Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-11-16 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 847 204 ZŁ. Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2017 R.

HTMogłoszenie o zamówieniu.htm

DOCSIWZ.doc

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 2 do SWIZ.doc

DOCZałącznik nr 3 do SWIZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

ZIPDokumenty finansowe.zip

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDF1 odpowiedź na zapytanie do swiz.pdf

PDFFormularz zapytań.pdf

PDFOpinie RIO.pdf

PDF2 odpowiedź na zapytania do swiz.pdf

PDFOpinia RIO o możliwości spłaty kredytu.pdf

PDF3 odpowiedź na zapytania do swiz.pdf

PDFmodyfikacja zapisów swiz.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.11.2017 r..pdf

PDFmodyfikacja zapisów swiz 30.11.2017.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML