKŁAD PRODUKCJI SKROBI KUKURYDZIANEJ, OLEJU KUKURYDZIANEGO, NAMOKU KUKURYDZIANEGO, PELLETU NA BAZIE WŁÓKNA KUKURYDZIANEGO I ŚWIEŻEJ PASZY NA BAZIE RESZTEK POPRODUKCYJNYCH
  Wyświetleń: 820
 1274. 2019-05-14 Zapytanie cenowe - pianino cyfrowe
  Wyświetleń: 816
 1275. 2020-01-16 PRZEBUDOWA ULICY CHOPINA W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 814
 1276. 2019-03-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Krasne Pole, dz. nr 86/2.
  Wyświetleń: 810
 1277. Projekt wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce w 2018 roku
  Wyświetleń: 806
 1278. 2019-04-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Nadbudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Chomiąża, dz nr 211.
  Wyświetleń: 805
 1279. 2019-05-28 Malowanie pomieszczeń kuchennych w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach, ul.B.Chrobrego 7
  Wyświetleń: 805
 1280. 2019-04-04 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Zmiana lokalizacji istniejącego słupa sieci napowietrznej 0,4 kV, na dz. nr 747 i 748 w Lisięcicach.
  Wyświetleń: 803
 1281. 2019-11-21 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W POSTĘPOWANIU PN. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 800
 1282. 2019-04-01 Aktualizacja po aneksie nr 5
  Wyświetleń: 789
 1283. 2020-01-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN w ciągu liniowym GPZ Głubczyce - Opawica.
  Wyświetleń: 787
 1284. 2019-07-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa i ZSU poddasza nieużytkowego na pomieszczenia edukacyjne w SP Grobniki, dz. nr 710/2.
  Wyświetleń: 778
 1285. 2020-08-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa węzła publ. sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, dz. 21/30 Zopowy Os
  Wyświetleń: 778
 1286. 2019-04-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa zadaszonego tarasu przy budynku administracyjnym, zlokalizowanym w kompleksie DPS w Klisinie.
  Wyświetleń: 777
 1287. 2019-12-30 Zapytanie cenowe stoiska gastronomiczne i handlowe
  Wyświetleń: 777
 1288. 2019-03-18 USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 776
 1289. Obwieszczenie o XX Sesji RM
  Wyświetleń: 775
 1290. 2019-06-18 Zapytanie cenowe - folder B5
  Wyświetleń: 774
 1291. WYNIKI II Otwartego Konkursu Ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce w 2019 roku
  Wyświetleń: 772
 1292. 2019-05-13 Zapytanie cenowe
  Wyświetleń: 758
 1293. 2019-04-08 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku DPS w Klisinie-Filia w Radyni, na dz. nr 57/2, Radynia.
  Wyświetleń: 752
 1294. Budżet 2021
  Wyświetleń: 745
 1295. Formularze podatkowe 2021
  Wyświetleń: 741
 1296. 2019-12-13 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice.
  Wyświetleń: 740
 1297. 2019-05-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Krasne Pole, dz. nr 86/2.
  Wyświetleń: 735
 1298. 2019-10-24 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)- aktualizacja
  Wyświetleń: 729
 1299. 2019-06-03 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Nadbudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Chomiąża, dz nr 211.
  Wyświetleń: 728
 1300. 2019-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na dz. nr 282/2 i 699/8 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 727
 1301. 2019-05-21 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Zmiana lokalizacji istniejącego słupa sieci napowietrznej 0,4 kV, na dz. nr 747 i 748 w Lisięcicach.
  Wyświetleń: 724
 1302. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Równe
  Wyświetleń: 723
 1303. 2019-06-06 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku DPS w Klisinie-Filia w Radyni, na dz. nr 57/2, Radynia.
