Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje programu współpracy z NGO w 2018 r.

Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniach od 10 do 20 listopada 2017 roku przeprowadzone będą konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku.
Pisemne opinie o projekcie Programu organizacje pozarządowe mogą składać w w/w terminie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach (parter - pok nr 2).

 
Poniżej Zarządzenie z projektem Programu współpracy:
 
Zarządzenie nr 1091/17 Burmistrza Głubczyc z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku
 

WYNIKI KONSULTACJI

Do dnia 20 listopada 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Głubczycach nie wpłynęło żadne pismo dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku.

PDFProtokół konsultacji programu współpracy z NGO w 2018 r..pdf

Wersja XML