Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2018

Budżet Gminy

UCHWAŁA NR XXXVIII/360/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

 

PROJEKT Uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok (druk nr 317)

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej.pdf

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
 Wieloletnia prognoza finansowa

UCHWAŁA NR XXXVIII/359/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018– 2029

 

PROJEKT Uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018– 2029 (druk nr 316)

PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf
 

Wersja XML