  Wyświetleń: 720
 1304. Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "Zubrzyce 3"
  Wyświetleń: 719
 1305. Przebudowa drogi gminnej ulicy Kozielskiej w Głubczycach
  Wyświetleń: 719
 1306. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.20/11 w Pietrowicach
  Wyświetleń: 718
 1307. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa zadaszonego tarasu przy budynku administracyjnym, zlokalizowanym w kompleksie DPS w Klisinie.
  Wyświetleń: 713
 1308. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa schodów zew. wraz z przebudową istn. otworu okiennego w świetlicy wiejskiej w Zubrzycach,dz.303
  Wyświetleń: 712
 1309. 2020-01-30 Zapytanie ofertowe - Utrwalenie nawierzchni jezdni w Nowej Wsi Głubczyckiej
  Wyświetleń: 711
 1310. 2020-05-05 - SUPRA BROKERS Ogłoszenie o zamówieniu usługi ubezpieczenia Usług Komunalnych w imieniu Sp zoo w Głubczycach w trybie przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 709
 1311. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła
  Wyświetleń: 706
 1312. 2019-08-13 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa schodów zew. wraz z przebudową istn. otworu okiennego w świetlicy wiejskiej w Zubrzycach, dz.303
  Wyświetleń: 704
 1313. 2019-08-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa i ZSU poddasza nieużytkowego na pomieszczenia edukacyjne w SP Grobniki, dz. nr 710/2.
  Wyświetleń: 698
 1314. 2020-04-06 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazu śr/c, na działkach nr 366/1 i 367 w Gadzowicach.
  Wyświetleń: 697
 1315. 2020-07-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa węzła publ. sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, dz. 21/30 Zopowy Os.
  Wyświetleń: 694
 1316. 2020-05-28 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach nr 366/1 i 367 w Gadzowicach.
  Wyświetleń: 691
 1317. Stawki dotacji na rok 2018 w oparciu subwencję oświatową obowiązujące na jednego ucznia placówek oświatowych ( z orzeczeniem o niepełnosprawności) prowadzony przez inne podmioty niż Gmina Głubczyce
  Wyświetleń: 690
 1318. 2019-11-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej kablowej SN 20kV w miejscowości Pielgrzymów.
  Wyświetleń: 686
 1319. 2020-02-19 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PN. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 683
 1320. 2020-04-02 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazu śr/c, na działce nr 649/3 w Gołuszowicach.
  Wyświetleń: 683
 1321. 2020-03-19 Zapytanie cenowe w związku z organizacją Dożynek Gminnych w Pomorzowicach 20200830
  Wyświetleń: 681
 1322. 2020-01-23 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 676
 1323. Obwieszczenie o XIX Sesji RM
  Wyświetleń: 661
 1324. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu na dz.nr 282/2, 699/8 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 653
 1325. Budowa elektrowni słonecznej w Dobieszowie
  Wyświetleń: 653
 1326. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej kablowej SN 20kV w miejscowości Pielgrzymów.
  Wyświetleń: 649
 1327. 2019-12-30 Obwieszczenie do decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 30.12.2019 r. o zmianie decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 03.11.2017 r., znak KI.6733.8.8.2017.MG
  Wyświetleń: 649
 1328. Stawki dotacji na rok 2018 obowiązujące na jednego ucznia placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Głubczyce(stawki nie dotyczą dzieci niepełnosprawny)
  Wyświetleń: 648
 1329. KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE
  Wyświetleń: 643
 1330. 2020-05-06 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2019 ZOKiS
  Wyświetleń: 626
 1331. Przebudowa drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino - Pomorzowiczki
  Wyświetleń: 624
 1332. 2020-05-07 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2019 DDP
  Wyświetleń: 615
 1333. 2020-01-30 Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2020 r nr 421-19 z 19 grudnia 2019
  Wyświetleń: 613
 1334. 2020-06-26 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) - aktualizacja
  Wyświetleń: 608
 1335. Zakup pojemników dla szkół podstawowych i przedszkoli
  Wyświetleń: 605
 1336. Przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów drukowanych – opracowanie wzoru, wydruk oraz rozmieszczenie plakatów
  Wyświetleń: 604
 1337. Przystąpienie do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce
  Wyświetleń: 602
 1338. Stworzenie podstrony internetowej poświęconej gospodarce odpadami na terenie Gminy Głubczyce.
  Wyświetleń: 598
 1339. Przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w formie materiałów drukowanych – opracowanie wzoru, wydruk oraz dystrybucja ulotek
  Wyświetleń: 597
 1340. Wymiana trzech zbiorników do produkcji mleka na terenie OSM w Głubczycach
  Wyświetleń: 596
 1341. Nabór przedstawicieli NGO do GRDPP
  Wyświetleń: 594
 1342. Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci przygotowania i zakupu dwóch stojaków reklamowych typu roll –up, przygotowania i wydruku dwóch rodzajów plakatów informacyjno – promocyjnych oraz 80 sztuk naklejek na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
  Wyświetleń: 591
 1343. 2020-05-27 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działce nr 649/3 w Gołuszowicach.
  Wyświetleń: 586
 1344. 2020-09-07 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GŁUBCZYCE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
  Wyświetleń: 584
 1345. 2020-12-01 ZAKUP AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 582
 1346. 2020-01-30 Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2020 r nr 416-19 z 18 grudnia 2019
  Wyświetleń: 571
 1347. 2020-06-09 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2020
  Wyświetleń: 534
 1348. Obwieszczenie o XXI Sesji RM
  Wyświetleń: 532
 1349. 2020-09-02 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZOPOWY OSIEDLE.
  Wyświetleń: 528
 1350. 2020-12-31 PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 526
 1351. Budowa stawu retencyjnego do nawodnień na działkach - obręb Grobniki
  Wyświetleń: 524
 1352. Modernizacja stawu hodowlanego położonego w Zubrzycach dz.ew. 779/2
  Wyświetleń: 524
 1353. 2020-12-31 PRZEBUDOWA DROGI WEWN. PLACU ARMII KRAJOWEJ W GŁUBCZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO, SKABLOWANIEM ODCINKA SIECI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ UL. KOCHANOWSKIEGO - ETAP II ROBOTY DROGOWE
  Wyświetleń: 521
 1354. Deratyzacja na terenie gminy Głubczyce w 2020 roku
  Wyświetleń: 507
 1355. 2020-09-09 ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY PARKINGU PRZY STAWIE GMINNYM W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE.
  Wyświetleń: 501
 1356. 2020-12-31 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO NOWEGO ROŻNOWA.
  Wyświetleń: 488
 1357. 2020-07-31 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LAPTOPÓW W RAMACH PROGRAMU ZDALNA SZKOŁA+
  Wyświetleń: 486
 1358. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018
  Wyświetleń: 480
 1359. Raport dostępności 2021
  Wyświetleń: 477
 1360. 2020-09-04 DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁUSZOWICE.
  Wyświetleń: 474
 1361. ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP II
  Wyświetleń: 470
 1362. 2018-06-14 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja ogłaszają II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bernacicach Górnych na działce nr 24/64.
  Wyświetleń: 467
 1363. 2020-12-31 PRZEBUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 467
 1364. 2020-07-07 ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA DLA SOŁECTWA KLISINO.
  Wyświetleń: 459
 1365. 2020-09-03 PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ POWIETRZA W FORMIE MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH - OPRACOWANIE DWÓCH WZORÓW I WYDRUK ULOTEK.
  Wyświetleń: 456
 1366. Obwieszczenie o XXII Sesji RM
  Wyświetleń: 456
 1367. 2020-09-18 MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZAWISZYCACH - MONTAŻ PODŁOŻA GUMOWEGO POD ISTNIEJĄCYMI SPRZĘTAMI.
  Wyświetleń: 452
 1368. Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2021
  Wyświetleń: 452
 1369. 2020-10-08 MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZAWISZYCACH - MONTAŻ PODŁOŻA GUMOWEGO POD ISTNIEJĄCYMI SPRZĘTAMI.
  Wyświetleń: 449
 1370. 2020-12-03 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2021 r
  Wyświetleń: 434
 1371. Rozbudowa zakładu P.P.H.STALMET w Dobieszowie
  Wyświetleń: 429
 1372. 2021-01-07 Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 r
  Wyświetleń: 427
 1373. 2020-10-07 REMONT ŚWIETLICY STRAŻACKIEJ W GROBNIKACH.
  Wyświetleń: 424
 1374. 2020-12-04 ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 416
 1375. 2020-08-27 DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁUBCZYCE SADY.
  Wyświetleń: 409
 1376. Obwieszczenie o XXIV Sesji RM
  Wyświetleń: 404
 1377. 2020-08-17 ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI PLENEROWEJ I UMIEJSCOWIENIE JEJ NA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI CIERMIĘCICE.
  Wyświetleń: 395
 1378. 2021-01-04 Wyniki 1 konkursu na realizację zadań dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 389
 1379. Deratyzacja na terenie gminy Głubczyce w 2021 roku
  Wyświetleń: 374
 1380. 2020-08-17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOGDANOWICACH.
  Wyświetleń: 357
 1381. 2020-12-21 Ogłoszenie naboru przedstawicieli NGO do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 348
 1382. 2020-10-07 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa ścieżki pieszej wraz z oświetleniem w Nowej Wsi Głubczyckiej
  Wyświetleń: 346
 1383. 2020-08-13 ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA SPOTKAŃ W MIEJSCOWOŚCI DEBRZYCA.
  Wyświetleń: 345
 1384. 2021-03-24 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA BIUROWEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH, PRZY UL. DWORCOWEJ 2
  Wyświetleń: 344
 1385. 2021-01-27 Ogłoszenie w sprawie naboru do II komisji konkursowej
  Wyświetleń: 343
 1386. 2020-08-17 POPRAWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO WE WSI ZUBRZYCE.
  Wyświetleń: 342
 1387. Archiwum ogłoszeń ZOKiS
  Wyświetleń: 341
 1388. 2020-10-27 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.) - aktualizacja
  Wyświetleń: 337
 1389. 2020-09-01 POPRAWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO WE WSI ZUBRZYCE.
  Wyświetleń: 336
 1390. Obwieszczenie o XXVI Sesji RM
  Wyświetleń: 335
 1391. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 330
 1392. Obwieszczenie o XXV Sesji RM
  Wyświetleń: 328
 1393. 2021-01-21 Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego Transport na szczepienia przeciwko COVID-19
  Wyświetleń: 326
 1394. 2020-11-24 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach 649/3 i 653 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 324
 1395. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Lisięcice
  Wyświetleń: 324
 1396. 2020-11-18 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa ścieżki pieszej wraz z oświetleniem w Nowej Wsi Głubczyckiej
  Wyświetleń: 322
 1397. 2020-11-19 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach nr 368/1, 368/2, 368/3, 366/1 w Gadzowicach
  Wyświetleń: 319
 1398. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja....w Bogdanowicach
  Wyświetleń: 317
 1399. 2021-02-16 Wyniki 2 konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 310
 1400. 2020-11-20 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - ŚWIADCZENIE SERWISU SIECI I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 298
 1401. 2021-04-08 KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA - PRODUKCJA 15 KRÓTKICH FILMÓW (REPORTAŻY) INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.
  Wyświetleń: 295
 1402. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2020
  Wyświetleń: 295
 1403. 2021-01-12 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Gołuszowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 290
 1404. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP II
  Wyświetleń: 286
 1405. 2021-01-18 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 281
 1406. 2021-02-23 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Głubczycach
  Wyświetleń: 279
 1407. 2021-05-14 PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 278
 1408. Obwieszczenie o XXVII Sesji RM
  Wyświetleń: 277
 1409. 2021-01-15 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach 649/3 i 653 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 272
 1410. 2021-01-20 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa przyłącza energetycznego 15 kV wraz z przelotowym słupem, dz. nr 170/3, Dobieszów
  Wyświetleń: 270
 1411. 2020-12-29 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa sieci gazu śr/c, na działkach nr 368/1, 368/2, 368/3, 366/1 w Gadzowicach
  Wyświetleń: 269
 1412. 2021-03-08 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach ul. Chrobrego 7
  Wyświetleń: 241
 1413. 2021-06-29 PRZEBUDOWA ULICY KAROLA MIARKI W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 241
 1414. 2021-02-01 Obsługa doradczo - kontrolująca w sprawach BHP w Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach
  Wyświetleń: 240
 1415. Obwieszczenie o XXVIII Sesji RM
  Wyświetleń: 240
 1416. 2021-03-15 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) - aktualizacja
  Wyświetleń: 228
 1417. 2021-02-17 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Odbudowa zbiorników retencyjnych w Bogdanowicach na działkach o nr ew. 547/1, 909, 512/6, 956.
  Wyświetleń: 224
 1418. 2021-03-17 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa odc. sieci kan. sanit. oraz sieci wod., na dz. o nr ewid. 649/3, 653, 656/1, 650 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 222
 1419. 2021-04-06 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach ul. Chrobrego 7
  Wyświetleń: 217
 1420. 2021-05-28 ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA BIUROWEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH, PRZY UL. DWORCOWEJ 2
  Wyświetleń: 213
 1421. 2021-06-01 REMONT POSADZEK KOMUNIKACJI W SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GŁUBCZYCACH UL. DWORCOWA 2
  Wyświetleń: 205
 1422. Interpelacje i zapytania 2021
  Wyświetleń: 205
 1423. 2021-04-28 Informacje o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) - aktualizacja
  Wyświetleń: 204
 1424. 2021-05-12 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa odc. sieci kan. sanit. oraz sieci wod., na dz. o nr ewid. 649/3, 653, 656/1, 650 w Gołuszowicach
  Wyświetleń: 201
 1425. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w Zawiszycach
  Wyświetleń: 193
 1426. 2021-05-06 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2020 ZOKiS
  Wyświetleń: 185
 1427. 2021-05-10 Remont dróg na terenie wiejskim Gminy Głubczyce realizowany z funduszy Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, funduszu sołeckiego i budżetu podstawowego gminy.
  Wyświetleń: 185
 1428. 2021-03-26 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa przyłącza energetycznego 15kV wraz z przelotowym słupem, dz.nr 170/3, Dobieszów
  Wyświetleń: 184
 1429. 2021-07-15 REMONT FRAGMENTU MURU OBRONNEGO PRZY KLASZTORZE OJCÓW FRANCISZKANÓW W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 184
 1430. 2021-02-19 Przetarg nieograniczony na pozyskanie, zrywkę i podwóz drewna; prace zwiazane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną p.poż. - 2021r Głubczyce
  Wyświetleń: 182
 1431. 2021-05-25 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest.celu publicznego pn. Centrum Opiek.-Mieszk. zm. spos. użytk., przebud.i dobud. windy wraz z zag. terenu, na dz. nr 256/1,257,258 Zopowy
  Wyświetleń: 178
 1432. 2021-04-30 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Budowa słupa wir. w ciągu istn. linii napowietrz. 15kV GPZ Głubczyce-Opawice, dz. nr 170/3 Dobieszów.
  Wyświetleń: 176
 1433. 2021-06-01 Obwieszczenie do decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 01.06.2021 r. o zmianie decyzji Burmistrza Głubczyc z dnia 03.11.2017 r., znak KI.6733.8.8.2017.MG
  Wyświetleń: 175
 1434. 2021-04-22 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.Odbudowa zbiorników retencyjnych w Bogdanowicach na działkach o nr ew. 547/1, 909, 512/6, 956.
  Wyświetleń: 168
 1435. 2021-06-16 KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA - FESTIWAL EKOLOGICZNY PT. "EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY" - ZASIĘG REGIONALNY
  Wyświetleń: 167
 1436. 2021-08-27 REMONT FRAGMENTU MURU OBRONNEGO PRZY KLASZTORZE OJCÓW FRANCISZKANÓW W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 166
 1437. 2021-05-10 Sprawozdania finansowe jednostek sektora finansów publicznych za rok 2020 DDP
  Wyświetleń: 163
 1438. 2021-06-16 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i dobudowa windy wraz z zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 256/1, 257, 258 Zopowy
  Wyświetleń: 162
 1439. 2021-08-20 REMONT BUDYNKU PRZY ULICY STASZICA 3 W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 158
 1440. ZOKiS - Przetargi i Ogłoszenia 2021
  Wyświetleń: 154
 1441. 2021-07-15 „PRZEBUDOWA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 2”
  Wyświetleń: 153
 1442. 2021-08-23 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DROGI OSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZOPOWY OSIEDLE.
  Wyświetleń: 152
 1443. 2021-06-23 Obwieszczenie Burmistrza Głubczyc o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Budowa słupa wirowanego w ciągu istniejącej linii napowietrznej 15kV GPZ Głubczyce - Opawica w celu przyłączenia zakładu produkcyjnego w Dobieszowie, na działce o numerze ewidencyjnym 170/3, położonej w miejscowości Dobieszów, obręb ewidencyjny Dobieszów, karta mapy 1, gmina Głubczyce."
  Wyświetleń: 150
 1444. 2021-08-18 OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ WYKONANIE TERENOWEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PARKU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH NA DZIAŁCE NR 1000/9 OBRĘBU GŁUBCZYCE WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ (ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI, STOJAK NA ROWERY, TABLICA INFORMACYJNA, LAMPY PARKOWE).
  Wyświetleń: 147
 1445. 2021-08-25 PRZEBUDOWA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 2
  Wyświetleń: 147
 1446. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
  Wyświetleń: 147
 1447. 2021-08-20 REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE WIEJSKIM GMINY GŁUBCZYCE - FUNDUSZ SOŁECKI I BUDŻET PODSTAWOWY GMINY 2021r.
  Wyświetleń: 143
 1448. 2021-07-15 PRZEBUDOWA ULICY ŻYTNIEJ W GŁUBCZYCACH.
  Wyświetleń: 140
 1449. Obwieszczenie o XXIX Sesji RM
  Wyświetleń: 134
 1450. Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1244O relacji Gołuszowice - Zawiszyce
  Wyświetleń: 132
 1451. 2021-06-04 ZAPYTANIE OFERTOWE: WODNY TOR PRZESZKÓD - BASEN KĄPIELOWY GŁUBCZYCE, UL. POWSTAŃCÓW 1A
  Wyświetleń: 131
 1452. 2021-60-02 WYKONANIE FRAGMENTU CHODNIKA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIETROWICACH.
  Wyświetleń: 131
 1453. Program ochrony środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.
  Wyświetleń: 131
 1454. Oferty pozakonkursowe - Technik, Sparta
  Wyświetleń: 128
 1455. 2021-08-30 ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DLA SOŁECTWA BERNACICE GÓRNE
  Wyświetleń: 125
 1456. 2021-08-30 ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DLA SOŁECTWA ŚCIBORZYCE MAŁE
  Wyświetleń: 124
 1457. 2021-07-23 REKLAMA W LOKALNEJ PRASIE DOTYCZĄCA RÓŻNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 122
 1458. 2021-30-08 ROZBUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ - ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ W SOŁECTWIE PIELGRZYMÓW
  Wyświetleń: 121
 1459. 2021-06-28 PRZEBUDOWA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUBCZYCACH UL. KOCHANOWSKIEGO 2
  Wyświetleń: 118
 1460. Oferta pozakonkursowa
  Wyświetleń: 118
 1461. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni i ścieków w miejscowości Równe
  Wyświetleń: 115
 1462. 2021-08-30 ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ DLA SOŁECTWA KWIATONIÓW
  Wyświetleń: 114
 1463. 2021-07-12 KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA - DZIAŁANIA PROMOCYJNO INFORMACYJNE PROJEKTU - DODATKOWE MATERIAŁY PROMOCYJNE W POSTACI DŁUGOPISÓW I NOTATNIKÓW.
  Wyświetleń: 112
 1464. 2021-08-27 UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2021.
  Wyświetleń: 112
 1465. 2021-08-11 REKLAMA W LOKALNEJ PRASIE DOTYCZĄCA RÓŻNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 109
 1466. 2021-07-23 KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA - ORGANIZACJA LOKALNEJ AKCJI SPRZĄTANIA LASU "MARYSIEŃKA".
  Wyświetleń: 99
 1467. 2021-07-23 EMISJA W TELEWIZJI LOKALNEJ REKLAMY DOTYCZĄCEJ RÓŻNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE.
  Wyświetleń: 98
 1468. 2021-07-08 OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ORAZ WYKONANIE TERENOWEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PARKU MIEJSKIM W GŁUBCZYCACH NA DZIAŁCE NR 1000/9 OBRĘBU GŁUBCZYCE WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ (ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI, STOJAK NA ROWERY, TABLICA INFORMACYJNA, LAMPY PARKOWE).
  Wyświetleń: 96
 1469. 2021-06-17 ZOKiS OGŁASZA Negocjacje na najem n/w lokali celem świadczenia usług w sezonie letnim 2021
  Wyświetleń: 89
 1470. 2021-08-31 Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego - linia napowietrzna, stacja transformatorowa SN/nN, zasilanie kablowe, na działkach o numerach ewidencyjnych 628/3, 628/11, 792/2, położonych w miejscowości Bogdanowice - Kolonia, obręb ewidencyjny Bogdanowice, gmina Głubczyce.
  Wyświetleń: 81
 1471. 2021-08-30 Zapytanie ofertowe: Aktywizacja seniorów na wsi w Gminie Głubczyce
  Wyświetleń: 66
 1472. 2021-09-01 DOPOSAŻENIE TERENU REKREACYJNEGO W URZĄDZENIA ZABAWOWE DLA SOŁECTWA BIERNATÓW
  Wyświetleń: 59
 1473. 2021-09-06 UTWORZENIE KĄCIKA REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DLA SOŁECTWA KIETLICE
  Wyświetleń: 56
 1474. 2021-09-01 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA SOŁECTWA BERNACICE
  Wyświetleń: 52
 1475. 2021-09-03 WYPOSAŻENIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY DLA SOŁECTWA KRÓLOWE
  Wyświetleń: 52
 1476. 2021-09-02 ZAKUP ZESTAWÓW BIESIADNYCH DLA SOŁECTWA KLISINO
  Wyświetleń: 50
 1477. 2021-09-06 WYPOSAŻENIE PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W STÓŁ DO PING-PONGA ORAZ STOLIK DO GRY W SZACHY DLA SOŁECTWA OPAWICA
  Wyświetleń: 46
 1478. 2021-09-02 ZAKUP NAMIOTU ORAZ ZESTAWÓW BIESIADNYCH DLA SOŁECTWA LISIĘCICE
  Wyświetleń: 42
 1479. Oferta pozakonkursowa - Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom
  Wyświetleń: 24
 1480. 2021-09-02 ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup paliwa
  Wyświetleń: 21
 1481. 2021-09-14 Zapytanie ofertowe - Aktywizacja seniorów na wsi
  Wyświetleń: 18
Wersja XML